Berou s plochou nohou na policii MOE nebo FSB

Porucha funkce nebo deformace nohy u lidí způsobuje nepohodlí při pohybu. Je to nepříjemné pro mladé lidi, zdravé mladé muže, když jsou v důsledku existujících nebo vyvíjejících se onemocnění dolních končetin odepřeny služby ve vzdušných silách, speciálních státních divizích. Někdy tyto nemoci "zachránit" kluci před nechtěným odvodem. Po vyšetření provedou lékaři diagnózu, která rozpozná celkovou nebo částečnou nevhodnost cvičení.

Začíná důkladná studie ústavního rámce, zákonů, předpisů, odborných lékařských zpráv.

Podávejte nebo ne

Proč by se měl člověk, který sní o práci ve specializovaných službách, ministerstvu vnitra, vzdušných silách, ministerstvu mimořádných situací, FSB připravit na požární nebo vojenskou školu, která objevila zdravotní problémy? Není žádným tajemstvím, že tyto činnosti jsou spojeny s velkou, někdy nadměrnou fyzickou zátěží pohybového aparátu. Zvláště síla se týká končetin. Je nutné odolat náročným nuceným pochodům, vytrvalostním zkouškám v extrémních podmínkách, kdy nohy zůstávají jedinou podporou, která si zachovává vlastní život. Jsou povinni ukázat dokonalý výcvik.

Lékařská komise má právo určit míru platnosti. Zahrnuje odborníky s jiným profilem, ale otázka plochosti nohy je předložena k posouzení chirurgům po vizuální prohlídce, vyšetření rentgenových diagnostických dat, závěrů ortopedického traumatologa. Na základě nařízení vlády Ruské federace ze dne 4. července 2013 č. 565 „O schválení ustanovení o vojenských lékařských vyšetřeních“ je rozsudek vynesen o tom, zda konkrétní státní zástupce může sloužit ve státních orgánech. Odpovědný za rozhodovací část článku 68.

Závažná patologie nohy (nedostatek falangy, kontraktura, porušení kostry, opakované zarůstání nehtů) se nepovažuje za toleranci ke službě, neberou se do orgánů s podobnými chorobami.

Otázky vznikají o prvním a druhém stupni bez komplikací, což umožňuje nosit barety, boty, vydržet zátěž na nohou.

Kdy a proč vzniká predispozice k nemoci

Hlavním úkolem je rozlišit mezi hlavními typy a stupni rovinaté nohy. Je jich málo.

 1. Rachitic flatfoot - nemoc se vyvíjí v důsledku křivice v dětství, což vede k nevratným změnám v poloze kostí.
 2. Statická - důvod pro svalovou relaxaci (v důsledku dědičnosti, na sobě prostornou nebo stísněnou obuv, protahování vazů).
 3. Paralytická změna v důsledku obrny s ochrnutím svalstva kotníku.
 4. Traumatický - onemocnění se stává výsledkem traumatu. Například nesprávně nalomená zlomenina, těžké poranění.

Zvýrazněné podélné a příčné ploché nohy. První typ je charakterizován úplnou přilnavostí nohy k povrchu podlahy a prodloužení. Počáteční, I stupeň pouhého oka je špatně viditelný. Hned po dlouhé procházce je bolest nohou a otok. To je vyloučeno výběrem správných vložek nebo měnících se modelů bot. Osoba má právo doufat, že vstoupí do jakékoli školy, bude zaměstnána na ministerstvu mimořádných situací, bude mít práci v odděleních ministerstva vnitra.

Druhý stupeň je zákeřnější. Tam jsou bolesti a pocit těžkosti v nohách, křeče se objeví v noci, svaly a vazy jsou přetížené. Okraje oblouku nohy jsou vymazány.

Třetí stupeň je vždy pozorován s velkou deformací, stálou bolestivostí kloubů a otokem. Uvedený typ neumožňuje žádné fyzické aktivity.

Příčný rovný chod znamená odchylky palce nejméně 20 ° v prvním stupni, 25-30 ° ve druhém a 35 ° ve třetím stupni, který volí mír, slibuje častý zánět.

Pokud mladí muži při výběru povolání věnují pozornost osobním příznakům, studují lékařské indikace, podrobnosti právního rámce a mají možnost posoudit své vlastní šance na přijetí.

Souhrn obsahu dokumentů zohledňujících způsobilost k přijetí na MOI

Řád Ministerstva vnitra Ruské federace uvádí, že kontrolu nad zdravotním stavem, primární vyšetření nebo přezkoumání občanů při vstupu na vojenskou a obdobnou službu vykonávají řádné nebo nepravidelné (dočasné) vojensko-lékařské komise.

Dokument poskytuje jasný popis v dalších tabulkách chorob ovlivňujících rozhodování, metody jejich diagnostiky, kategorii platnosti. Článek 68 jednoznačně upravuje pevnou získanou deformaci kostí. Podle výrobku se chodidlo, které má vysoké oblouky 115-125 ° a řádnou instalaci na povrchu, označuje jako normální.

Patologie je považována za ostře „zkroucenou“ nohu s supinací předního a pronace přední části, vysokých vnitřních a vnějších oblouků. Každý typ patologie v článku je namalován na položkách s podrobnými pokyny.

 • Skupina „a“ zahrnuje těžké typy posttraumatických, nabytých nebo dědičných změn, které neumožňují použití vojenské obuvi.
 • Položka „b“ - uvažuje formy podélného nebo příčného plochého střeva stupně 3 se závažnými symptomy a zhoršenou artrózou kloubů, přetrvávající kontrakturou. Jsou zaznamenány traumatické abnormality patních kostí se sníženým Belerovým úhlem více než 10 °, vysoká morbidita a artróza subtalarních kloubů, stadium II.
 • Ustanovení čl. 68 písm. C) klasifikuje mírně výraznou deformaci s mírnými bolestivými pocity, minimálními statickými poruchami. Jedná se o případy, kdy je možné boty přizpůsobit.
 • Položka "g" - přítomnost příčného a podélného stupně II. S podobnými artritickými projevy menšího stupně.

Jaký je průzkum

Většina neshod mezi lékaři vzniká v důsledku porušení seznamu „C“, „G“. Pokud jsou lékařská vyšetření prováděna žadateli o službu v FSB nebo kteří chtějí zastávat pozici na policejní stanici, není možné skrýt nebo zakrýt zdravotní problémy dolních končetin. V zájmu zaměstnavatelů a osobní bezpečnosti provádět inspekci a certifikaci vysoké kvality.

Neměli byste být zticha, pokud vaše nohy bolí. Je lepší uvést seznam stížností k lékaři než zničit zdraví kvůli neschopnosti a rozloučit se s kariérním růstem.

Poskytování kompletního balíčku informací o problémovém těle lékařům zajišťuje správnou diagnózu. Důležité jsou záznamy traumatologa v ambulantní kartě, rentgenová diagnostika, výňatky z předchozích studií. To přispěje ke zrychlení výsledků IHC a umožní pochopit, zda osoba přijímá službu. Při hledání příznaků ploutve musí chirurg:

 • Vydává směr k rentgenovému záření;
 • Dává k vyplnění ortopedem dvě formy pro průzkumy zdravotního stavu.

Jak je rentgenová diagnostika

Obraz musí být proveden pod přirozeným zatížením ve stoje. Obě nohy jsou současně odstraněny v bočním výběžku. Specialista na radiografii sestavuje rovnoramenný akutní hranatý trojúhelník, jehož horní část bude dolní část sfenoidně-navikulárního kloubu. Strany jsou přitahovány k ní od okraje hlízy jícnu a od plantárního povrchu palce palce. Výška trojúhelníku (normální - 39 mm) určuje stupeň oblouku. Důležitý je také úhel na vrcholu, obvykle je to 125-130 stupňů.

Chyby ovlivňující konečný výsledek rentgenové diagnostiky a přijetí na orgány Ministerstva vnitra se vyskytují častěji ve fázi popisu rentgenových snímků. Nepřesně navržený režim poskytne nepravdivé informace o nemoci. Tam budou různé stupně flatfoot popsané v článku 68 (pododstavce c a d) vyhlášky.

Klíčovou roli zde hraje první nebo druhé stadium artrózy, které je obtížné rozlišit, a to i tím, že rentgenové záření je správně provedeno. Rozhodují o osudu budoucích zaměstnanců FSB, kteří jsou zaměstnáni pro zvláště důležité úkoly, které vyžadují dostatečnou pracovní zátěž na kosterní oddělení, vytrvalost a práci v extrémních podmínkách.

