Syndrom svalové hypotonie u dětí a dospělých

Hypotenze se týká nespecifických poruch a je charakterizována různými příčinami. Tato patologie je vrozená a získaná, má různé stupně poškození a mezinárodní klasifikace používá různé definice tohoto stavu. Více informací o této nemoci vám sdělí náš článek.

Co je to za nemoc?

Svalová hypotonie - snížení tónu svalových vláken, což vede k reakci na nervové impulsy, je nedostatečné. Nejedná se o samostatné onemocnění, ale o běžný syndrom, který se vyskytuje u pacientů s dalšími problémy mozku, svalových svazků periferních nervů, svalů a míchy. Tato patologie se často vyvíjí v důsledku metabolických poruch. Toto onemocnění se vyvíjí s motoneuronovými lézemi, často charakterizovanými parézou (pokles svalové síly).

Normální fungování svalů těla je určeno svalovým tónem, což znamená, že signály, které nervový systém vysílá, jsou impulsem k provedení akce. Při různých stupních hypotenze se tyto akce provádějí buď pomaleji, nebo vůbec. Tyto poruchy se také projevují zvýšenou letargií svalových vláken, stejně jako neschopností udržet sval v napjatém stavu i na krátkou dobu.

Opačný stav je zvýšený svalový tonus, ve kterém kontrakce nervových vláken vede k přepětí. Pokud například hypotenze ztěžuje ohnutí končetiny, pak v případě hypertonie bude obtížné vrátit ji do uvolněného stavu. Tyto dva jevy se vzájemně nevylučují a mohou se střídat.

Klasifikace takového stavu se provádí v závislosti na stupni poškození a lokalizaci procesu. Tam je vrozená forma hypotenze, když tento symptom je zahrnován do specifik genetického onemocnění. Získané druhy se obvykle objevují jako výsledek porodního poranění, infekčních onemocnění v minulosti (meningitida, encefalitida), metabolických poruch a autoimunitních onemocnění.

Klasifikace svalové hypotonie:

 1. Míra poškození se vyvíjí zobecněně nebo difuzně, stejně jako izolovaně (lokálně).
 2. Rychlostí šíření: akutní a pomalu postupující.
 3. Projevy rozlišují epizodické, progresivní, recidivující a intermitentní (charakterizované obdobími recese a obnovy).
 4. Podle úrovně původu: centrální úroveň (gradace míšního a mozkového stupně), stejně jako periferní, při mobilitě jednotlivých svalů. Periferní hypotenze je zase rozdělena na neuronální, nervové, synoptické a svalové hladiny.

V difuzní hypotenzi je postižena především centrální nervová soustava. Když lokalizovaný, situace je poněkud odlišná, protože porušení jsou pozorována v práci periferních center nervových zakončení. Nejčastěji to ovlivňuje práci horních a dolních končetin. Existují také závažnější případy, kdy k porušování práce dochází ve dvou centrech najednou. Takovéto patologické stavy je obtížnější léčit a při absenci dostatečné lékařské péče je pacient vystaven závažným komplikacím, včetně úplné paralýzy a smrti.

Důvody

Nejčastěji je syndrom svalové hypotonie u dítěte vrozenou patologií a je již diagnostikován v porodnici. Při vyšetření se zjistí pokles svalového tónu, neschopnost provádět ohybové pohyby a další neurologické příznaky. Ve většině případů se jedná o průvodní příznak jiných neurologických problémů, vývojových patologií a genetických onemocnění.

Příčiny vrozené svalové hypotonie:

 • Genetická onemocnění. Patří mezi ně Downův syndrom, Aicardi, Martin-Bell, Leia, Marfan, delece. Dejerinovy ​​nemoci - Sott, Krabbe, Menex, Niemann - Pick, Tay - Saks. To může také být spinální svalová atrofie, septooptichesky dysplazie, hypofyziální nanismus, non-ketotické hyperglykémie a další.
 • Patologie vývoje plodu. Nejčastěji je to důsledek vrozené cerebelární ataxie, dyspraxie, dysfunkce senzorické integrace, hypotonické mozkové obrny, hypotyreózy a dalších.
 • Porodní poranění, asfyxie a intrakraniální krvácení.

Tyto stavy a nemoci jsou často doprovázeny snížením svalového tonusu a dalšími souvisejícími symptomy. Kromě toho se může postupně vyvinout hypotenze, která se vyznačuje různými rychlostmi progrese.

Příčiny získané hypotenze:

 1. Genetická onemocnění: svalová dystrofie, Rettův syndrom, metachromatická leukodystrofie, spinální svalová atrofie.
 2. Toxická otrava rtutí.
 3. Infekční onemocnění: encefalitida, meningitida, poliomyelitida, sepse, botulismus a syndrom Guillain-Barré.
 4. Poruchy metabolismu: hypervitaminóza, křivice, jaderná žloutenka.
 5. Autoimunitní onemocnění: myastenie gravis, celiakie a negativní reakce těla na očkování.
 6. Neurologické problémy, mezi něž může patřit porážka dolních nebo horních motorických neuronů a traumatické poranění mozku.

Příčiny těchto poruch mohou být mozková obrna, mozková formace, hypotyreóza a Sandiferův syndrom. Všechny tyto nemoci a patologie jsou symptomatické pro svalovou hypotonii, jakož i další příznaky, které se liší povahou projevů a intenzitou poškození centrálního nervového systému. S diagnostikovaným onemocněním můžete přesně určit příčinu vzniku svalové hypotonie, ale v některých případech je to prostě nemožné.

Symptomy a komplikace

V závislosti na příčině, věku pacienta a závažnosti patologických stavů je klinický obraz výrazně odlišný. Při zkoumání novorozenců, bez potvrzení neurologa, takovou diagnózu nelze provést, v některých případech se objevují patologické změny mnohem později.

Známky svalové hypotonie u dětí:

 • Při pohledu novorozence špatně reaguje na podráždění svalů, reflexy nefungují nebo jsou velmi slabé.
 • Dítě nemůže držet hlavu, neotáčí se zezadu do žaludku, nemůže v ruce držet hračku.
 • Při zvedání dítěte do náruče ve vzpřímené poloze se rukojeti nedobrovolně zvednou a dítě se může vymanit z rukou.
 • Postavení ve snu také "dává" nemoc: dítě je plně vysunuto, ruce leží podél těla a nejsou ohnuté u loktů. Když je zvednuta, hlava je vyhozena dozadu, končetiny visí dolů.
 • Obecné zpoždění ve fyzickém vývoji, dítě později začne držet hlavu, sedět, procházet a provádět další akce.

Difuzní svalová hypotonie u dětí se může projevit jako problémy s respiračními funkcemi, nedostatkem nebo poklesem reflexů, sníženou aktivitou a špatnou chutí k jídlu v důsledku potíží s nasáváním. Postupem času se tyto patologie významně vyvíjejí, což vede ke zpoždění duševního a fyzického vývoje, částečné nebo úplné svalové atrofie, zakřivení končetin a paralýzy.

Patologie nejrůznější povahy mohou dlouhodobě pokračovat bez vnějších projevů. Existují případy, kdy se genetická abnormalita aktivně projevuje pouze v dospělosti nebo během hormonálních změn organismu. Příznaky hypotenze nejsou tak výrazné a pro diagnózu bude nutné podstoupit kompletní vyšetření těla včetně laboratorních testů. Ve většině případů je diagnóza prováděna čistě náhodně při kontaktu s jinou nemocí.

Stížnosti dospělých pacientů:

 1. Periodická nebo trvalá slabost v celém těle, bez ohledu na pracovní podmínky.
 2. Často, bolesti hlavy, které nejdou pryč po užívání léků proti bolesti.
 3. Bolest na hrudi, mírná tachykardie.
 4. Patologické poruchy spánku se projevily nejen nespavostí, ale také zvýšenou ospalostí.
 5. Nadměrné pocení bez vnějších příčin a změn teplotního prostředí.
 6. Změny chování: zvýšená slznost nebo podrážděnost, častá období deprese.
 7. Necitlivost končetin v pokročilém stádiu onemocnění.

Aniž bychom věnovali pozornost těmto alarmujícím symptomům, můžeme čekat na závažné komplikace, včetně invalidity. Nejčastěji jsme zvyklí odepisovat takové projevy jako únavnou práci, nervové napětí a nemožnost řádného odpočinku. Včasné zkoumání však pomůže určit skutečnou příčinu těchto nemocí a přijmout správná opatření.

Diagnostika

Diagnostiku provádí neurolog. Za tímto účelem je dítě vyšetřováno již v porodnici, při identifikaci specifických příznaků je jmenována odborná konzultace a laboratorní testy k identifikaci možných genetických patologií.

Analyzují se následující data:

 • Případy dědičných onemocnění u rodičů a příbuzných.
 • Výsledky fyzického vyšetření, které určuje svalový tonus, ověření základních reflexů.
 • Obecné a biochemické krevní testy.
 • Genetický krevní test.
 • Biopsie svalové nebo nervové tkáně.
 • Výsledky speciálních komplexních vyšetření: CT, MRI, EEG a elektromyografie.
 • Studium mozkomíšního moku (mozkomíšního moku).

Samostatná diagnóza hypotenze není klasifikována. Ani v Mezinárodní klasifikaci nemocí (ICD-10) pro tuto patologii neexistuje zvláštní označení. Podle výsledků výše uvedených studií se stanoví možný typ onemocnění, podle kterého se provádí další léčba. Nejbližší ICD-10 je diagnóza vrozené hypotonie u novorozence (nespecifický syndrom letargie), který má kód P94.2.

Léčba

Hlavním problémem při léčbě těchto odchylek je potřeba komplexní a dlouhodobé léčby. Takový stav je možné normalizovat, ale vyžaduje mimořádnou rychlost závěrky a použití síly a trpělivosti. V současné době neexistuje lék na absolutně všechna onemocnění spojená se vznikem svalové hypotenze, ale je možné vytvořit podmínky pro rozvoj svalového tonusu a zmírnění symptomů. Kromě toho pomůže zabránit dalšímu progresi onemocnění a závažným komplikacím.