Závěry mají spolehlivé informace

Sen o vykořisťování v jednotkách ministerstva vnitra by neměl být zraden ani s diagnózou ploutve. Můžete zkontrolovat stokrát, konzultovat, léčit, léčit nohy před závěrečnou provizí. Pokud úsilí není odůvodněné, nezoufejte, existují možné pozice bez fyzické aktivity, spojené s duševní prací, které umožňují předpokládat individuální odchylky ve zdraví od normy.

Článek 68. Ploché nohy a jiné deformace chodidla.

Článek poskytuje získané pevné deformace chodidla. Noha s vyvýšenými podélnými oblouky se správnou montáží na povrch s nosným zatížením je často variantou normy. Patologicky dutá je noha, která má deformaci ve formě supinace zadní a pronace přední části v přítomnosti vysokých vnitřních a vnějších oblouků (tzv. Ostře zkroucená noha), přední část nohy je zploštělá, široká a poněkud zmenšená, pod hlavami středních metatarzálních kostí jsou natopty a drápy nebo drápy. prsty prstu kladiva. Největší funkční poruchy se vyskytují s doprovodnými deformačně-deformačními složkami, které se projevují vnější nebo vnitřní rotací celé nohy nebo jejích prvků.

Položka "a" zahrnuje patologického koně, patu, varus, dutý, plochý valgus, koňské varusové nohy a další nevratné ostře vyjádřené zakřivení chodidel získané v důsledku zranění nebo nemocí, pro které není možné použít boty z již zavedeného vojenského vzorku.

- podélný III nebo příčný III - IV stupeň plochá noha s těžkou bolestí, exostózou, kontrakturou prstů a přítomností artrózy v kloubech střední části nohy;

- nepřítomnost všech prstů nebo části nohy na jakékoli úrovni;

- trvalá kombinovaná kontraktura všech prstů na obou chodidlech s jejich drápovitou nebo kladivovou deformací;

- posttraumatická deformace patní kosti s poklesem úhlu Beler nad mínus 10 stupňů, syndrom bolesti a artróza subtalarního kloubního stádia II.

S dekompenzovanou nebo subkompenzovanou podélnou plochou nohou se bolest v oblasti chodidla vyskytuje ve stoje a obvykle se zvyšuje večer, když se objeví jejich pastosita. Zevně je noha proniknuta, prodloužena a rozšířena ve střední části, podélný oblouk je snížen, navikulární kost je načrtnuta přes kůži na středním okraji chodidla, pata je opatřena klenbou.

- mírně výrazné deformity chodidla s mírným syndromem bolesti a statickou poruchou, při které je možné nastavit boty zavedeného vojenského vzorku pro nošení;

- podélná plochá noha stupně III bez valgus páteře a deformující artróza v kloubech střední části nohy;

- podélné nebo příčné ploché patro stupně II s deformační artrózou stadia II kloubů střední části nohy;

- deformační artróza prvního metatarzálního kloubu třetího stupně s omezením pohybů v rámci plantární flexe menší než 10 stupňů a dorzální flexe menší než 20 stupňů;

- posttraumatická deformace patní kosti s poklesem Belerova úhlu od 0 do minus 10 stupňů a přítomnost artrózy subtalarního kloubu.

Položka "g" označuje podélnou nebo příčnou rovnou nohu stupně I nebo II s deformační artrózou kloubů I. etapy střední části nohy v nepřítomnosti kontrakce prstů a exostóz. V rámci stejného bodu jsou občané, kteří vstupují do vojenské služby na základě smlouvy (ve vzdělávacích institucích), vyšetřováni stupněm II s plochou nohou bez deformující artrózy. Občané, kteří vstupují do vojenské služby na základě smlouvy o funkci asistenta služebního asistenta na základě odstavce „g“, jsou považováni za nevhodné pro tuto službu.

Nepřítomnost prstu na noze je považována za nepřítomnost prstu na úrovni metatarzophalangeálního kloubu, stejně jako úplná redukce nebo nehybnost prstu.

Podélná plochá patka a kladivová deformace patní kosti jsou hodnoceny radiografickým profilem ve stoje pod zatížením. Na rentgenových snímcích budováním trojúhelníku se určuje úhel podélného oblouku a výška oblouku. Normálně je úhel oblouku 125 - 130 stupňů, výška oblouku 39 mm. Ploché nohy I stupně: úhel podélného vnitřního oblouku 131 - 140 stupňů, výška oblouku 35 - 25 mm; plochá pata stupně II: úhel podélného vnitřního plantárního oblouku 141 - 155 stupňů, výška oblouku 24 - 17 mm; rovnost III stupeň: úhel podélného vnitřního oblouku je větší než 155 stupňů, výška oblouku je menší než 17 mm.

Pro určení stupně posttraumatické deformity patní kosti je vypočítán Belerův úhel (úhel kloubní části hlízy patní kosti) protínáním dvou linií, z nichž jedna spojuje nejvyšší bod předního úhlu subtalarálního kloubu a vrchol zadní artikulární fazety a druhý prochází podél horního povrchu hlízy játra.. Normálně je tento úhel 20 - 40 stupňů. Jeho redukce obvykle doprovází posttraumatický flatfoot. Nejvíce informativní pro posouzení stavu subtalarního kloubu je jeho počítačová tomografie, prováděná v koronární rovině kolmé k zadní artikulární ploše patní kosti. Příčný flatfoot je odhadován rentgenovým snímáním předních a středních částí nohy v přímé projekci, prováděné pod zatížením. Spolehlivými kritérii pro stupeň příčné roviny jsou parametry úhlových odchylek první metatarzální kosti a prvního prstu. Na rentgenových snímcích jsou tři přímé linie odpovídající podélným osám I-II metatarsálních kostí a hlavní falangy prvního prstu. Když I stupeň deformačního úhlu mezi I - II metatarsálními kostmi je 10 - 12 stupňů a úhel odchylky prvního prstu - 15 - 20 stupňů; ve stupni II se tyto úhly zvyšují na 15 a 30 stupňů; ve stupni III - až do 20 a 40 stupňů, a ve stupni IV - překročit 20 a 40 stupňů.

Deformující artróza první fáze kloubů chodidla je radiologicky charakterizována zúžením kloubního prostoru menším než 50% a okrajovým růstem kosti nepřesahujícím 1 mm od okraje kloubního prostoru. Stupeň II osteoartrózy je charakterizován zúžením kloubního prostoru o více než 50%, okrajovým růstem kostí přesahujícím 1 mm od okraje kloubního prostoru, deformací a subchondrální osteosklerózou kloubních konců kloubních kostí. Ve stadiu III artrózy není kloubní mezera radiologicky stanovena, dochází k výrazným okrajovým růstům kostí, hrubé deformaci a subchondrální osteoskleróze kloubních konců kloubních kostí.

Ploché nohy prvního stupně bez artrózy v kloubech střední části nohy, kontrakce prstů a exostózy (potvrzené radiograficky) nejsou základem pro aplikaci tohoto článku.

Berou orgány s plochými nohami

Flatfoot je nemožné onemocnění a může mít významný vliv na budoucí život a zaměstnávání pacienta. Mnoho dětí si při volbě povolání vybralo vojenské specializace nebo službu ve státních orgánech. Zde vyvstává otázka, zda berou na policii ploché nohy, protože tato patologie není neobvyklá a mnoho lidí jí čelí v životě.

Příležitosti pro osoby s plochýma nohama

Pokud se však rozhodne, že se pokusíte získat práci na policii, ministerstvu nouzových situací nebo v FSB s plochou stopou, pak byste měli být připraveni na několik okamžiků. Všechny tyto činnosti zahrnují velkou zátěž na pohybový aparát a zejména na nohou, která musí být vždy dokonale připravena.

Na ministerstvu vnitra existují kategorie trvanlivosti. Zda osoba spadá do těchto kategorií či ne, určuje vojenská lékařská komise složená z různorodých odborníků. Po externím lékařském vyšetření, stejně jako důkladném vyšetření údajů z rentgenového vyšetření a závěru ortopeda, je otázka, zda je osoba s plochou nohou vhodná pro výkon služby, předložena chirurgovi, který je součástí IHC.

Pokud se vyskytnou abnormality, které spadají do skupiny závažných změn v nohou, včetně chybějících prstů prstů, kontraktur, zarůstajících nehtů, které se neustále opakují, stejně jako zakřivení kosterní části, pak to nemůže být přijatelná odchylka při zvažování možnosti obsluhy. Osoby s touto patologií jsou prohlášeny za nezpůsobilé, protože berou v úvahu bezpečnost lidí během služby a v extrémních situacích.

Pokud jde o rovinatost v prvním nebo druhém stupni vývoje, který není doprovázen komplikacemi a umožňuje nosit barety a vydržet velké zatížení nohou, pak mohou být otázky.