Jaké techniky se používají při léčbě:

 1. Fyziologické postupy. U kojenců s podezřením na svalovou hypotonii jsou vyžadovány léčebné masáže, které pomáhají zvýšit fyzickou aktivitu a respirační funkce. Dále jsou využívány metody fyzikální terapie a gymnastiky, včetně pravidelných cvičení, léčebných koupelí, aqua-gymnastiky a dalších procedur. Vodní aktivity pomohou posílit opasek a ramenní opasek a přispět k celkovému zlepšení těla.
 2. Starší dítě je také nejlepší k rozvoji jemné motoriky. Dobré pro tyto účely jsou vhodné modelování výuky, kreslení, hry na prstech, vyzvednutí mozaiky a další techniky.
 3. Třídy s logopedem pomohou vyhnout se abnormalitám hlasového aparátu, které jsou také často nalezeny s takovým snížením svalového tónu.
 4. Nezapomeňte vytvořit vyváženou stravu, včetně všech skupin živin, vitamínů a minerálních komplexů.
 5. Zvláštní léky jsou předepisovány v závislosti na základním onemocnění a zahrnují skupiny neurometabolických látek, cévních a jiných léků.
 6. Pokud konzervativní léčba nepřinesla očekávané výsledky, existuje možnost zlepšit kvalitu života pacienta pomocí implantovatelných přístrojů. Budou přenášet nervové impulsy do problémové oblasti elektrickými nebo farmakologickými účinky.

Důležitost léčby takové patologie je dána outdoorovým aktivitám a procházkám na čerstvém vzduchu. Můžete zvládnout techniku ​​masážních pohybů, pro které odborníci ukáží klíčové body a cvičení. Pokud je dítěti diagnostikována hypotenze svalů, je třeba věnovat zvláštní pozornost korekci držení těla a chůze, pro které jsou k dispozici i speciální cvičení. Správné přizpůsobení dítěte bude trvat hodně času, protože byste neměli ani doufat v rychlý výsledek. Tyto události jsou však životně důležité a přinášejí bezpodmínečný pozitivní efekt, takže nezoufejte a nevzdávejte se.

Prevence

Je velmi důležité, aby rodiče znali hlavní příznaky hypotenze u kojenců a starších dětí. Pokud máte podezření na svalovou dysfunkci, měli byste se určitě nechat testovat neurologem. Kromě toho byste měli dodržovat doporučení lékaře, včas podstoupit vyšetření a provést prevenci křivice. Překročení přípustných dávek vitamínu D může také vést k podobné patologii, takže byste měli určitě najít střední důvod při použití farmaceutických vitaminových přípravků.

Svalová hypotonie se často projevuje genetickými a metabolickými poruchami. To je příznak více než stovky různých onemocnění, u kterých mohou být projevy sníženého svalového tónu různě intenzivní. V případě úspěšné léčby je velmi důležité pravidelně provádět masáže a používat cvičební terapii, stejně jako dodržovat doporučení lékaře týkající se užívání léků. Prognóza této patologie závisí na stadiu progrese a typu hypotenze, stejně jako na včasném vyšetření a léčbě.

Svalová hypotonie

Svalová hypotonie (svalová hypotonie, syndrom svalové hypotonie) je stavem nízkého svalového tonusu, který je často kombinován s parézou (pokles svalové síly). Svalová hypotonie je příznakem mnoha různých onemocnění spojených s porážkou motoneuronů, proto je považována za nespecifickou svalovou poruchu.

Obsah

Obecné informace

Oppenheim poprvé popsal vrozenou svalovou hypotonii poprvé v roce 1900, kdy léčil myatonii jako samostatnou nemoc (známou pod názvem Oppenheimova myatonie). Vzhledem k tomu, že svalová hypotonie u novorozenců se vyskytuje při různých onemocněních, Greenfield et al., V roce 1918 navrhl, aby byl tento stav popsán pod pojmem „pomalý dětský syndrom“.

Moderní medicína upřednostňuje použít termín "syndrom svalové hypotonie" k popisu stavu nízkého svalového tónu. Tato definice spojuje všechny varianty svalové hypotonie vznikající u dětí, bez ohledu na jejich příčinu a úroveň poruch vznikajících v tomto stavu.

Svalová hypotonie je příznakem asi 100 různých onemocnění, ale navzdory etiologii onemocnění je hypotenze poměrně stereotypní.

Formuláře

Vzhledem k tomu, že svalová hypotonie u dětí je zahrnuta v komplexu symptomů různých onemocnění, existují:

 • v závislosti na stupni poškození, generalizované (difúzní) a lokální (izolované) hypotenzi;
 • v závislosti na začátku - ostré a postupně se rozvíjející;
 • charakterem průtoku - epizodické, intermitentní (s obdobím vzestupu a pádu), rekurentní a progresivní hypotenzí.

V závislosti na důvodech vyvolávajících rozvoj hypotenze existují:

 • Vrozená hypotenze. Rozvíjí se v přítomnosti genetických onemocnění a je součástí celkového klinického obrazu.
 • Získaná hypotenze. Může být spojena s neurologickými onemocněními (dětská mozková obrna, porodnická trauma atd.), Expozicí toxinům (otrava rtutí), infekčními chorobami v raném věku (odložená meningitida, encefalitida, sepse atd.) vitamín D hypervitaminóza, sekundární hypotyreóza), autoimunitní onemocnění (pozorovaná u myasthenia gravis a komplikace po očkování).

Úroveň vzniku svalové hypotonie je rozdělena na hypotenzi:

 • Centrální úroveň (rozdělena na mozkovou a spinální úroveň).
 • Obvodová úroveň (motorové jednotky jsou ovlivněny). Vyskytuje se u onemocnění periferního neuronu (neuronální a nervové hladiny), onemocnění neuromuskulárního přenosu (synaptická úroveň), vrozené strukturní myopatie, myotonie, myodystrofie a myoplegie, metabolické a zánětlivé myopatie (svalová úroveň).

Příčiny vývoje

Pouze komplexní lékařské vyšetření nám umožňuje stanovit přesnou příčinu vzniku hypotenze u dítěte. Nejčastěji syndrom svalové hypotonie u novorozence indikuje přítomnost vrozených onemocnění, která se mohou objevit během první poloviny života. Nejčastější příčinou hypotenze jsou genetická onemocnění:

 • Downův syndrom je genomická patologie, ve které je ve většině případů namísto normálních 46 chromosomů 47 reprezentováno v karyotypu vzhledem k další kopii chromozomu 21. páru.
 • Syndrom Aicardi je vzácné vrozené onemocnění neznámé etiologie charakterizované epileptickými záchvaty typu infantilních křečí, částečnou nebo úplnou absencí corlosus callosum, chorioretinálními launárními ložisky a mentální retardací.
 • Robinova syndrom je vzácné onemocnění, které je dědičné autosomálně dominantním a autosomálně recesivním způsobem. Pacienti se rodí s prenatální hypoplazií a jsou charakterizováni přítomností makrocefalie, vystupujícím čela, širokým nosem a dalšími klinickými příznaky.
 • Syndrom Opitz-Cavedgie (syndrom FG) je vzácné recesivní onemocnění spojené s X, které se vyznačuje významnou variabilitou klinických příznaků (abnormality kostí, obličeje, závažná svalová hypotenze atd.).
 • Martinův syndrom - Bell, který je způsoben mutací v chromozomu X genu FMR1. V důsledku potlačení transkripce proteinu FMR1 je narušen normální vývoj nervové soustavy (mentální retardace, diskoordinace pohybů, mírná hypotenze).
 • Griscelliho syndrom (typ 1) je autosomálně recesivní porucha charakterizovaná kombinovanou imunodeficiencí a částečným albinismem.
 • Marfanův syndrom je dědičná patologie pojivové tkáně, která se dědí autosomálně dominantním způsobem. Pro tento syndrom jsou charakteristické prodloužené tubulární kosti kostry, klouby jsou hypermobilní a přítomnost patologického stavu kardiovaskulárního systému a orgánů zraku.
 • Patau syndrom je chromozomální onemocnění spojené s přítomností extra chromozomu 13 v buňkách a je doprovázeno závažnými malformacemi.
 • Leia syndrom je vzácný dědičný neurometabolický syndrom charakterizovaný lézemi CNS.
 • Prader-Willyův syndrom je vzácné onemocnění způsobené ztrátou otcovské kopie chromozomu 15q11-13.
 • Williamsův syndrom je onemocnění způsobené restrukturalizací chromozomů. Pacienti se liší svým specifickým vzhledem a celkovou mentální retardací v kombinaci s rozvojem určitých oblastí intelektu.
 • Rettův syndrom - neuropsychiatrické onemocnění, které se vyskytuje hlavně u dívek a projevuje se těžkou mentální retardací.
 • De Mercierův syndrom (septoopticheskyho dysplazie) je heterogenní onemocnění, při kterém je pozorována hypoplazie zrakového nervu, hypofýzy a anomálií struktury mozku.
 • Riley-Day syndrom (familiární disavtonomie), který je způsoben mutacemi Q319 a je přenášen autosomálně recesivním způsobem. Syndrom je charakterizován smyslovými poruchami a poruchami autonomního nervového systému.
 • Syndrom delece 22q13 (ztráta části chromozomu), který je charakterizován neonatální hypotenzí, mentální retardací a mírnými dysmorfními rysy.
 • Ehlers-Danlosův syndrom je heterogenní onemocnění, při kterém jsou postiženy klouby a kůže.
 • Canavanova choroba, která je charakterizována progresivním poškozením nervových buněk mozku.
 • Dejerine-Sottova choroba - autosomálně recesivní onemocnění, které způsobuje hypertrofické změny v Schwannových nervových skořepinách, kompresi a axonální degeneraci, pomalý růst periferní parézy a svalovou atrofii.
 • Krabová choroba je vzácná autosomálně recesivní porucha charakterizovaná poškozením myelinového pochvy nervových vláken a progresivním poklesem inteligence a vidění.
 • Niemannova choroba - Peak, ve kterém je narušen metabolismus lipidů. Symptomy onemocnění závisí na jeho typu.
 • Tay-Sachsova choroba, která se projevuje progresivní lézí centrálního nervového systému.
 • Centronukleární myopatie, která je charakterizována generalizovanou svalovou slabostí a oftalmoplegií, syndromem respiračních potíží a dalšími příznaky.
 • Achondroplasie, která se projevuje přítomností vrozených anomálií (stenóza páteřních kanálků atd.) A zaostávání dlouhých kostí.
 • Onemocnění centrální tyčinky, která se vyznačuje opožděným vývojem motoriky a poruchami pohybového aparátu.
 • Nitu hypofýzy, projevující se výrazným zpožděním růstu a fyzického vývoje.
 • Menkesova choroba, jejíž příznaky jsou pomalý růst, patologie nervového systému a charakteristické vlnité vlasy.
 • Spinální svalová atrofie, při které jsou narušeny dobrovolné pohyby (patologické procesy ovlivňují především pruhované svalstvo nohou, hlavy a krku) a duševní vývoj se neodchyluje od normy.
 • Nedostatek 3-methylkrotonyl-CoA karboxylázy, ve které se dítě rychle unavuje, je oslaben svalový tonus, průjem, zvracení a poruchy příjmu potravy.
 • Methylmalonová acidémie, při které dochází ke zpoždění mentálního a fyzického vývoje, a v moči je přítomna kyselina methylmalonová.
 • Nekaustická hyperglykémie, která se s klasickým průběhem onemocnění rychle vyvíjí a projevuje letargií, myoklonickými záchvaty, epizodami apnoe. U přežívajících dětí dochází k závažnému zpoždění psychomotorického vývoje a křečí.
 • Myotonická dystrofie, která je charakterizována variabilitou klinických projevů. Vyznačuje se přítomností myotonie, progresivní svalovou slabostí, srdečními lézemi, endokrinně-vegetativními poruchami, přítomností šedého zákalu a snížením inteligence. Když je Beckerova svalová dystrofie, svalová hypotonie se často projevuje u dospělých, protože tato forma onemocnění se projevuje benigněji a projevuje se ve věku 10-20 let a někdy i později.

Hypotenze u kojenců může být způsobena malformacemi:

 • kongenitální cerebelární ataxie, ve které je "opilý chůze", asynergie, ataxie v rukou, a tak dále;
 • poruchy senzorické integrace;
 • dyspraxie (poruchy pohybu);
 • vrozená hypotyreóza;
 • hypotonická mozková obrna;
 • teratogeneze, která vznikla v důsledku nitroděložní intoxikace benzodiazepiny.

Svalová hypotonie může být výsledkem nemocí, které debutovaly po celý život. Mezi tyto choroby patří:

 • svalová dystrofie (pozorovaná nejčastěji);
 • metachromatická leukodystrofie;
 • spinální svalová atrofie;
 • encefalitida, meningitida, obrna, syndrom Guillain-Bare, sepse;
 • dětský botulismus, který se vyvíjí pod vlivem botulotoxinu, produkovaného houbami tvořícími spory Clostridium botulinum;
 • myasthenia gravis;
 • patologické reakce na očkování;
 • celiakii;
 • hypervitaminóza;
 • jaderná žloutenka;
 • křivice;
 • Sandifer syndrom, který je charakterizován trojicí příznaků: hiátová hernie, refluxní ezofagitida a torticollis.

Svalová hypotonie u dětí také vyvíjí asfyxii během porodu, otravy rtutí, traumatických poranění mozku, lézí dolních nebo horních motorických neuronů, dysfunkcí CNS (poškození mozečku, mozkovou obrnou atd.) A hypotyreózy.

Patogeneze

Svalová hypotonie v kterékoli z jejích etiologií se vyvíjí pod vlivem obecných patofyziologických mechanismů. Svalový tón je regulován strukturami mozkového kmene, striopallidarového systému a mozečku a realizace tonických reakcí závisí na aktivitě útvarů segmentového reflexního aparátu, který zahrnuje:

 • alfa a gama neurony předních rohů míchy;
 • motorická a senzorická vlákna nervových kmenů;
 • aferentů neuromuskulárních vřeten.

Difuzní hypotenze může být důsledkem:

 • porucha suprasegmentální regulace motoneuronů (alfa a gama);
 • hypofunkce spinálních alfa motoneuronů;
 • denervace, ke které dochází, když jsou vlákna nervových kmenů poškozena;
 • zvýšení aktivity mediátorových inhibičních mechanismů;
 • patologie iontových kanálů;
 • porucha svalového cytoskeletu;
 • snižují dodávku energie svalové tkáně.

Příznaky

Syndrom difuzní svalové hypotenze se projevuje:

 • V vyjádřené v různých stupních svalová hypotenze (od mírné letargie k dokončení atony). Svaly na dotek jsou měkké, ochablé, v kloubech (koleno, lokty, zápěstí) dochází k přehnutí, odpor vůči pasivním pohybům se snižuje.
 • Snížení nebo úplná absence nepodmíněných reflexů a aktivních pohybů, zvýšené reflexy šlach. Dítě není schopno udržet držení těla, plazit se, stát v důsledku svalového nesouladu.
 • Problémy s krmením a v některých případech gastroezofageální reflux, při kterém je obsah žaludku vhozen do jícnu.
 • Respirační poruchy v mozkové hypotenzi.

Syndrom difuzní svalové hypotonie u dětí může být doprovázen křečemi, zpožděným vývojem dítěte, dysmorfními příznaky, klony (rychlé a rytmické pohyby) nohou, postižení vnitřních orgánů v patologickém procesu.

Závažnost symptomů je ovlivněna věkem pacienta, závažností hypotenze, umístěním léze a příčinou hypotenze.

Diagnostika

Svalová hypotonie je diagnostikována na základě údajů:

 • rodinná historie;
 • fyzikální vyšetření, které zahrnuje studium reflexů, sílu a svalový tonus;
 • CT a MRI, EEG, elektromyografie;
 • obecné a biochemické krevní testy;
 • Studie likérů;
 • genetická analýza;
 • svalová biopsie nebo nerv.

Léčba

Syndromová svalová hypotonie u kojenců je léčena především pomocí masáže, která zahrnuje reflexní a dechová cvičení. Doporučujeme také speciální terapeutická cvičení, tonizační lázně, aqua-gymnastiku, míčová cvičení a fyzioterapii.

Difuzní hypotonie u dětí je také léčena cvičeními pro koordinaci jemných motorických dovedností (včetně sochařství, mozaikových cvičení, prstových her atd.) A cvičení s logopedem, pokud dítě potřebuje řádnou formulaci řeči.

Rovněž se uplatňuje korekce chůze a držení těla, doporučuje se vyvážená strava.

Léčba je předepsána lékařem v závislosti na příčině hypotenze (včetně nootropik, vaskulárních léků, neurometabolických léků, vitamínů atd.)

V současné době, při absenci výsledků konzervativní léčby, může být kvalita života pacienta se zhoršeným svalovým tónem zlepšena použitím funkční neurostimulace, která aktivuje různé části NA pomocí elektrických nebo farmakologických účinků, které jsou realizovány pomocí implantovatelného zařízení.

Hypotenze u dětí

Svalová hypotonie u dětí je pokles svalového tonusu a stav se primárně vyvíjí u dětí. Slabá svalová vlákna v odezvě na nervovou stimulační kontrakt velmi pomalu a nemohou poskytovat stupeň svalové odpovědi stejným způsobem jako normální svalová tkáň. Svalová hypotonie u dětí je příznakem, který může být vyvolán mnoha chorobami různých etiologií.

Hypotenze u dětí, zvaná také syndrom svalové slabosti, je jednou z příčin svalové dystrofie. Nízký svalový tonus může být způsoben různými příčinami. Tento stav často indikuje přítomnost poruch centrálního nervového systému, genetických poruch nebo svalových malformací. Svalový tón je napětí nebo stupeň odolnosti vůči pohybu ve svalech. Hypotenze není analogem svalové slabosti, která se projevuje formou poklesu svalové síly, ale může být doprovázena tímto příznakem. V normálním stavu svalový tonus určuje schopnost svalů reagovat na natahování fascií a svalových vláken. Například, ohnuté paže dítěte s normální úrovní tónu jsou rychle narovnány, flexor svaly ramene (biceps) být rychle narovnán v odezvě na tuto akci. Jakmile je akce dokončena, svaly extenzoru se uvolní a vrátí se do normálního klidového stavu.

U dítěte s nízkým svalovým tónem vláken nejsou svaly v žádném spěchu, aby začaly stahovat. Pomalu reagují na nervový podnět a nemohou dlouho držet končetinu v určité poloze.

Hlavní známky hypotenze u dětí

Hypotonický stav dětí ovlivňuje jejich vzhled. Hlavní příznaky hypotenze u dětí jsou viditelné pouhým okem. Odpočívají s lokty a koleny mírně od sebe, zatímco děti s normálním svalovým tónem mají tendenci používat ohnuté lokty a kolena dostatečné amplitudy v pravých úhlech jako podpěra. Takové dítě po dlouhou dobu nemůže udržet hlavu kvůli slabosti krčních svalů. Hlava je neustále hozena dopředu, dozadu nebo do stran.

Děti s normálním tónem mohou být vztyčeny umístěním rukou pod pažemi a hypotonické děti mají sklon k uklouznutí mezi rukama. Navíc jejich úchyty nedobrovolně stoupají, rovnoběžně s rovinou těla.

Většina malých dětí, zatímco spí a odpočívá, ohýbá ruce a nohy na kolenou a lokty. Děti s příznaky hypotenze je při relaxaci zavěšují.

Jak svalová hypotonie u dětí

Osoby trpící hypotenzí mají zpoždění fyzické aktivity. Svalová hypotenze u dětí se může projevit následujícími příznaky:

 • nemohou se nezávisle převrátit z břicha na záda;
 • nemůže se naučit plazit se;
 • sotva drží hlavu;
 • nemají schopnost držet hračku;
 • nedrží rovnováhu v sedě;
 • sotva udržují svou tělesnou hmotnost na nohou.