Obsah dokumentů o vhodnosti osob pro službu na Ministerstvu vnitra

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra Ruska je úkolem vojenských zdravotnických komisí (IHC), které musí vstoupit nebo být ve státě, monitorovat zdravotní stav a také nejprve nebo znovu zkoumat občany, kteří si přejí zapsat se do vojenské nebo jiné rovnocenné služby.

Dokument obsahuje další tabulky, ve kterých jsou jasně popsány nemoci, jejichž přítomnost hraje roli při rozhodování, algoritmy pro jejich diagnózu i kategorie způsobilosti na ministerstvu vnitra.

Šedesátý osmý článek jasně upravuje otázky týkající se pevné deformace kostí získaného charakteru. To říká, že noha, ve které jsou oblouky vysoké, a instalace v rovině je správná, je normální. Noha se zkroutila ostře a v zadní nebo přední části chodidla je patologická a je popsána v článku do několika kategorií.

 • "A". Vážné změny vyplývající ze zranění a existující od narození, které znemožňují nosit speciální vojenskou obuv.
 • "B". Podélný nebo příčný na třetím stupni jeho vývoje, ve kterém jsou symptomy intenzivní a je zde doprovázena artróza a stabilní kontraktura. Traumatické abnormality patní kosti a artrózy subtalarálních kloubů ve druhé fázi.
 • "In". Deformace, která se projevuje mírným stupněm závažnosti a mírnou bolestí. Statické poruchy jsou minimální a boty na míru mohou být upraveny.
 • "G". Flatfoot na druhém stupni vývoje, doprovázený artritickými projevy stejného zanedbávání.

Body "B" a "G" způsobují nejrůznější rozdíly zdravotnického personálu.

Průzkum

Zatímco se rozhodnete pro práci v úřadech, ministerstvu vnitra s plochou patností, neměli byste o svých problémech mlčet, protože bezpečnost na tom závisí. Pokud jsou pro lékařskou komisi poskytnuty všechny potřebné informace, nejen to urychlí vyšetření, ale také zajistí stanovení přesné diagnózy, určení, zda je osoba pro službu vhodná a zda bude tato služba pro jeho pohybový aparát bezpečná.

Rentgenové vyšetření chodidla se nutně provádí ve stoje s přirozeným zatížením. Diagnostické chyby, které mohou ovlivnit rozhodnutí o službě, se často vyskytují ve fázi popisu radiologických snímků.

Berou s plochou nohou na policii MOE nebo FSB

Berou orgány s plochými nohami

Flatfoot je nemožné onemocnění a může mít významný vliv na budoucí život a zaměstnávání pacienta. Mnoho dětí si při volbě povolání vybralo vojenské specializace nebo službu ve státních orgánech. Zde vyvstává otázka, zda berou na policii ploché nohy, protože tato patologie není neobvyklá a mnoho lidí jí čelí v životě.

Příležitosti pro osoby s plochýma nohama

Pokud se však rozhodne, že se pokusíte získat práci na policii, ministerstvu nouzových situací nebo v FSB s plochou stopou, pak byste měli být připraveni na několik okamžiků. Všechny tyto činnosti zahrnují velkou zátěž na pohybový aparát a zejména na nohou, která musí být vždy dokonale připravena.

Na ministerstvu vnitra existují kategorie trvanlivosti. Zda osoba spadá do těchto kategorií či ne, určuje vojenská lékařská komise složená z různorodých odborníků. Po externím lékařském vyšetření, stejně jako důkladném vyšetření údajů z rentgenového vyšetření a závěru ortopeda, je otázka, zda je osoba s plochou nohou vhodná pro výkon služby, předložena chirurgovi, který je součástí IHC.

Pokud se vyskytnou abnormality, které spadají do skupiny závažných změn v nohou, včetně chybějících prstů prstů, kontraktur, zarůstajících nehtů, které se neustále opakují, stejně jako zakřivení kosterní části, pak to nemůže být přijatelná odchylka při zvažování možnosti obsluhy. Osoby s touto patologií jsou prohlášeny za nezpůsobilé, protože berou v úvahu bezpečnost lidí během služby a v extrémních situacích.

Pokud jde o rovinatost v prvním nebo druhém stupni vývoje, který není doprovázen komplikacemi a umožňuje nosit barety a vydržet velké zatížení nohou, pak mohou být otázky.

Obsah dokumentů o vhodnosti osob pro službu na Ministerstvu vnitra

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra Ruska je úkolem vojenských zdravotnických komisí (IHC), které musí vstoupit nebo být ve státě, monitorovat zdravotní stav a také nejprve nebo znovu zkoumat občany, kteří si přejí zapsat se do vojenské nebo jiné rovnocenné služby.

Dokument obsahuje další tabulky, ve kterých jsou jasně popsány nemoci, jejichž přítomnost hraje roli při rozhodování, algoritmy pro jejich diagnózu i kategorie způsobilosti na ministerstvu vnitra.

Šedesátý osmý článek jasně upravuje otázky týkající se pevné deformace kostí získaného charakteru. To říká, že noha, ve které jsou oblouky vysoké, a instalace v rovině je správná, je normální. Noha se zkroutila ostře a v zadní nebo přední části chodidla je patologická a je popsána v článku do několika kategorií.

 • "A". Vážné změny vyplývající ze zranění a existující od narození, které znemožňují nosit speciální vojenskou obuv.
 • "B". Podélný nebo příčný na třetím stupni jeho vývoje, ve kterém jsou symptomy intenzivní a je zde doprovázena artróza a stabilní kontraktura. Traumatické abnormality patní kosti a artrózy subtalarálních kloubů ve druhé fázi.
 • "In". Deformace, která se projevuje mírným stupněm závažnosti a mírnou bolestí. Statické poruchy jsou minimální a boty na míru mohou být upraveny.
 • "G". Flatfoot na druhém stupni vývoje, doprovázený artritickými projevy stejného zanedbávání.

Body "B" a "G" způsobují nejrůznější rozdíly zdravotnického personálu.

Průzkum

Zatímco se rozhodnete pro práci v úřadech, ministerstvu vnitra s plochou patností, neměli byste o svých problémech mlčet, protože bezpečnost na tom závisí. Pokud jsou pro lékařskou komisi poskytnuty všechny potřebné informace, nejen to urychlí vyšetření, ale také zajistí stanovení přesné diagnózy, určení, zda je osoba pro službu vhodná a zda bude tato služba pro jeho pohybový aparát bezpečná.

Rentgenové vyšetření chodidla se nutně provádí ve stoje s přirozeným zatížením. Diagnostické chyby, které mohou ovlivnit rozhodnutí o službě, se často vyskytují ve fázi popisu radiologických snímků.

Berou s plochou nohou na policii MOE nebo FSB

Porucha funkce nebo deformace nohy u lidí způsobuje nepohodlí při pohybu. Je to nepříjemné pro mladé lidi, zdravé mladé muže, když jsou v důsledku existujících nebo vyvíjejících se onemocnění dolních končetin odepřeny služby ve vzdušných silách, speciálních státních divizích. Někdy tyto nemoci "zachránit" kluci před nechtěným odvodem. Po vyšetření provedou lékaři diagnózu, která rozpozná celkovou nebo částečnou nevhodnost cvičení.

Začíná důkladná studie ústavního rámce, zákonů, předpisů, odborných lékařských zpráv.

Podávejte nebo ne

Proč by se měl člověk, který sní o práci ve specializovaných službách, ministerstvu vnitra, vzdušných silách, ministerstvu mimořádných situací, FSB připravit na požární nebo vojenskou školu, která objevila zdravotní problémy? Není žádným tajemstvím, že tyto činnosti jsou spojeny s velkou, někdy nadměrnou fyzickou zátěží pohybového aparátu. Zvláště síla se týká končetin. Je nutné odolat náročným nuceným pochodům, vytrvalostním zkouškám v extrémních podmínkách, kdy nohy zůstávají jedinou podporou, která si zachovává vlastní život. Jsou povinni ukázat dokonalý výcvik.

Lékařská komise má právo určit míru platnosti. Zahrnuje odborníky s jiným profilem, ale otázka plochosti nohy je předložena k posouzení chirurgům po vizuální prohlídce, vyšetření rentgenových diagnostických dat, závěrů ortopedického traumatologa. Na základě nařízení vlády Ruské federace ze dne 4. července 2013 č. 565 „O schválení ustanovení o vojenských lékařských vyšetřeních“ je rozsudek vynesen o tom, zda konkrétní státní zástupce může sloužit ve státních orgánech. Odpovědný za rozhodovací část článku 68.

Závažná patologie nohy (nedostatek falangy, kontraktura, porušení kostry, opakované zarůstání nehtů) se nepovažuje za toleranci ke službě, neberou se do orgánů s podobnými chorobami.