V důsledku svalové hypotonie se u dětí rychle vyvíjí svalová slabost, což negativně ovlivňuje držení těla a pohyblivost dítěte. Úroveň reflexů klesá, vzniká slabost vazivového aparátu a mohou být provokovány trvalé dislokace velkých a malých kloubů. Nejběžnější obvyklá dislokace čelistních kostí, stehen, kolen, kotníku. V těžkých případech se mohou objevit problémy s polykáním a žvýkacími svaly. Takové děti nemohou sát, žvýkat a polykat jídlo. Musí být krmeny speciální sondou nebo parenterální cestou.

Prodloužená neschopnost výslovnosti řeči u pacientů s hypotenzí není spojena se zhoršenou inteligencí a duševními schopnostmi. Tento stav přímo souvisí se slabým vývojem svalů hrudníku, glottis a respiračních poruch.

Když se u dětí vyvíjí hypotenze

Šíření této podmínky není propojeno s pohlavím dítěte a místem jeho trvalého pobytu. Mezi vývojem hypotenze a chováním matky dítěte během těhotenství je pozorováno slabé spojení. Současně, podle praktických pozorování kontrolních skupin nemocných dětí, to může být argumentoval, že věk ve kterém symptomy hypotenze nejprve se objevily je důležitý. Nejnebezpečnějším věkem dítěte je období 3 až 7 let. V této době existuje riziko, že dítě bude mít v důsledku rozvoje svalové hypotenze omezené fyzické schopnosti.

V dětství je tento stav lépe přizpůsobitelný úpravě pomocí moderních zdravotnických rehabilitačních zařízení. Ve věku 7 let je hypotenze extrémně vzácným stavem a přímo souvisí s vlivem základního onemocnění. V tomto případě vede úspěšná léčba základního onemocnění k úplnému vymizení příznaků hypotenze u dětí.

Příčiny hypotenze u dětí

Lékaři neznají spolehlivé důvody pro rozvoj hypotenze. Vědci se domnívají, že to může být způsobeno traumatem, nepříznivými faktory prostředí nebo jinými genetickými svalovými změnami a poruchami centrálního nervového systému.

Příčiny hypotenze u dětí mohou být následující:

 • Downův syndrom, ve kterém chromozomy DNA mají změněný vzhled, obvykle kvůli dalším kopiím dvacátého prvního chromozomu.
 • Myasthenia gravis: Neuromuskulární poruchy u tohoto onemocnění jsou charakterizovány variabilní svalovou slabostí, která se často zlepšuje po dobrém odpočinku a zvyšuje se v důsledku fyzické aktivity. Tento stav může být způsoben imunitními poruchami.
 • Prader-Williho syndrom je vrozený genový defekt, charakterizovaný absencí přibližně 7 genů v 15. chromozomu DNA šroubovice. Spolu s obezitou, těžkou hypotenzí, mentálním poklesem.
 • Těžké formy reaktivní žloutenky v důsledku konfliktu jsou faktorem rhesus matky a dítěte.
 • Cerebelární ataxie s poruchami pohybu, které jsou charakterizovány náhlým nástupem, jsou často komplikací po infekčních virových onemocněních. Může způsobit hypotenzi v závažných případech onemocnění.
 • Botulismus, ve kterém se bakterie Clostridium mohou množit v gastrointestinálním traktu dítěte. V průběhu života produkují toxin, který ochromuje svalová vlákna a je potenciálně život ohrožující.
 • Marfanův syndrom je dědičné onemocnění buněk pojivové tkáně se zničením kolagenních vláken, které tvoří svalové vazy a podpůrné zařízení. To má negativní vliv na pohybový aparát, kardiovaskulární systém, stav očí a kůže.
 • Svalová dystrofie je skupina poruch, která se vyznačuje progresivní svalovou slabostí a ztrátou svalového objemu.
 • Achondroplasie ve formě porušení fyziologického růstu kostí kostry dítěte, která způsobuje nejběžnější typ trpaslíků. Doprovázený hypotenzí mírně závažně.
 • Sepse a další závažné, život ohrožující onemocnění dítěte, způsobující masáže krevních toxinů a živých forem bakterií.
 • Vrozená hypotyreóza způsobuje hypotenzi v důsledku snížení hladiny hormonu štítné žlázy.
 • Hypervitaminóza D je stav, který se plně projeví během několika měsíců po konzumaci nadměrných dávek vitaminu D, aby se zabránilo křivici.
 • Rachitida způsobuje změkčení a zničení kostní tkáně u dětí. Způsobeno nedostatkem vitamínu D, vápníku nebo fosfátu. Doprovázeny příznaky hypotenze.
 • Spinální svalová atrofie prvního typu - skupina dědičných onemocnění, která způsobují progresivní svalovou dystrofii a jejich slabost, vede nakonec ke smrti dítěte.
 • Vedlejší účinky očkování.

Časté příznaky hypotenze u dětí

Níže jsou uvedeny běžné příznaky hypotenze u dětí. Každé dítě může pociťovat různé projevy tohoto stavu v závislosti na základní příčině hypotenze:

 • snížení svalového tonusu - svaly na dotek jsou měkké a volné ve své struktuře;
 • možnost rozmnožování končetin v opačných směrech přesahuje hranice fyziologické normy;
 • neschopnost získat motorické dovednosti odpovídající fázím vývoje (například schopnost držet hlavu bez rodičovské asistence, samoinverze, schopnost sedět bez podpory, procházení, chůze);
 • neschopnost samo-sát mléko nebo žvýkat jídlo po dlouhou dobu;
 • mělké dýchání bez schopnosti provádět více než dva hluboké dýchání v řadě;
 • dolní čelist může klesnout, je zde ztráta jazyka.

Kdy navštívit lékaře

Normálně rozvíjející se děti mají tendenci rozvíjet motorické dovednosti, ovládat své vlastní držení těla v souladu s lékařskými standardy v daném věku. Motorické dovednosti jsou rozděleny do dvou kategorií. Vazomotorické dovednosti zahrnují schopnost dítěte zvednout hlavu, ležící na břiše, svitek od žaludku k žaludku. Zpravidla se v určitém věku dítě rozvíjí motorické dovednosti do takové míry, aby se jeho tělo udržovalo v sedě, procházelo se, chodilo, běželo a skok. Rychlost reakce zahrnuje schopnost rychle vidět přenos hraček z jedné ruky do druhé. Dítě ukazuje na objekt, pozoruje hračku nebo činy člověka s jeho očima. Děti se svalovou hypotenzí nejsou v žádném spěchu rozvíjet tyto dovednosti, a rodiče by měli vyhledat lékařskou pomoc od pediatr, pokud si všimnou, takové vývojové zpoždění.

V případě, že jejich dítě nemá svalovou kontrolu, zejména pokud tyto stavy nebyly dříve pozorovány, je třeba okamžitě navštívit lékaře.

Syndrom svalové hypotonie u dětí: symptomy a léčba

U dětí je často diagnostikována slabost svalových vláken, která se velmi pomalu snižuje v reakci na nervové signály. Nejčastěji se u dětí vyvíjí svalová hypotonie: nemohou dlouhodobě držet končetiny v žádné konkrétní poloze. Takové snížení svalového tonusu může být způsobeno různými důvody.

Příčiny nemoci

Pouze lékař po komplexním lékařském vyšetření může přesně zjistit, co přesně provokovalo syndrom svalové hypotonie u dítěte, proč se u něj vyvinula dystrofie svalové tkáně. Nejpravděpodobnější příčiny mohou být:

 • Downův syndrom;
 • myasthenia gravis;
 • Prader-Williho syndrom;
 • reaktivní žloutenka v důsledku konfliktních faktorů rhesus matky a dítěte;
 • cerebelární ataxie jako komplikace infekčního virového onemocnění;
 • botulismus: toxin, který ochromuje svalová vlákna, vzniká v těle dítěte;
 • Marfanův syndrom, těžké dědičné onemocnění, při kterém jsou kolagenová vlákna zničena, je nezbytný pro normální vývoj svalů;
 • svalová dystrofie;
 • achondroplasie jako porušení růstu kostí dítěte;
 • sepse;
 • vrozená hypotyreóza;
 • hypervitaminóza s nadměrnou konzumací vitamínu D;
 • křivice, vyvolávající zničení kostní tkáně u dětí;
 • spinální svalová atrofie;
 • nežádoucích účinků očkování.

Hypotonie svalů u dětí, způsobená některým z výše uvedených důvodů, vyvolává otisk jejich vzhledu. Proto symptomy této patologie mohou být viděny pouhým okem již v dětství.

Příznaky svalové hypotenze

Onemocnění se vyskytuje s porážkou různých částí mozku. Jestliže toto je cerebellum, rozptýlená svalová hypotonia se vyvíjí když slabost se rozšíří do všech svalových skupin. Méně často je pokles tónu diagnostikován pouze v oblasti patologického zaměření, to znamená, že jsou ovlivněny pouze určité svaly. V každém případě pozorní rodiče okamžitě zjistí příznaky svalové hypotonie u dítěte:

 • nemocné děti nepoužívají ohnuté (jako děti s normálním svalovým tónem) jako podpěru, ale jejich lokty a kolena jsou od sebe odděleny;
 • nemohou držet hlavu po dlouhou dobu na narovnaném krku kvůli slabosti týlních svalů: budou neustále hozeni dozadu, dopředu, do strany;
 • Pokud dítě zvednete a podržíte ho v podpaží, zdravé dítě bude s jistotou viset na rukou rodičů a pacient mezi nimi proklouzne, když se jeho ruce nedobrovolně zvednou nahoru;
 • nemoc se může projevit i ve spánku: děti s normálním svalovým tónem často, pro pohodlí, paže a nohy ohýbají lokty a kolena - děti se syndromem svalové hypotonie je uvolňují po celém těle.

U kojenců trpících hypotenzí dochází ke zpoždění fyzické aktivity, která se může projevit různými způsoby. Děti se syndromem svalové slabosti:

 • nemohou se otočit nezávisle na břiše na záda;
 • nemůže se plazit;
 • držet hlavu s velkými obtížemi;
 • neschopný držet v ruce hračku;
 • v sedě nedrží rovnováhu;
 • je pro ně velmi těžké udržet si na nohou vlastní tělesnou hmotnost.

Svalová hypotonie v dětství má nejvíce negativní vliv na držení těla a pohyblivost. V důsledku toho klesá požadovaná úroveň reflexů u dítěte, oslabuje vazivový aparát a často jsou diagnostikována dislokace kloubů (boky, kosti čelistí, koleno, kotník). U těžkých forem nemoci jsou problémy se žvýkáním a polykáním svalů.

Dítě s hypotenzí často nemůže sát, polykat nebo žvýkat jídlo. V takových případech musí být krmeny parenterálně nebo pomocí speciální sondy.

Děti se svalovou slabostí nemusí mluvit dlouho. Jejich nedostatek řeči však není v žádném případě spojen se zhoršenými duševními schopnostmi, inteligencí. To je důsledek slabého vývoje svalů hrudníku, respiračních poruch.

Je velmi důležité, aby rodiče znali příznaky onemocnění, aby včas poradili s lékařem a zahájili léčbu včas. Čím dříve bude léčba předepsána a podána, tím bude nadějnější budoucí prognóza nemocného dítěte.

Léčba svalové hypotenze

Léčba svalové hypotonie u dětí začíná reflexní masáží, která se provádí buď doma, nebo ambulantně. Hlavní léčebný postup je předepsán a prováděn striktně individuálně, protože záleží na příčinách patologie, průvodních onemocněních, věku a celkovém stavu dítěte v době léčby. Do procesu je zapojeno několik odborníků - neuropatolog, pediatr, kardiolog, fyzioterapeut, ortoped, logoped a specialista pracující pouze na genetických poruchách. Procedury zahrnují:

 • terapeutická cvičení;
 • fyzioterapie;
 • třídy logopedické terapie;
 • terapie pro rozvoj a koordinaci jemných motorických dovedností (řezání, sochařství, mozaiky, kresby a mnoha dalších cvičení a her);
 • terapie a držení těla;
 • racionální výživa, speciální menu přizpůsobené individuálním potřebám malého pacienta;
 • léky (svalové tonizující přípravky, antibiotika, myasthenia gravis).

Při diagnostice svalové hypotonie u dítěte by rodiče neměli zoufat a vzdát se: jsou povinni pomoci dítěti přizpůsobit se okolnímu světu a usnadnit jeho rychlé uzdravení.

Svalový hypotonus u léčených dětí

U dětí je často diagnostikována slabost svalových vláken, která se velmi pomalu snižuje v reakci na nervové signály. Nejčastěji se u dětí vyvíjí svalová hypotonie: nemohou dlouhodobě držet končetiny v žádné konkrétní poloze. Takové snížení svalového tonusu může být způsobeno různými důvody.

Příčiny nemoci

Pouze lékař po komplexním lékařském vyšetření může přesně zjistit, co přesně provokovalo syndrom svalové hypotonie u dítěte, proč se u něj vyvinula dystrofie svalové tkáně. Nejpravděpodobnější příčiny mohou být:

 • Downův syndrom;
 • myasthenia gravis;
 • Prader-Williho syndrom;
 • reaktivní žloutenka v důsledku konfliktních faktorů rhesus matky a dítěte;
 • cerebelární ataxie jako komplikace infekčního virového onemocnění;
 • botulismus: toxin, který ochromuje svalová vlákna, vzniká v těle dítěte;
 • Marfanův syndrom, těžké dědičné onemocnění, při kterém jsou kolagenová vlákna zničena, je nezbytný pro normální vývoj svalů;
 • svalová dystrofie;
 • achondroplasie jako porušení růstu kostí dítěte;
 • sepse;
 • vrozená hypotyreóza;
 • hypervitaminóza s nadměrnou konzumací vitamínu D;
 • křivice, vyvolávající zničení kostní tkáně u dětí;
 • spinální svalová atrofie;
 • nežádoucích účinků očkování.

Hypotonie svalů u dětí, způsobená některým z výše uvedených důvodů, vyvolává otisk jejich vzhledu. Proto symptomy této patologie mohou být viděny pouhým okem již v dětství.

Příznaky svalové hypotenze

Onemocnění se vyskytuje s porážkou různých částí mozku. Jestliže toto je cerebellum, rozptýlená svalová hypotonia se vyvíjí když slabost se rozšíří do všech svalových skupin. Méně často je pokles tónu diagnostikován pouze v oblasti patologického zaměření, to znamená, že jsou ovlivněny pouze určité svaly. V každém případě pozorní rodiče okamžitě zjistí příznaky svalové hypotonie u dítěte:

 • nemocné děti nepoužívají ohnuté (jako děti s normálním svalovým tónem) jako podpěru, ale jejich lokty a kolena jsou od sebe odděleny;
 • nemohou držet hlavu po dlouhou dobu na narovnaném krku kvůli slabosti týlních svalů: budou neustále hozeni dozadu, dopředu, do strany;
 • Pokud dítě zvednete a podržíte ho v podpaží, zdravé dítě bude s jistotou viset na rukou rodičů a pacient mezi nimi proklouzne, když se jeho ruce nedobrovolně zvednou nahoru;
 • nemoc se může projevit i ve spánku: děti s normálním svalovým tónem často, pro pohodlí, paže a nohy ohýbají lokty a kolena - děti se syndromem svalové hypotonie je uvolňují po celém těle.

U kojenců trpících hypotenzí dochází ke zpoždění fyzické aktivity, která se může projevit různými způsoby. Děti se syndromem svalové slabosti:

 • nemohou se otočit nezávisle na břiše na záda;
 • nemůže se plazit;
 • držet hlavu s velkými obtížemi;
 • neschopný držet v ruce hračku;
 • v sedě nedrží rovnováhu;
 • je pro ně velmi těžké udržet si na nohou vlastní tělesnou hmotnost.

Svalová hypotonie v dětství má nejvíce negativní vliv na držení těla a pohyblivost. V důsledku toho klesá požadovaná úroveň reflexů u dítěte, oslabuje vazivový aparát a často jsou diagnostikována dislokace kloubů (boky, kosti čelistí, koleno, kotník). U těžkých forem nemoci jsou problémy se žvýkáním a polykáním svalů.

Dítě s hypotenzí často nemůže sát, polykat nebo žvýkat jídlo. V takových případech musí být krmeny parenterálně nebo pomocí speciální sondy.

Děti se svalovou slabostí nemusí mluvit dlouho. Jejich nedostatek řeči však není v žádném případě spojen se zhoršenými duševními schopnostmi, inteligencí. To je důsledek slabého vývoje svalů hrudníku, respiračních poruch.

Je velmi důležité, aby rodiče znali příznaky onemocnění, aby včas poradili s lékařem a zahájili léčbu včas. Čím dříve bude léčba předepsána a podána, tím bude nadějnější budoucí prognóza nemocného dítěte.

Léčba svalové hypotenze

Léčba svalové hypotonie u dětí začíná reflexní masáží, která se provádí buď doma, nebo ambulantně. Hlavní léčebný postup je předepsán a prováděn striktně individuálně, protože záleží na příčinách patologie, průvodních onemocněních, věku a celkovém stavu dítěte v době léčby. Do procesu je zapojeno několik odborníků - neuropatolog, pediatr, kardiolog, fyzioterapeut, ortoped, logoped a specialista pracující pouze na genetických poruchách. Procedury zahrnují:

 • terapeutická cvičení;
 • fyzioterapie;
 • třídy logopedické terapie;
 • terapie pro rozvoj a koordinaci jemných motorických dovedností (řezání, sochařství, mozaiky, kresby a mnoha dalších cvičení a her);
 • terapie a držení těla;
 • racionální výživa, speciální menu přizpůsobené individuálním potřebám malého pacienta;
 • léky (svalové tonizující přípravky, antibiotika, myasthenia gravis).

Při diagnostice svalové hypotonie u dítěte by rodiče neměli zoufat a vzdát se: jsou povinni pomoci dítěti přizpůsobit se okolnímu světu a usnadnit jeho rychlé uzdravení.

Existuje řada závěrů o nebezpečích detergentní kosmetiky. Bohužel ne všechny nově vyrobené maminky je poslouchají. 97% šamponů používá nebezpečnou látku Sulfát sodný (SLS) nebo jeho analogy. O účincích této chemie na zdraví dětí i dospělých bylo napsáno mnoho článků. Na přání našich čtenářů jsme testovali nejoblíbenější značky.

Výsledky byly zklamáním - nejvíce propagované společnosti ukázaly přítomnost těch nejnebezpečnějších složek. Abychom neporušili zákonná práva výrobců, nemůžeme jmenovat konkrétní značky. Společnost Mulsan Cosmetic, jediná, která prošla všemi testy, úspěšně získala 10 bodů z 10 (viz). Každý výrobek je vyroben z přírodních surovin, zcela bezpečný a hypoalergenní.

Pokud pochybujete o přirozenosti své kosmetiky, zkontrolujte datum exspirace, nemělo by překročit 10 měsíců. Přijměte pečlivě výběr kosmetiky, je to důležité pro vás a vaše dítě.

Diagnostika svalové hypotonie se nejčastěji vyskytuje v dětství. Ačkoli případy, kdy je svalová hypotonie diagnostikována u dospělých, nejsou vyloučeny.

Onemocnění se projevuje nepříjemnými symptomy, v průběhu jeho vývoje dochází nejprve k oslabení svalových vláken a následně přestanou včas reagovat na příchozí signály z nervových zakončení.

Hypotenzi mohou vyvolat různé faktory. V závislosti na příčinách poruchy je zvolena účinná léčba, která umožňuje pacientovi pohybovat se normálně a provádět různé fyzické aktivity a pohyby.

Co je to za porušení?

Svalová hypotonie je zvláštní stav, při kterém se snižuje tonus určitých svalových skupin. Velmi často je úzce spjat s vývojem parézy (redukce síly ve svalech).