Otázky vznikají o prvním a druhém stupni bez komplikací, což umožňuje nosit barety, boty, vydržet zátěž na nohou.

Kdy a proč vzniká predispozice k nemoci

Hlavním úkolem je rozlišit mezi hlavními typy a stupni rovinaté nohy. Je jich málo.

 1. Rachitic flatfoot - nemoc se vyvíjí v důsledku křivice v dětství, což vede k nevratným změnám v poloze kostí.
 2. Statická - důvod pro svalovou relaxaci (v důsledku dědičnosti, na sobě prostornou nebo stísněnou obuv, protahování vazů).
 3. Paralytická změna v důsledku obrny s ochrnutím svalstva kotníku.
 4. Traumatický - onemocnění se stává výsledkem traumatu. Například nesprávně nalomená zlomenina, těžké poranění.

Zvýrazněné podélné a příčné ploché nohy. První typ je charakterizován úplnou přilnavostí nohy k povrchu podlahy a prodloužení. Počáteční, I stupeň pouhého oka je špatně viditelný. Hned po dlouhé procházce je bolest nohou a otok. To je vyloučeno výběrem správných vložek nebo měnících se modelů bot. Osoba má právo doufat, že vstoupí do jakékoli školy, bude zaměstnána na ministerstvu mimořádných situací, bude mít práci v odděleních ministerstva vnitra.

Druhý stupeň je zákeřnější. Tam jsou bolesti a pocit těžkosti v nohách, křeče se objeví v noci, svaly a vazy jsou přetížené. Okraje oblouku nohy jsou vymazány.

Třetí stupeň je vždy pozorován s velkou deformací, stálou bolestivostí kloubů a otokem. Uvedený typ neumožňuje žádné fyzické aktivity.

Příčný rovný chod znamená odchylky palce nejméně 20 ° v prvním stupni, 25-30 ° ve druhém a 35 ° ve třetím stupni, který volí mír, slibuje častý zánět.

Pokud mladí muži při výběru povolání věnují pozornost osobním příznakům, studují lékařské indikace, podrobnosti právního rámce a mají možnost posoudit své vlastní šance na přijetí.

Souhrn obsahu dokumentů zohledňujících způsobilost k přijetí na MOI

Řád Ministerstva vnitra Ruské federace uvádí, že kontrolu nad zdravotním stavem, primární vyšetření nebo přezkoumání občanů při vstupu na vojenskou a obdobnou službu vykonávají řádné nebo nepravidelné (dočasné) vojensko-lékařské komise.

Dokument poskytuje jasný popis v dalších tabulkách chorob ovlivňujících rozhodování, metody jejich diagnostiky, kategorii platnosti. Článek 68 jednoznačně upravuje pevnou získanou deformaci kostí. Podle výrobku se chodidlo, které má vysoké oblouky 115-125 ° a řádnou instalaci na povrchu, označuje jako normální.

Patologie je považována za ostře „zkroucenou“ nohu s supinací předního a pronace přední části, vysokých vnitřních a vnějších oblouků. Každý typ patologie v článku je namalován na položkách s podrobnými pokyny.

 • Skupina „a“ zahrnuje těžké typy posttraumatických, nabytých nebo dědičných změn, které neumožňují použití vojenské obuvi.
 • Položka „b“ - uvažuje formy podélného nebo příčného plochého střeva stupně 3 se závažnými symptomy a zhoršenou artrózou kloubů, přetrvávající kontrakturou. Jsou zaznamenány traumatické abnormality patních kostí se sníženým Belerovým úhlem více než 10 °, vysoká morbidita a artróza subtalarních kloubů, stadium II.
 • Ustanovení čl. 68 písm. C) klasifikuje mírně výraznou deformaci s mírnými bolestivými pocity, minimálními statickými poruchami. Jedná se o případy, kdy je možné boty přizpůsobit.
 • Položka "g" - přítomnost příčného a podélného stupně II. S podobnými artritickými projevy menšího stupně.

Jaký je průzkum

Většina neshod mezi lékaři vzniká v důsledku porušení seznamu „C“, „G“. Pokud jsou lékařská vyšetření prováděna žadateli o službu v FSB nebo kteří chtějí zastávat pozici na policejní stanici, není možné skrýt nebo zakrýt zdravotní problémy dolních končetin. V zájmu zaměstnavatelů a osobní bezpečnosti provádět inspekci a certifikaci vysoké kvality.

Neměli byste být zticha, pokud vaše nohy bolí. Je lepší uvést seznam stížností k lékaři než zničit zdraví kvůli neschopnosti a rozloučit se s kariérním růstem.

Poskytování kompletního balíčku informací o problémovém těle lékařům zajišťuje správnou diagnózu. Důležité jsou záznamy traumatologa v ambulantní kartě, rentgenová diagnostika, výňatky z předchozích studií. To přispěje ke zrychlení výsledků IHC a umožní pochopit, zda osoba přijímá službu. Při hledání příznaků ploutve musí chirurg:

 • Vydává směr k rentgenovému záření;
 • Dává k vyplnění ortopedem dvě formy pro průzkumy zdravotního stavu.

Jak je rentgenová diagnostika

Obraz musí být proveden pod přirozeným zatížením ve stoje. Obě nohy jsou současně odstraněny v bočním výběžku. Specialista na radiografii sestavuje rovnoramenný akutní hranatý trojúhelník, jehož horní část bude dolní část sfenoidně-navikulárního kloubu. Strany jsou přitahovány k ní od okraje hlízy jícnu a od plantárního povrchu palce palce. Výška trojúhelníku (normální - 39 mm) určuje stupeň oblouku. Důležitý je také úhel na vrcholu, obvykle je to 125-130 stupňů.

Chyby ovlivňující konečný výsledek rentgenové diagnostiky a přijetí na orgány Ministerstva vnitra se vyskytují častěji ve fázi popisu rentgenových snímků. Nepřesně navržený režim poskytne nepravdivé informace o nemoci. Tam budou různé stupně flatfoot popsané v článku 68 (pododstavce c a d) vyhlášky.

Klíčovou roli zde hraje první nebo druhé stadium artrózy, které je obtížné rozlišit, a to i tím, že rentgenové záření je správně provedeno. Rozhodují o osudu budoucích zaměstnanců FSB, kteří jsou zaměstnáni pro zvláště důležité úkoly, které vyžadují dostatečnou pracovní zátěž na kosterní oddělení, vytrvalost a práci v extrémních podmínkách.

Závěry mají spolehlivé informace

Sen o vykořisťování v jednotkách ministerstva vnitra by neměl být zraden ani s diagnózou ploutve. Můžete zkontrolovat stokrát, konzultovat, léčit, léčit nohy před závěrečnou provizí. Pokud úsilí není odůvodněné, nezoufejte, existují možné pozice bez fyzické aktivity, spojené s duševní prací, které umožňují předpokládat individuální odchylky ve zdraví od normy.

Berou na policii ploché nohy?

Mnoho mladých Rusů sní o tom, že budou vykonávat svou profesi službu v bezpečnostních složkách - ministerstvu vnitra nebo FSB. Kromě vysoké úrovně teoretické a praktické výuky vyžaduje tato práce od kandidátů vynikající zdraví. Kromě zřejmých patologií existuje mnoho drobných porušení, ve kterých se člověk považuje za docela zdravého a zdatného, ​​a může být dokonce vtažen do armády, ale není vhodný pro profesionální práci v těchto organizacích. Kluci a dívky, kteří mají takovou běžnou ortopedickou vadu jako plochá noha, se zabývají otázkou, zda berou policii s plochýma nohama.

Postup pro přijetí ke službě na ministerstvu vnitra

Požadavky na zdravotní stav občanů vstupujících do vnitřních záležitostí stanoví čl. 6 odst. 9 čl. 2 spolkového zákona č. 342-FZ ze dne 30. 11. 2011 „O službě v orgánech vnitřních záležitostí Ruské federace ao změně některých zákonů legislativních aktů Ruské federace “. Zákon uvádí, že závěr o vhodnosti občana pro službu na ministerstvu vnitra přijímá vojenská zdravotnická komise (IHC) podle výsledků vojensko-lékařského vyšetření. Kategorie trvanlivosti na ministerstvu vnitra jsou rozděleny takto:

 • Kategorie A je přijímána občany uznávanými jako plně způsobilými pro práci policisty;
 • Skupina B znamená, že kandidát má nárok na zaměstnání na ministerstvu vnitra s menšími omezeními;
 • Kategorie B se poskytuje těm, u nichž bylo zjištěno, že jsou omezeně způsobilé pro policejní službu;
 • Skupina D zahrnuje osoby, jejichž způsobilost je dočasně omezena v důsledku nemocí, po uzdravení, z něhož je zdraví plně obnoveno;
 • Skupina D znamená úplnou a konečnou nevhodnost kandidáta na povolání policisty.