Hypotenze může indikovat výskyt onemocnění, která jsou výsledkem poškození motorických neuronů. Mnoho lékařských odborníků se domnívá, že tato patologie by měla být přisuzována nestandardním svalovým poruchám.

Tato choroba byla poprvé identifikována, studována a podrobně popsána v roce 1900 v Oppenheimu. V těch dnech se tato choroba nazývala myotonia Oppenheim.

Vzhledem k tomu, že svalový hypotonus se ve většině případů stává důsledkem jiných nemocí, již v roce 1918 bylo rozhodnuto zavolat takový stav organismu jako "pomalý dětský syndrom".

Většina odborníků dnes identifikuje syndrom svalové hypotonie jako samostatnou diagnózu, protože kombinuje všechny varianty poruchy bez ohledu na faktory, které by mohly vyvolat její vývoj.

Etiologie a patogeneze

Svalový hypotonus je považován za příznak více než 100 různých onemocnění. Z tohoto důvodu je etiologie onemocnění poměrně stereotypní a vyžaduje pečlivější pozorování a výzkum.

Projev prudkého poklesu svalového tonusu spočívá v patofyziologických mechanismech. Při korekci a regulaci práce všech svalových skupin jsou zapojeny všechny struktury lidského mozku, mozečku a striopallidárního systému.

U všech lézí, které mohou být lokalizovány v reflexním aparátu, dochází k určitému posunu, který způsobuje, že signály, které jsou posílány nervovými vlákny do mozku, jsou špatně rozpoznány a předčasně.

Vykazuje se průběh svalové hypotonie:

 • rozvoj těžké svalové slabosti;
 • během dlouhého průběhu nemoci se vyvíjí plná atony;
 • jakékoli pohyby končetin a těla jsou sníženy nebo zcela chybí;
 • snížení nebo absence nepodmíněných reflexů.

S progresivním rozvojem hypotenze má pacient také následující příznaky:

 • obtížný proces dýchání a sání (zejména u malých dětí);
 • obvyklé polohy sezení se nemohou uskutečnit, člověk prostě spadne do horizontální polohy;
 • klouby dolních a horních končetin se uvolňují a mohou se ohýbat.

Klasifikace nemocí

Vzhledem k tomu, že hypotenze je obvykle připisována počtu příznaků různých onemocnění, je obvykle rozdělena do následujících typů:

 • difúzní a lokální;
 • postupně se rozvíjející a akutně tekoucí;
 • epizodické, intermitentní, rekurentní a progresivní.

Také hypotenze se dělí na jednotlivé typy v závislosti na důvodech, které ji vyvolaly:

 • vrozené se stává v důsledku genetických abnormalit;
 • Získává se v důsledku neurologických poruch, infekčních onemocnění, autoimunitních onemocnění a mozkové obrny.

V závislosti na úrovni původu postihuje porucha centrální a periferní nervový systém.

Příčiny, které vyvolávají rozvoj syndromu

Je možné stanovit důvod, proč by mohlo dojít k rozvoji hypotenze až po důkladném lékařském vyšetření. Vzhledem k tomu, že ve většině případů je hypotonie diagnostikována u kojenců a dětí, hlavní příčiny budou pravděpodobně skryté v přítomnosti vrozených anomálií, které se mohou projevit v prvních letech života dítěte.

Mezi nejčastější příčiny hypotenze patří následující genetická onemocnění:

 1. Downův syndrom označuje genomickou vývojovou patologii. Spočívá ve skutečnosti, že místo 46 chromosomů 47 působí v těle, což způsobuje vznik 21 párů chromozomů.
 2. Syndrom Aicardi. Považuje se za velmi vzácné genetické onemocnění, jehož etiologie dosud nebyla podrobně studována. V průběhu onemocnění se u pacienta vyvíjí epileptické záchvaty, které se více podobají infantilním křečím. To také zvyšuje pravděpodobnost rozvoje mentální retardace u dítěte.
 3. Robinova syndrom. Je velmi zřídka diagnostikována. Děti s touto diagnózou se narodily s hypoplazií a mají makrocefalii. Také pro strukturu jejich lebky je charakteristická široká čelo a nos.

 • Opitzův syndrom - Cavedjia. Vzácné onemocnění, které se projevuje porušením struktury kostí obličeje a rozvojem svalové hypotenze.
 • Syndrom Martin-Bell je charakterizován přítomností poruch nervového systému (mentální retardace, hypotenze a nesprávná koordinace pohybů).
 • Griszelliho syndrom. Charakteristickým rysem onemocnění je albinismus.
 • Marfanův syndrom může být přenášen podél dědičné linie. Projevuje se v prodloužení tubulárních kostí a patologických poruchách kardiovaskulárního systému.
 • Syndrom Patau.
 • Leia syndrom je charakterizován poškozením centrálního nervového systému.
 • Pradera syndrom - Willy.
 • Williamsův syndrom (mentální retardace, specifický vzhled osoby).
 • Rettův syndrom je nejčastěji diagnostikován u dívek. Odkazuje na počet neuropsychiatrických patologií.
 • De Mercierův syndrom (dochází k hyperplazii očního nervu, jsou postiženy srdeční a cévní systémy).
 • Riley-Day syndrom (dysfunkce autonomního nervového systému).
 • Ehlers-Danlosův syndrom (charakterizovaný poškozením kůže a kloubů).

 • Canavanova choroba, v důsledku které jsou postiženy mozkové buňky.
 • Dejerinova nemoc - Sott.
 • Krabová nemoc. Vzácné onemocnění, při kterém jsou orgány zraku a intelektu těžce postiženy.
 • Niemannova nemoc - Pick (porušení metabolismu lipidů). Kurz závisí na typu diagnostikované choroby.
 • Tay - Sachsova choroba (poškození centrálního nervového systému).
 • Centronukleární myopatie.
 • Achondroplasia (charakterizovaná nedostatečným rozvojem některých kostí v těle).
 • Centrální onemocnění jádra (zhoršená funkce pohybového aparátu).
 • Nitu hypofýzy (pomalý fyzický a duševní vývoj).
 • Menkesova choroba (krátký vzrůst, poškození nervového systému).
 • Spinální svalová atrofie.
 • Nedostatek karboxylázy 3-methylkrotonyl-CoA (únava, zvracení, průjem, svalová hypotenze).
 • Methylmalonová acidémie (mentální retardace a fyzický rozvoj).
 • Nekalická hyperglykémie.
 • Myotonická dystrofie.
 • Hypotenzní provokatéři v dospělosti

  Diagnóza svalové hypotonie může být provedena nejen v dětství, ale již v dospělosti.

  Zdá se, že neexistují důvody pro projevení se nemoci.

  Nejdůležitější jsou však nemoci, se kterými byl člověk během svého života nemocen. Patří mezi ně následující:

  • rozvoj dystrofie různých svalových skupin;
  • metachromatická leukodystrofie;
  • atrofie svalů páteře;
  • přenesená encefalitida, meningitida;
  • poliomyelitida;
  • sepse;
  • myasthenia gravis;
  • negativní reakce na očkování v dětství;
  • celiakii;
  • hypervitaminóza;
  • žloutenka jaderného původu (přenesená v dětství);
  • křivice
  • Sandiferův syndrom.
  • kýla jícnu.

  Dětské faktory

  Svalová hypotonie u dětí může být vyvolána následujícími faktory:

  • Downův syndrom;
  • myasthenia gravis;
  • Prader-Williho syndrom;
  • žloutenka reaktivního původu;
  • cerebelární ataxie (po virovém onemocnění);
  • botulismus;
  • Marfanův syndrom;
  • dystrofie různých svalových skupin;
  • achondroplasie;
  • přenesená sepse;
  • hypotyreóza (vrozená);
  • přebytek vitamínu D;
  • diagnostika křivice (zničení kostní tkáně u dítěte);
  • atrofie svalů páteře;
  • negativní účinky po očkování.

  Vlastnosti a příčiny nemoci u kojenců

  Svalová hypotonie u novorozenců se projevuje téměř stejnými příznaky jako u starších dětí. V důsledku vývoje nemoci je pro dítě těžké dýchat těžce, pohybovat se rukama a nohama.

  Pokud je však onemocnění včas identifikováno, léčba zvyšuje šance na normální a plný život v budoucnosti.

  Tyto příčiny mohou u dětí způsobit hypotenzi:

  Diagnóza onemocnění

  Pro efektivní léčbu je velmi důležité včas diagnostikovat porušení. To bude vyžadovat:

  • sbírat kompletní historii celé rodiny;
  • důkladné vyšetření odborníka, který musí zkontrolovat všechny reflexy;
  • počítačová tomografie;
  • zobrazování magnetickou rezonancí;
  • postup elektromyografie;
  • EEG;
  • dodávání laboratorních krevních testů (obecné a biochemické);
  • studium likérů;
  • genetický výzkum;
  • biopsie svalové tkáně postiženého nervového vlákna.

  Pouze na základě výsledků vyšetření může lékař provést příslušnou diagnózu a popsat další léčbu pacienta.

  Lokální diagnostika je metoda pro studium příčiny onemocnění, která spočívá v podrobné studii specifického místa patologického procesu. V případě svalové hypotonie se provádí následující výzkum:

  • periferní nerv;
  • periferní motorický neuron v míše;
  • cerebellum.

  Je možná účinná léčba.

  Vzhledem k tomu, že svalová hypotonie je důsledkem onemocnění, léčba léky bude zaměřena specificky na odstranění provokujících onemocnění.

  Čím dříve je nemoc detekována, tím dříve můžete pokračovat v léčbě pacienta. Hlavním cílem léčby svalové hypotonie je postupné snižování a odstraňování symptomů, které se projevují (slabost ve svalech, neschopnost provádět určité činnosti a pohyby, potíže s dýcháním).

  Zároveň je velmi důležité, aby průběh léčby předepisoval společně neurolog a ortopedický chirurg. Je třeba vzít v úvahu okamžik, kdy by měla být prováděná terapie komplexní a měla by zahrnovat takové postupy a opatření:

  • pohybová terapie (kinezioterapie);
  • fyzioterapie, která se provádí přímo ve vodě (bazén);
  • terapie s použitím léků.

  Hlavní pozornost v léčbě dětské hypotenze je zpravidla umístěna na držení reflexní masáže, která je žádoucí provádět ambulantně.

  Masáž se provádí formou aktivních hlubokých rytmických pohybů. To může být brnění, tření, hnětení, brnění svalů horních a dolních končetin, záda. Masér také tlačí na jednotlivé části svalů a bioaktivní body, čímž aktivně stimuluje svalový tonus.

  Při léčbě dětí by měl terapeut, ortoped, logoped, kardiolog, neurolog a fyzioterapeut pravidelně sledovat stav mladých pacientů.

  Zvláště preferovány jsou následující metody léčby:

  • lehká gymnastika;
  • fyzioterapie;
  • třídy s logopedem pro formulaci správné a správné řeči;
  • kurzy pro koordinaci jemných motorických dovedností (modelování, řezání, skládání mozaiky, kresba, arteterapie);
  • třídy pro rozhodování chůze a držení těla;
  • dodržování přísné stravy (menu by mělo být vyvážené a užitečné);
  • léky (antibiotika, myasthenia gravis a tonizace postižených svalových skupin).

  Díky masáži a používání cvičení začnou svaly aktivně působit a posilovat.

  Průběh léčby pro každého pacienta je přísně individuální. Nedoporučuje se měnit něco na vlastní pěst nebo předčasně ukončit výuku, protože účinek léčby nebude úplný a nebude správně stanoven.

  Možné komplikace

  Svalová hypotonie je nebezpečným projevem těchto komplikací:

  • zakřivení páteře;
  • nesprávný metabolismus;
  • přírůstek hmotnosti;
  • změny reflexů žvýkání a polykání;
  • neschopnost mluvit normálně;
  • potíže s dýcháním.

  Preventivní opatření

  U dítěte není možné předvídat vývoj syndromu svalové hypotonie, je však možné udělat vše pro udržení normálního zdraví.

  Postupujte podle jednoduchých pravidel:

  • odmítnutí špatných návyků;
  • těhotná žena by měla pečlivě sledovat své zdraví;
  • pravidelné návštěvy lékařů;
  • absolvování všech nezbytných testů a absolvování různých studií;
  • provádění terapeutické masáže pro miminka, gymnastiku a nabíjení;
  • s projevy úzkostných symptomů jako naléhavé otázky, které vyžadují lékařskou pomoc.

  Hypotenze se projevuje řadou nepříjemných symptomů. Pokud je však nemoc včas identifikována, lze se vyhnout všem možným negativním důsledkům.

  Dobré odpoledne, milí čtenáři! Svalová hypotonie u dětí se vyvíjí v důsledku slabosti svalových vláken, která nereaguje na impulsy nervového systému.

  Ve zdravém stavu reagují svaly člověka na vnější vliv a dokonce se dotýkají rychlosti blesku. Podobně, u zdravých dětí, paže a nohy jsou dobře ohnuté a nespojité, s těmito pohyby, svalový systém je správně napjatý a uvolněný.

  Pokud má dítě příznaky nemoci, nemůže dlouhodobě udržet končetiny v ohnutém stavu. Když je svalový tonus slabý, svaly přestanou reagovat na impulsy, které mu nervový systém dává.

  Co je hypotonie, jak rozpoznat toto onemocnění, jaké symptomy je doprovázeno, jak je léčen a co je nebezpečné pro zdraví dítěte. Je třeba říci, že hypotenze, zjištěná v raném stadiu u kojence, je zcela vyléčena.

  Svalová hypotonie je onemocnění dětí mladších než jeden rok.

  Nemoc byla diagnostikována v roce 1900 a byla pojmenována podle jména objevitele: Oppenheimova myotonie. Později byl název onemocnění přejmenován na hypotenzi a rozdělen na samostatnou buňku z lékařského hlediska, protože dříve se věřilo, že hypotenze je důsledkem nemoci, a nikoli samotné choroby. V jednoduchém jazyce se hypotenze nyní nazývá "letargický dětský syndrom".

  Hypotenze je charakterizována oslabeným stavem svalových vláken a jejich pomalou kontrakcí v reakci na signály nervových koncových bodů. Onemocnění často způsobuje u dětí zpožděný motorický vývoj.

  V prvním roce života dítěte se hypotenze může střídat s hypertenzí nebo dystonií. To znamená, že svalový tonus dítěte se může změnit na horší nebo lepší, nebo na jednom místě mohou být svaly v příliš uvolněném stavu a v jiném jsou přetížené.

  Příznaky svalové hypotonie u kojenců

  Pozorná matka by měla toto onemocnění identifikovat u novorozence a oznámit to praktickému lékaři. Onemocnění postihuje různé části mozku. Typ onemocnění závisí na tomto: difúzním nebo fokálním poškození svalů. V každém případě se hypotenze projevuje v následujících příznacích:

  • Děti s oslabenou funkcí svalového systému začínají vydávat zvuky pozdě, a to je jim dáno obtížně kvůli nedostatečně vyvinutým svalům hrudníku, zatímco duševní vývoj je normální;
  • Dítě trpící těžkou hypotenzí nemůže samo sát a polykat jídlo nebo to dělat s obtížemi;
  • Časté dislokace kloubů v takovém mladém věku naznačují možnou svalovou hypotonii. Takové dítě má snížené reflexy, oslabené vazivové aparáty;
  • Kojenci s hypotonickým syndromem drží hračku špatně v rukou, drží hlavu s obtížemi a nemohou ji držet rovnou, nevrátí se zezadu do žaludku, je obtížné pro ně udržet váhu při sezení;
  • Často je možné pozorovat takový obraz, že děti s takovým onemocněním, během spánku, natahují ruce a nohy podél těla, zatímco zdravé děti spí s rukama a nohama ohnutým;
  • Zvednete-li zdravé dítě rukama na podpaží, bude to viset na matčiných pažích. Nemocné dítě nedobrovolně zvedne ruce a sklouzne dolů;
  • Když se zdravé děti začnou snažit chodit, používají jako podpěry nohy ohnuté na kolenou. Děti se svalovinou hypotenze, nohy od sebe;
  • Kromě toho může dojít ke ztrátě jazyka, zavěšení dolní čelisti, mělkému přerušovanému dýchání.

  Jak je diagnostikováno toto onemocnění

  Pokud si mladí rodiče všimnou alespoň jednoho symptomu, je nutná neodkladná konzultace s lékařem. Čím dříve se tak stane, tím vyšší je šance dítěte na zdravou budoucnost. Za účelem zjištění přesné příčiny onemocnění předepisuje pediatrický neuropatolog následující vyšetření:

  slabý svalový tonus

  • Konzultace očního lékaře;
  • Neurosonografie;
  • Encephologram;
  • Zobrazování magnetickou rezonancí;
  • Elektromyografie;
  • Shromažďování celé historie celé rodiny;
  • Dopplerovské studium průtoku krve mozkem;
  • Počítačová tomografie mozku;
  • Krevní testy;
  • Genetický screening;
  • Biopsie postižené svalové tkáně.

  Jak se u dětí vyvine hypotenze?

  Pozorování skupin nemocných dětí a jejich rodičů bohužel neposkytlo žádné globální poznatky o vývoji tohoto onemocnění. Důležité je pozorovat dítě do 7 let. Je až do tohoto věku, že je stále v ohrožení, ale takové případy jsou velmi vzácné.

  Když se objeví sebemenší příznak, pozorní rodiče si toho všimnou a jdou k lékaři. Praxe ukazuje, že většina dětí začíná léčbu v dětství. Moderní rehabilitační zařízení zaručují úspěšné uzdravení.

  Vědci nejčastěji spojují hypotenzi s genetikou nebo nepříznivým ekologickým stavem životního prostředí. Neexistují však žádné spolehlivé informace o původu onemocnění. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné skutečnosti o vývoji nemoci, protože to může být způsobeno mnoha důvody.

  Onemocnění může být buď vrozené, nebo získané onemocnění. V prvním případě může hypotenze vyplývat z jednoho z osmdesáti patologických stavů. Proto není téměř nic, co by bylo možné hovořit o příčinách a vývoji onemocnění.

  Příčiny onemocnění určuje pouze lékař.

  Odpovězte na otázku: proč mělo dítě takové onemocnění a jaký byl důvod, jen lékař. Příčiny vzniku onemocnění nejčastěji spočívají v dříve převedeném jiném onemocnění.

  Hypotenze je také často příznakem komplikovanějšího onemocnění. Medicína ví, že hypotenze je nejčastěji spojena se dvěma poruchami centrálního nervového systému: hypoxií a ischemií. Hypoxie je nedostatek kyslíku v centrálním nervovém systému a ischemie je porušením krevního oběhu ve svalové tkáni, což vede k hypoxii. Syndrom může vyvolat následující běžné příčiny:

  • Vedlejší účinky po očkování;
  • Křivice způsobená nedostatkem vápníku, vitamínu D nebo fosfátu v těle;
  • Spinální svalová atrofie. Dědičné onemocnění až do dnešní doby, které není přístupné kardinální léčbě;
  • Vitamín D hypervitaminóza;
  • Sepse a jiné krevní infekce bakteriemi;
  • Narušení fyziologického růstu kostní kostry (achondroplasie) způsobené trpaslíkem;
  • Vrozená hypotyreóza způsobená nízkou produkcí hormonu štítné žlázy;
  • Svalová dystrofie;
  • Botulismus Infekční onemocnění gastrointestinálního traktu;
  • Marfanův syndrom, onemocnění charakterizované porážkou kolagenových vláken, která tvoří svalovou tkáň;
  • Cerebelární ataxie (porucha pohybu). Nejčastěji je to důsledek virového onemocnění;
  • Prader-Williho syndrom. Vrozené vady genů;
  • Těžká reaktivní žloutenka;
  • Tajemství Neuromuskulární porucha způsobená poruchou imunitního systému.
  • Downův syndrom.