Při určování fitness skupin B a C, vojenská zdravotnická komise staví zdravotní stav zaměstnance pod kontrolu. V případě progrese patologií, které způsobily omezení, může být propuštěn z řad policie.

Postup průchodu IHC

Když dostanete práci s policií, musíte vydat celý balíček dokumentů a údaje o lékařském vyšetření kandidáta tvoří podstatnou část tohoto balíčku. Jestliže osoba, která se chce stát policistou, nebo sloužit ve FSB, má ploché nohy, pak rozhodnutí, zda je přijmout nebo nepřijmout v těchto strukturách, bude záviset na míře tohoto defektu určeného IHC. Tam je následující gradace ve kterém druhy patologie jsou distribuovány: t

 • A tam, kde je výrazná plochá noha, což vede k významnému narušení odpisových funkcí nohy a rozvoji kostních deformací artrózy. V tomto případě je osobě přidělena odborná kvalifikace stupně D a je prohlášena za nezpůsobilou pro práci policie. V FSB s plochou stopou, skupiny také nejsou zaujaté;
 • B naznačuje mírně výraznou podélnou plošnost bez deformace kostí chodidla (stupeň 2). Vojenská zdravotnická komise v tomto případě zvyšuje úroveň odborné způsobilosti na kategorii B a uznává ji za částečně vhodnou pro vojenskou službu v armádě. Nelze však dosáhnout ani orgánů Federální bezpečnostní služby, ani Ministerstva vnitra s plochou plochou B;
 • B znamená podobnou situaci - osoba s diagnózou ploutve dostane kategorii B a je prohlášena za nevhodnou pro policejní práci;
 • Patologie typu G znamená absenci nesrovnalostí při provozu odpisového aparátu nohy. V tomto případě neexistují žádné překážky sloužící v policii.

Bez omezení ve službě jsou lidé s nejmenším stupněm rovnostrannosti přijati - první. Ve všech ostatních případech je vážnou překážkou pro práci policie.

Nezáleží na tom, jak velká je touha po snu, mladí lidé si musí pamatovat, že nestojí za to riskovat jejich zdraví ve jménu. Policejní služba je „nebezpečná i obtížná“, je spojena s těžkou fyzickou námahou, včetně břemen na nohách, a je nemožné odolat takovým nákladům v přítomnosti ploutve. Proto, pokud kandidát obdrží odmítnutí přijmout mocenské struktury kvůli problémům s nohama, neměl by být naštvaný: když je před námi celý život, může dát další sen. Profese na světě dost, každý den jsou nové a zajímavější.

Přebírá ministerstvo nouzových situací nebo FSB policii s rovným přístupem: odpovědi na důležité otázky

Jaké jsou výhody armádního vojáka?

Než píšu dále, chci trochu vysvětlit budoucímu kandidátovi. Pro vojáka má zápis do vojenské školy z armády výhody i negativní aspekty. Plus více.

Nespornou výhodou je změna scenérie. Ať už budete sloužit šest měsíců a více, budete unaveni ze všeho. A změna situace na měsíc a půl (s negativním výsledkem) je dobrá pouze pro zdraví.

Příslušní vojáci si zpravidla volí vyšší vzdělávací instituci blíže k domovu, protože ve kterých vojskách sloužíte a ve kterých z nich vstupujete, to není také zvlášť důležité.

Naše vzdušná obrana obdržela výsadkáře, námořníka, několik pěšáků, a můj zástupce velitele čety sloužil v letectvu.

Kromě toho je čas na zápis do seznamů vojenské instituce 1: 1. To znamená, že měsíc a půl byly přijaty, nebyly přijaty - měsíc a půl v servisním kreditu. (Dovolte mi, abych vám připomněl, že doba výcviku ve vojenské škole je poloviční, tj. Rok školy - půl roku vojenské služby).

Teď už nevím o platbě jízdného, ​​ale dovolil bych si navrhnout, že je zdarma. Protože za tu část budete na služební cestě a cesta bude zaplacena. Takže voják při vstupu neriskuje nic.

Jaké jsou nevýhody

Pokud upřímně chcete dělat, pak mínus může být skutečným zpožděním ve znalostech od civilních žadatelů, protože po tom všem jsou po škole a už nějakou dobu sloužíte.

Navíc - standardy pro tělesnou výchovu. Pro vojáky jsou předražené a budete ve vojenské uniformě. Připravte se tedy předem. Tak to bylo, teď všichni jsou si rovni (poznámka od 01.2015).

Standardní vyšetření: 3km kříž, 100m běh a pull-up na příčce. Čím větší, rychlejší a větší, tím lépe.

Pokud jde o vztah částečně

A asi jedna z hlavních otázek: nepustí. Pak to řeknu: první záleží na vás. Jestliže jste v dobrém postavení s veliteli, pokud jste nepili jejich krev, nechají vás jít s radostí. Budou psát dobré svědectví, možná i mluvit s přáteli v místě přijetí. Není to těžké.

Ale pokud jste darebák, mohou vzniknout problémy. A chápu, že tito velitelé (paradoxně, ne? - teoreticky by se měli zbavit špatných).

Ale ne jen nechat svou vlastní svobodnou vůli. Vaše akce jsou proto následující:

 • musíte napsat zprávu na jméno nejbližšího velitele, prosím, pošlete mi kandidáta na vstup tam a tam;
 • počkejte na odpověď.

Dělejte vše, co potřebujete, v dostatečném předstihu. Vzhledem k tomu, že podle zákona má každý velitel rozhodnutí od 10 do 30 dnů. Termín se počítá ode dne registrace vaší zprávy v přední části. Opakuji to pro padouchy nebo ty, kteří se z nějakého důvodu dostali k nim. Protože dobrý voják bude vydán za týden.

Zpráva se samozřejmě může ztratit, předstírat, že tomu tak nebylo. Aby se tomu zabránilo, musí být zaslán doporučeně s oznámením na adresu části. Tyto dokumenty jsou nutně registrovány, a proto nebudou moci ztratit vaši zprávu a budou povinny poskytnout nějakou srozumitelnou odpověď.

Vlastnosti přijetí na vojenské univerzity

Pokud jde o charakteristické rysy přijetí na vojenské univerzity, je třeba především zdůraznit skutečnost, že výsledky USE, které jsou v civilních vzdělávacích institucích zvažovány především v akademiích nebo na vysokých školách spadajících pod jurisdikci Ministerstva obrany, jsou přijímány pouze jako informace k zamyšlení.

Přijímací zkoušky pro uchazeče na vojenské vysoké škole začínají psychofyzickým a psychologickým vyšetřením (to není překvapující, protože lidé, kteří jsou přímo spojeni se zbraněmi ve své práci, musí mít stabilní psychiku). Druhou fází zkoušek je poskytování standardů pro tělesnou výchovu:

 • Běh na 100 metrů - minimálně 15 sekund (pro dívky - 18,9 sekund);
 • Běh na 3 km je minimální hodnota 14 minut 40 sekund (u dívek běh na 1 km je 5 minut, 07 sekund);
 • Vytahování na příčníku - nejméně 5krát (u dívek se předpokládá ohyb vpřed (nejméně 20 ohybů za minutu);
 • Plavání freestyle (100 m) - minimální hodnota 2 minuty 16 sekund (pro dívky - 3 minuty 45 sekund);
 • Plavání prsa (100 m) je minimálně 2 minuty 32 sekund (pro dívky - 4 minuty 05 sekund).

Minimální hodnoty samozřejmě nezaručují příjem. Umožňují výběrové komisi, aby považovala žadatele za možného kandidáta na přijetí na vojenskou vysokou školu.

A konečně, závěrečná fáze vstupních testů ve vojenské škole se skládá z tradičních zkoušek: ruštiny, matematiky a specializovaných předmětů (chemie, fyzika, biologie atd.). Zdůrazňujeme, že pokud se na civilních univerzitách zkoušky provádějí ve formě testů, pak ve vojenských vysokých školách - staromódním způsobem, formou kontroly a diktátu.

Okamžitě řekneme, že dokumenty pro přijetí na vojenskou akademii nebo vyšší školu jsou předkládány prostřednictvím vojenského registračního úřadu. To znamená, že primární dokumenty (zejména žádost o udělení práva na přijetí ke zkouškám) by neměly být převáděny do přijímacího místa zvolené vzdělávací instituce, nýbrž do vojenského registračního a přijímacího úřadu v místě bydliště. Předložený balíček dokumentů je posuzován ve výběrové komisi, která rozhoduje o možnosti přijetí přihlášky na zkoušky. Tento postup pro podání dokumentů se však vztahuje pouze na „civilní“. Pro lidi, kteří touží získat profesionální vojenské vzdělání v době, kdy slouží v ozbrojených silách Ruska, je postup pro podání žádosti o přijetí na vojenskou vysokou školu poněkud odlišný. Jednoduše předloží zprávu o touze vstoupit na specializovanou univerzitu svému veliteli, který doplní petici všemi potřebnými dokumenty a převede všechny dokumenty dále.

Kdo se může přihlásit na vojenskou vysokou školu?

Uchazeči o přijetí na vojenské univerzity v Rusku jsou „vyloučeni“ nejen psycho-fyzickými indikátory nebo výsledky přijímacích zkoušek, ale také věkem. Možnost stát se kadetem vojenské univerzity:

 • Ruské občany ve věku 16–22 let, kteří nesloužili v ruských ozbrojených silách;
 • Občané Ruska mladší 24 let, kteří sloužili / sloužili v ozbrojených silách při odvodu;
 • Ruské občany mladší 25 let sloužící v ozbrojených silách na smluvním základě (s výjimkou důstojníků).

Pro přijetí na vojenskou akademii nebo vyšší školu nelze uplatnit:

 • Ruské občany s vyšším vzděláním;
 • Ruské občany, u nichž bylo dosud učiněno rozhodnutí o nedodržení požadavků stanovených současnými právními předpisy Ruské federace;
 • Občané Ruska, kteří vykonávají své tresty v místech zbavení svobody, pro které se provádí předběžné vyšetřování, vyšetřování nebo soudního jednání, nebo těch, kteří mají nevyřízené odsouzení.

Všimněte si, že konkurence na vojenských univerzitách je o něco menší než v civilních vzdělávacích institucích (v průměru 3 osoby na místo). To však neznamená tolik o nedostatku popularity nebo prestiže, ale o specifikách vzdělávací organizace. Za prvé, není tolik lidí, kteří by chtěli získat „vojenské“ povolání, a za druhé, ne každý, dokonce i naprosto zdravý člověk, není schopen složit přísný výběrový proces.

Funkce nohou

Anatomická struktura nohy zajišťuje rovnoměrné rozložení zátěže během pohybu, kontroluje zachování rovnováhy a provádí odpisovou funkci, změkčující kontakt chodidel s tvrdým povrchem. Oblouk nohy se skládá z kostnaté základny, svalů a šlach - jakékoli porušení jejich anatomické struktury negativně ovlivňuje funkci kolena, kyčelního kloubu a páteře. V pokročilých případech dochází k těžké deformaci nohou, bolesti, otoku, poruchy chůze a pohyblivosti.

Deformovaná noha již nemůže vykonávat tlumící funkce. Člověk má potíže s chůzí, rychle se unavuje a s obtížemi si vybírá vhodnou obuv. Postupem času se vyvíjejí různé komplikace, které ovlivňují vnitřní orgány a páteř (artróza, skolióza, páteř, nepřirozená chůze).

Aby se zabránilo progresi onemocnění, je možné, pokud je diagnóza provedena v počáteční fázi onemocnění. Flatfoot stupeň 1 u dětí je nejčastěji detekován v období od 3 do 12 let. Pokud v tomto věku rodiče okamžitě přijdou k ortopedickému lékaři, zvýší se šance vyhnout se vážným problémům v budoucnosti, protože v této fázi je možné vyrovnat se s deformací nohy v krátkém čase.

Typy plochých koní

Lidská noha se skládá z podélného a příčného oblouku. Když vezmeme v úvahu, který oblouk je vystaven deformaci, rozlišujeme 2 formy plochých nohou:

Podélný rovný chod 1 stupeň - charakterizovaný slabě výrazným zesílením vnitřní strany chodidla. Počáteční stádia plochého stočení téměř nikoho neobtěžují, pouze s dlouhou chůzí nebo mnoha hodinami „stání“ je únava, nepohodlí, bolest v lýtkách a zvedání nohy, která rychle přechází po odpočinku. Hlavní oblouk chodidla postupně klesá - s prvním stupněm patologie, jeho úhel je 130-140 stupňů a jeho výška je 25-35 mm. V tomto případě není pozorována deformace kostí, všechny funkce jsou zachovány. V budoucnu, bez léčby, se noha rozprostírá a zvětšuje se.

Transverzální flatfoot 1 stupeň - tato forma onemocnění se obvykle vyvíjí u dospělých (po 30 letech), u dětí je velmi vzácná. To je charakterizováno mírným zploštěním horní části nohy, který nakonec začne opřít se o hlavy pěti metatarsal kostí. Jako výsledek, tam jsou pravidelné bolesti v přední části nohy při chůzi po dlouhou dobu nebo na sobě nepohodlné boty na podpatku. S prvním stupněm příčné ploché patky úhel deformace mezi metatarzálními kostmi dosahuje 10-12 stupňů a odchylka prvního prstu je 20 stupňů. Prsty nohy postupně nabírají kladivovitý tvar, objevují se natoptysh, zhrubnutí kůže a nepohodlí při chůzi.

Může také existovat kombinovaná forma onemocnění - příčná-podélná plochá noha prvního stupně. Současně je pozorováno zploštění chodidla po celém povrchu podešve. Charakteristickým příznakem patologie je kromě drobných nepohodlí také výskyt více kuřích a kuřích. Více podrobností, aby zvážila vzhled nohy s 1 stupně flatfoot může být na fotografii prezentované na internetu. Musíte hledat stránky věnované tomuto nepříjemnému problému.

Proč se objeví flatfoot?

Mezi hlavní příčiny vzniku plodu 1 u dětí patří:

 • genetická predispozice, projevující se slabostí vazivového aparátu a tendencí k degradaci svalů nohy;
 • nadváha, vytvářející nadměrné zatížení nohy;
 • související onemocnění (křivice, patologie muskuloskeletálního systému);
 • zranění chodidel;
 • nosí pevnou a nepohodlnou obuv.

U dospělých jsou příčiny ploché nohy podobné - je to dlouhé nošení nepohodlné obuvi (zejména bot na vysokém podpatku), nadváhy a zranění. Tyto provokativní momenty však spojuje i profesionální činitel. Pracovníci, kteří se zabývají těžkou fyzickou prací nebo kteří jsou nuceni strávit celý pracovní den „na nohou“, jsou tak nejvíce náchylní k rozvoji rovinatosti. Neméně nebezpečné je vést sedavý způsob života, zhoršovat krevní oběh dolních končetin a vytvářet předpoklady pro rozvoj patologie. V ohrožení:

 • nakladače;
 • prodejci;
 • Kadeřnictví;
 • sportovci;
 • vzpěrači;
 • řidičů;
 • kurýři;
 • kancelářské pracovníky;
 • tanečníci, atd.

Čím vyšší je zatížení nohou, tím je větší pravděpodobnost, že vydrží ploché nohy. Pokud člověk navíc trpí obezitou, riziko vzniku patologie se mnohokrát zvyšuje.

Hlavní příznaky

Počáteční stadium flatfootu se projevuje malými příznaky, kterým většina pacientů nevěnuje pozornost, odepíše indispozici k únavě po dni práce. Čím dříve si však všimnete prvních nepříznivých symptomů, tím snadněji se vyrovnáte s patologií, která v pokročilých případech způsobuje spoustu utrpení. Jaké známky bych měl hledat?

 • únava a pocit těžkosti v nohách na konci pracovního dne;
 • noha nepohodlí po dlouhé procházce;
 • bolest při nošení vysokých podpatků;
 • menší poruchy chůze;
 • mírná bolest při palpaci distální oblasti;
 • obtížnost při výběru bot kvůli expanzi nohy.

Při 1stupňové charakteristice vizuální změny od nohy č. Při bližším zkoumání si můžete všimnout mírné plochosti a poklesu oblouku nohy. Současně si člověk všimne, že nošení známých bot je nepohodlné, zejména při chůzi na velké vzdálenosti. Diagnóza v raných stádiích může být pouze zkušený ortopedický chirurg, kterému se musíte otočit, pokud máte podezření na ploché nohy.

Vrozené vady u dětí lze snadno zjistit po porodu a okamžitě předepsat nezbytnou léčbu. Je mnohem obtížnější identifikovat vývoj onemocnění u malých dětí. Malé dítě zatím nemůže jasně vysvětlit, co ho trápí, takže rodiče by měli věnovat zvláštní pozornost následujícím bodům:

 • dítě si stěžuje na unavené nohy po aktivní hře nebo dlouhé procházce;
 • na rozdíl od jiných dětí se rychleji unavuje, pohybuje se méně;
 • Podešev a paty na botách dítěte jsou silněji vymazány zevnitř a jedna bota je větší než druhá.

Tyto příznaky naznačují počáteční stadium flatfoot a vyžadují včasnou diagnózu a řádnou léčbu, která může trvat několik let.

Diagnostika

Pokud máte podezření, že se jedná o vývoj ploutve, můžete doma udělat jednoduchý test, který ukáže, zda byste měli vyhledat lékařskou pomoc. V první řadě věnujte pozornost vzhledu nohy. Viditelné zploštění oblouku, zvětšení šířky chodidla, vzhled kuří oka a kuří oka by měly být chráněny.

K provedení zkoušky je nutné promazat podešve jakýmkoli tučným krémem nebo barvivem (například brilantně zelenou) a postavit se na čistý bílý list papíru. Povrch podlahy by měl být rovný. Po prostudování výsledného otisku můžete zjistit, zda máte tuto patologii.

Pokud je na vnitřní straně chodidla zářez a je také otevřený prostor mezi patou a přední částí chodidla, není problém. Pokud je celá plocha výtisku natřena, znamená to, že máte ploché nohy. Závažnost patologie a forma onemocnění může být stanovena pouze odborníkem, a čím dříve budete hledat pomoc profesionála, tím lépe.

Při vyšetření lékař nejprve věnuje pozornost stavu chodidla, přítomnosti kuří oka nebo kuřích, barvy kůže, stupni odchylky a vzhledu prstů, snížení oblouku nohy. Kromě toho ortoped zkoumá pacientovy boty - opotřebovaná vnitřní strana podešve a paty bude ukazovat ploché nohy.

Terapeutické metody

Boj proti plošnosti je dlouhý proces, který vyžaduje trpělivost pacienta a pečlivé provádění lékařských doporučení. S včasným zahájením léčby 1 °, je možné nejlepších výsledků dosáhnout u dětí, protože před osifikací kostry je poměrně snadné opravit deformaci nohy. U dospělých je obtížnější vyrovnat se s patologií, budete muset naladit několik let pravidelné léčby. V počátečních stadiích onemocnění lze dosáhnout dobrých výsledků použitím následujících metod:

Postup Komise

Lékařské vyšetření občanů, kteří si přejí přihlásit se do vzdělávacích institucí, se provádí v souladu s předpisy o vojenských lékařských prohlídkách, schválenými vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 4. července 2013, s přihlédnutím k aktuálním změnám a dodatkům. Dokument stanoví, že uchazeči musí projít předběžnou zkouškou v podmínkách návrhu představenstva a finále v rámci vojensko-lékařského setkání.

Vhodnost občanů, kteří vstupují do takových škol, je upravena článkem 68 přílohy nařízení o lékařské komisi. Při rozhodování je zohledněn specifický profil vzdělávání, stupeň nemoci a dodržování požadavků na kandidáty na službu. Proti závěru lze podat odvolání s pomocí nezávislé lékařské prohlídky.

Vyhodnocení výsledků průzkumu

Po skončení lékařské prohlídky je uchazeči přidělena kategorie trvanlivosti. Pokud dojde k zploštění oblouku, je určeno v souladu s oficiálním „plánem nemocí“ a s přihlédnutím k údajům z průzkumu. Výsledek může ovlivnit jak stupeň, tak závažnost symptomů. Vysvětlení označení platnosti dopisu:

 • "A" (dobré);
 • "B" (průchodný s omezením světla);
 • "B" (omezeno);
 • "G" (není vhodné dočasně);
 • „D“ (absolutně nevhodné).

Vojenská škola a ploché nohy

Na této síti je určena vhodnost pro servis a pro výcvik ve vojenských institucích. Pro určení kategorie plochého stočení se provádí vyšetření s měřením výšky oblouku chodidel a určením stupně patologie. Výsledky zkoušky jsou hodnoceny podle přílohy vyhlášky o vojensko-lékařské komisi.

Kritéria pro určení způsobilosti

Chcete-li vstoupit do vojenského zařízení se zploštělou nohou, musíte spadat do specifického rámce článku 68 harmonogramu nemocí. Popisuje deformity nohy vrozené a získané povahy. Článek popisuje čtyři body dodržování kategorií trvanlivosti:

 1. Občanům s těžkými patologickými patologickými stavy, doprovázenými těžkou deformací, v níž není možné nosit standardní obuv, není dovoleno vstupovat do vojenských škol. To zahrnuje lidi s dutými nohami. Položka spadá do skupiny "D".
 2. Žadatelé, kteří mají 3 stupně podélné roviny a 3–4 příčné stupně, jsou považováni za způsobilí, pokud bolest a otoky nohou vznikají ve stoje a zvyšují se ve večerních hodinách. Zevně by měly existovat známky prodloužení a expanze chodidla, vynechání fornixu a vyboulení navikulární kosti z mediálního okraje. Flatfoot v tomto případě pokračuje se známkami osteoartrózy prstů a syndromem bolesti. Zde je přiřazena skupina „B“, ale určitě bude muset zapomenout na studium na vojenské škole.
 3. Sploštění podélného typu odpovídá 3. stupni a probíhá s mírnými deformacemi nohou, které nenarušují nošení obuvi speciálního vzorku. Onemocnění není doprovázeno valgem nohou a příznaky artrózy. S touto patologií je skupině B přiřazen také možný přechod na „B“.
 4. To zahrnuje fázi 2 podélné a příčné ploché za přítomnosti objektivních dat, ale bez funkční poruchy. Podmínka odpovídá kategorii „B“ a v některých případech „A“.

Vojenská škola a ploché nohy

To znamená, že je možné vstupovat do vojenských škol s rovností druhého stupně, ale pouze individuálně, s přihlédnutím k vlastnostem patologie a profilu výcviku.

Flatfoot ve vojenské lékařské prohlídce

Každý uchazeč, který vstoupí na vojenskou akademii nebo vysokou školu, musí podstoupit speciální lékařskou prohlídku. Jejím cílem je odhalit patologické stavy, které mladému muži brání v tom, aby sloužil nebo potvrdil jeho kondici.

Flatfoot a vojenská škola

Ustanovení o vojenské lékařské prohlídce zkoumá tyto deformity nohy:

 • Ploché nohy nebo jiné významné změny v noze, což vede k porušení jeho funkcí. Tato kategorie zahrnuje: plochá valgus, patologicky koňovitá, dutá, varus, pata, nohy koní a varus. Vyskytují se v osobě v důsledku traumatu, chronických onemocnění nohou, které vedou k silnému zakřivení nohy, což bude v rozporu s budoucím kadetem při nošení standardní obuvi;
 • Mírná dysfunkce nohy při deformaci. Je uvažována patologie typu longitudinální a peppered. V prvním případě - třetí, ve druhém - 3-4 stupně závažnosti. Pacient má silnou bolest po dlouhé procházce nebo stojí na nohou, v 70% případů je komplikace ve formě artrózy;
 • Nemoc nohou s menším porušením. Deformace, při které pacient trpí menší bolestí, je schopna nosit boty požadovaného vzorku. Může dojít k mírnému zkreslení držení těla. Vztahuje se na podélný nebo příčný typ stupně onemocnění 2, podélnou rovnost nohy stupně 3, deformující artrózu stadia 2;
 • Ploché nohy bez narušení funkcí nohy. Tento seznam patologií bude zahrnovat deformity fáze 1 a fáze 2 a může dojít k deformující artróze. Externě, problém není pozorován, nebo má drobné projevy.

Ve standardní variantě bude zahrnuta zarážka se speciální montáží na povrch a pomocí speciálního nosného zatížení se zvýšenými podélnými oblouky.

Hlavním cílem zdravotnické komise je stanovení stadia onemocnění ve vztahu k předpisům uvedeným v nařízení. Diagnóza 1, 2 a 3 bodů není obtížná, protože onemocnění se projevuje jasně. Lékaři nepotřebují další výzkum. Při stanovení diagnózy 4 bodů může být vyžadována radiografie nebo jiné postupy, pokud potřebujete identifikovat 1 stupeň onemocnění. Výsledkem průzkumu je, že náboru je přidělena určitá skupina A, B, C nebo G. V důsledku toho je učiněn závěr, zda je osoba způsobilá k výkonu služby.

Stupně příčné a podélné roviny

1 Typy vojenských škol

V naší zemi v současné době existují 2 typy vojenského odborného vzdělávání - základní a vyšší.

Základní vzdělávání zahrnuje tyto školy:

V těchto školách jsou přijímáni jedinci mužského pohlaví, kteří nedosáhli věku osmnácti let. Ve školním období může být 2-4 roky.

Vysokoškolské vzdělávání zahrnuje takové vzdělávací instituce: t

Ve vysokoškolském vzdělávání trvá vzdělávání 2-3 roky.

Každá kategorie vzdělávacích institucí má svou vlastní profesní orientaci a specifika profilu:

 • moře;
 • raketová vojska;
 • železniční jednotky;
 • vojenské technické;
 • vojenská spravedlnost;
 • pozemní síly;
 • Vzdušné;
 • Kozák;
 • vojenská hudba.

2 Co dělat, aby se zapsal do vojenské školy

Rozhodli jste se a nemáte žádná omezení. Nejdříve je třeba se obrátit na okresní vojenskou registrační kancelář. Dostanete formulář, ve kterém píšete o své touze studovat na vojenské škole. Nezapomeňte určit, na které konkrétní škole se ucházíte. Každá univerzita má svá vlastní pravidla pro přijetí, ale můžete zdůraznit obecné požadavky na připravené dokumenty.

Žadatel vojenské školy musí mít:

 • Dokument potvrzující úplné střední vzdělání.
 • Vyplněný formulář žádosti s dotazníkem.
 • Kopie pasu, rodného listu a kopie vojenské karty.
 • Autobiografie.
 • Charakteristika z posledního místa studia (práce).
 • Fotky pro otevření osobního souboru.
 • Dokumenty potvrzující dostupnost dávek.
 • Servisní technik (pokud je k dispozici).

Pokud má žadatel nějaké osobní úspěchy, pak musíte poskytnout všechny diplomy a osvědčení o absolvování kurzů, osvědčení o sportovních úspěších, padákovém podnikání nebo střelbě, potvrzení o účasti v soutěžích nebo soutěžích. Všechny tyto maličkosti mohou být rozhodující v jakékoli kontroverzní otázce, přijmout vás nebo ne.

S velkou konkurencí se zájemci zajímají o dostupnost benefitů. Oprávnění a výhody jsou poskytovány pro:

 • sirotky a děti bez péče;
 • pokud má dítě zlatou medaili;
 • studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy vybrané univerzity;
 • bojovníci;
 • absolventi ostatních vojenských škol se základním leteckým výcvikem;
 • Osoby, které ukončily první kurz běžné vysokoškolské instituce, kde se profilová specializace shoduje se specializací školy.

Co je plochá?

Noha dospělého by měla normálně spočívat na třech hlavních bodech - kalkanu a dvou metatarzálních kostí na prvním a pátém prstu. Spojení mezi sebou, tyto body tvoří klenby, které pomáhají udržovat rovnováhu a působí jako tlumič nárazů při chůzi.

Někdy však dochází k deformaci, při níž se klenby plošší a nižší. Pokud změny ovlivňují příčný oblouk, kosti prstů se rozcházejí jako ventilátor, největší z nich se odchyluje směrem ven, délka nohy se snižuje. Jako výsledek, příčná flatfoot objeví se.

Pro podélnou deformační charakteristiku zploštění příslušného oblouku. Délka nohy v tomto případě se zvyšuje a podešev je zcela v kontaktu s podlahou.

Často se tyto dva typy deformací mohou vyskytnout současně.

V každém případě noha ztrácí svou funkci odpisu a celé zatížení přechází do kloubů nohou. A protože nejsou určeny pro takovou práci, jako výsledek, člověk začne cítit bolest v nohou, zpět. On také se vyvíjí špatné držení těla a artróza skoliózy může nastat.

Stupeň deformace nohy

V závislosti na velikosti úhlu oblouku chodidla rozlišuji několik typů plochých stop. Celkem jsou zde 3 stupně:

 1. V prvním případě je nemoc spíše kosmetickým defektem a nevykazuje téměř žádné symptomy. Jedním z jejích projevů může být pocit únavy v nohách a jejich otok po značné zátěži. Také osoba může cítit bolest, pokud stisknete na nohu.
 2. Když 2. stupeň flatfoot je mírný. Pouhým okem můžete vidět změny v noze. Existují charakteristické příznaky ve formě bolesti, změna chůze. Bolest může dosáhnout kolenních kloubů.
 3. S 3. stupněm onemocnění dochází k úplné deformaci nohou. Tato odchylka od normy se nazývá vyslovovaná. Člověk pociťuje silnou bolest v nohou, nohou, dolní části zad, otok nohou. Schopnost osoby pracovat je omezena, dokonce i běžné procházky způsobují spoustu nepříjemností a vyžadují úsilí. Funkce pohybového aparátu jsou narušeny, objevuje se možnost skoliózy, artritidy a osteochondrózy. Tento vzor je více charakteristický pro podélnou formaci.

Tyto stupně se týkají jak podélné, tak příčné roviny. Obrázek je exacerbován, pokud je přítomna smíšená patologie.

Navíc, první stupeň příčné flatfoot je charakterizován tím, že palce se liší o 20 stupňů a kůže pod ním se stává červenou. Na jediné straně se objeví natoptysh. Se stupněm 2 jsou symptomy poněkud horší. Palec je vychýlen o 25–35 stupňů, mozoly se zvyšují. Bolest se prodlužuje.

Pro 3. stupeň podélné ploché patky je ostro deformovaná strana palce a zapálený kloub. Všechny ostatní prsty připomínají kladivo.

Jak je určena kategorie trvanlivosti?

Vojenská služba, stejně jako výzva k ní - vážný postup. Existuje celá řada zákonů, které ji upravují. Mezi ně patří ty, které se týkají zdraví náboru. Pokud mluvíme o flatfoot, je upraven samostatným článkem Seznam nemocí.

Proč se otázka odvodu s tímto porušením stala tak naléhavou právě teď? Faktem je, že v roce 2014 došlo k určitým změnám v článku, a to ke zvýšeným požadavkům na toto onemocnění. Nyní pro rekruty v roce 2015 a bude i nadále provozovat několik dalších norem. Podle regulačních dokumentů je nemoc rozdělena do čtyř skupin:

 1. Skupina "A" znamená závažnou dysfunkci způsobenou flatfootem. V tomto případě existuje nevratné, výrazné zakřivení nohy, které neumožňuje nosit vojenské boty. Pojistná společnost obdrží kategorii trvanlivosti „D“ a je považována za nevhodnou pro službu.
 2. Skupina "B" znamená průměrnou dysfunkci v těle s plochými nohami. Náboru je přiřazena kategorie "B" - omezena na fit. Dávají mu vojenský průkaz a mohou být povoláni pouze v případě války.
 3. Skupina "B" poskytuje menší porušení funkcí nohy, které jsou doprovázeny mírnou bolestí. Takové změny vám umožní nosit boty ve vojenském stylu a určitým způsobem je přizpůsobit. Odběratel v tomto případě má stejnou kategorii "B". Bude povolán pouze ve válce.
 4. Skupina "G" je charakterizována dostupností dat na plochých stupních, ale bez dysfunkce. V tomto případě je náboru přidělena kategorie trvanlivosti "B-3". Bude zaměstnán v ozbrojených silách. Současně mohou platit omezení pro některé skupiny vojáků.

Rozumět tomu, co je míněno vážně, a že drobným porušením, můžete s odkazem na plán nemocí. Vzhledem k tomu, že manifestace nemoci může být odlišná, vyvstává rozumná otázka: s jakou rovinností v armádě neberou?

Jakou kategorii mohu sloužit?

Od roku 2015 zahrnuje skupina "A" všechny typy plochých končetin s těžkou deformací nohy, skupina "B" zahrnuje podélné a příčné ploché nohy 3 stupně se zjevným syndromem bolesti a omezenou pohyblivostí prstů. Dalším znakem je přítomnost artrózy nohy.

Skupina „in“ zahrnuje snížení 3-stupňového podélného oblouku bez deformace artrózy v kloubech. Skupina „G“ zahrnuje rovinnost druhého stupně jak podélného, ​​tak příčného.

Vzhledem k tomu, že od konzumentů jsou osvobozeni pouze branci s chorobami skupiny B a C, je zřejmé, že mladí muži s diagnózou onemocnění 3. stupně nebudou povoláni k výkonu služby.

Jedná se o onemocnění postihující jak podélný, tak příčný oblouk. 1-2 stupeň deformace není základem pro osvobození od vojenské služby. Odběratel získá kategorii trvanlivosti B-3 a bude povolán, aby sloužil na obecném základě, ale s určitými omezeními.

Flatfoot a armáda

Proč pak s plochými nohami nemůže vzít armádu? Armádní boty jsou poměrně hrubé a mají zcela rovnou podrážku. Při stálém opotřebení má negativní vliv na chodidlo. Pokud má voják ploché nohy, pak ho hrubé boty dále zhorší. V důsledku toho trpí kolenní a kyčelní klouby, dojde ke změnám v pohybu pánevních kostí, začnou problémy s bederní páteří.

To znamená, že plochá noha, zhoršená, může mít za následek deformaci páteře.


Následující Článek

Boční kotník nabobtnal

Články O Depilaci