  Léčba svalového hypotonu

  Dítě, které má příznaky svalové hypotenze, je primárně posláno k rozsáhlému vyšetření. Diagnostika je prováděna najednou několika lékaři: terapeutem, genetikem, neuropatologem, kardiologem, ortopedickým chirurgem a fyzioterapeutem pro děti.

  Důležitým faktorem zotavení je nálada rodičů a psychologická situace v rodině. Malé dítě cítí emoce a potřebuje podporu rodičů. Mladé matky a otcové by proto nikdy neměli zoufat, ale pracují na uzdravení svého dítěte a pomáhají mu v každém směru přizpůsobit se světu kolem něj. Takové děti potřebují především péči a pozornost.

  Metody zpracování

  Jaké metody léčby svalové hypotenze nabízejí léky dnes. Je třeba říci, že všechny jsou zaměřeny na stimulaci poškozených svalů.

  Masáže Léčebná masáž je první a hlavní způsob léčby předepsaný lékařem. S hypotonickou svalovou masáž se může zdát těžké pro kojence, ale to není. Masáž se provádí intenzivně, s lisováním, třením, štípáním, poklepáním. Při této masáži stimuluje reflexní body kompetentní lékař. Zpravidla 3-4 cykly po 10 sezeních vedou k úplnému nebo částečnému obnovení.

  Mommies se mohou s dítětem samostatně zabývat doma, pravidelně opakují jen několik cvičení a výsledek bude zaznamenán:

  • Vytáhnutí rukojeti;
  • Běh nohy "kolo";
  • "Boxerské" kliky;
  • Zřeďte a přineste rukojeti dohromady a od sebe.

  Takové nekomplikované hravé cvičení pomůže dítěti rychleji se zotavit z nemoci. Všeobecně platí, že nemocné dítě by mělo být co nejvíce přitahováno k fyzické aktivitě. Když usíná, můžete rány, nohy, masírovat paty sami.

  Plavání Aqua-gymnastika. Vodní ošetření. Během plavání, všechny svalové skupiny pracují, takže je to velmi dobrý způsob, jak bojovat s nemocí. Kojenci se velmi rychle naučí plavat, navíc si tyto aktivity velmi užívají. V bazénech jsou vedeny fyzioterapeutem. Domy v lázni lze opakovat jednoduché pohyby doporučené lékařem.

  Terapeutická gymnastika, cvičení. Můžete hrát doma sami. Poprvé doporučujeme poradit se pod dohledem lékaře. Zde je několik jednoduchých cvičení:

  1. Potřebujeme fitball nebo velký gumový míč. Položte dítě na záda, ruce si držte v břiše a opakujte pohyby nahoru a dolů;
  2. Posaďte dítě na míč, pevně přidržte a pružinu míč tak, aby dítě lehce skočilo;
  3. Umístěte dětské břicho na míč tak, aby byly ruce a nohy prodlouženy. Vraťte míč dopředu a dozadu, dokud se dítě naučí tlačit nohy při setkání s podlahou;
  4. Dejte hračky o něco dále, než dítě sedí na podlaze, aby se k němu musel dostat rukama, ale nevstávejte.

  Jemné motorické dovednosti zahrnují taková cvičení jako modelovací hmota, mozaika, hraní s prsty. Pokud je dítě poměrně malé, musíte vyzvednout hračky podle věku. Nyní v dětských obchodech spousta vzdělávacích hraček pro malé děti. Je velmi důležité vyvinout jemné motorické dovednosti u kojenců, protože hypotonické svaly, děti nedrží předměty s rukojetí, lezou špatně a začínají chodit pozdě.

  Cvičení pro rozvoj motorických dovedností činí dítě pohyblivým a emocionálním. Pro děti se zpožděním ve vývoji řeči jsou také přiřazeny třídy s logopedem.

  Fyzioterapie Zahrnuje tepelné a elektrické procedury. Jedná se o koupele se solí a minerální vodou (balneoterapie).

  U dětí s mírnou svalovou hypotenzí tento postup fyzioterapeut předepisuje jako SMT. Je to terapie založená na účincích sinusového simulovaného proudu, tonizujícího svalový systém.

  Někdy přiřazené nosit korzet pro kontrolu držení těla.

  Také se používá magnetická terapie a elektroforéza, které mají pozitivní vliv na metabolismus subkutánních tkání, urychlují metabolismus, zlepšují průtok krve. Elektroforéza se často nahrazuje injekcemi. Tento postup je bezbolestný a dobře snášen dětmi.

  Léčba drogami. První léčivé přípravky jsou vybírány neurologem a fyzioterapeutem v kombinaci s masáží. Vnitřní a vnější léčba poskytuje dobré výsledky. Léky jsou předepisovány v závislosti na příčině onemocnění.

  Malé dítě může být předepsáno: neuroprotektory, antioxidanty, svalové relaxanty. Pro léčbu dětí se také používá baklofen, cerebrolysin, semax, pantocalcin, mydocalm, solcoseryl a vitamíny B.

  Například u myasthenia gravis jsou předepsána anticholinesterázová činidla. Imunoglobuliny dávají dobrý účinek. Léky jsou přísně předepsány lékařem. V tomto případě se neopravujte sami.

  Napájení. Výživa je důležitá v prvních měsících a letech života každého malého dítěte a co můžeme říci o nemocném dítěti. Vezmeme-li v úvahu individuální potřeby těla, musí lékař udělat menu plné výživy.

  Rodiče by si měli uvědomit, že se stravou dítě tělo dostane všechny živiny, které potřebuje, a z větší části potraviny ovlivňují růst a vývoj dítěte. Musí být přísně dodržována dieta předepsaná lékařem.

  Prevence svalových poruch

  V tomto případě je obtížné něco poradit, protože dříve jsme byli přesvědčeni, že daná choroba nemůže být připsána následkům nějakého negativního dopadu. Pokud jde o genetiku, vrozené patologie a predispozice, léky se mohou zabývat pouze důsledky.

  Všichni rodiče by se však měli starat o sebe a své dítě. Prevence svalové hypotonie u dětí je v první řadě pozorností rodičů, kteří sledují dítě.

  Malé dítě musí být zaměstnáno od prvních dnů svého života: provádět komplexní lékařská vyšetření, pravidelně navštěvovat lékaře, provádět s ním vývojové a zdravotní postupy (hry, masáže, cvičení).

  Těhotné ženy by měly pečlivě sledovat své zdraví, odstranit všechny špatné návyky a sledovat vývoj plodu. Vaše zdraví je zdraví vašich budoucích dětí.

  Často u dětí do jednoho roku je taková patologie, jako je svalová slabost, nejčastěji spojena se zhoršeným vývojem a hypoxií, z níž dítě v těhotenství trpělo. Někdy však může být svalová slabost známkou vážné nemoci, která vyžaduje včasnou léčbu.

  Obvykle neurolog okamžitě detekuje hypotonii, pokud je přítomen, protože dítě je zpomaleno ve vývoji, nemůže držet hlavu, převrátit se a chodit. Starší děti mohou deformovat nohy, během cvičení se rychle unaví. Je velmi důležité okamžitě identifikovat patologii a začít ji léčit, aby se zabránilo vážným komplikacím v dospělosti.

  Hypotonus je porušením svalového tónu, ve kterém jsou po celou dobu v příliš uvolněném stavu. Normálně se svaly jak u dětí, tak u dospělých neustále stahují, aby si udržely normální tělesnou funkci. Díky svalovému tónu může člověk stát, sedět, i když jsou tyto pozice statické, svaly se stále stahují.

  Když jsou oslabeny hypotonické svaly, dítě nemůže normálně sedět a stát, protože vlákna prostě nemohou odolat takové zátěži. Pokud tento stav není léčen, potom se dítě nemůže vyvíjet normálně. Hypotonie může také nastat na pozadí vážných onemocnění.

  Hypotonus u kojenců se obvykle vyskytuje v důsledku porodního poranění nebo nedostatku kyslíku v děloze. Takový stav je zcela fixovatelný, gymnastika je předepsána pro léčbu, masáže, někdy fyzioterapie, méně často léčba drogami, pokud léčba nefunguje. Je důležité pochopit, že čím dříve začnete léčit hypotonii, tím rychleji projde, a čím méně bude následků.

  Důvody

  Svalová slabost u dětí

  Jak bylo uvedeno výše, ne vždy slabé svaly u dítěte hovoří o vážné nemoci, poměrně často se jedná o komplikaci těžkého porodu a porodního poranění, která je léčena masáží. Ale stojí za to zvážit takové situace, kdy je svalová slabost příznakem patologie:

  • Pokud je myastenie závažným chronickým autoimunitním onemocněním, je patrná svalová slabost;
  • Děti s Downovým syndromem trpí svalovou slabostí a problémy s vytrvalostí;
  • Existuje genová patologie, nazývaná syndrom Prader-Williho syndrom, v tomto případě postrádá tělo dítěte několik genů, trpí obezitou, hypotonií a duševními poruchami.
  • Když botulizmus v těle živých bakterií, které produkují toxické odpadní produkty, negativně ovlivňuje svalová vlákna, paralyzuje je;
  • U těžkých forem reaktivní žloutenky je také možná hypotonie u dětí;
  • S onemocněním, při kterém je produkce kolagenu narušena, svaly a kůže jsou ochablé a slabé, onemocnění se nazývá Marfanův syndrom;
  • V těžkých případech cerebelární ataxie se vyvíjí svalová slabost;
  • Otrava krve;
  • Nadměrný příjem vitamínu D;
  • Svalová dystrofie u starších dětí;
  • Rachitida - toto onemocnění ničí kosti kvůli nedostatku vitamínu D v těle.

  Příznaky

  Symptomatologie jako celek závisí na diagnóze, ale ve všech případech je svalová slabost, dítě nevydrží fyzickou námahu. Slabost může být pozorována po celém těle, nebo se může vyskytnout pouze v postižené oblasti, například když jedna končetina nefunguje dobře.

  V případě svalové hypotonie, dítě nemůže stát na nohou rovnoměrně, šíří je do stran, aby udržel rovnováhu. Také díky slabosti krčních svalů nemůže dítě dlouhodobě držet hlavu v stabilní poloze a neustále ji naklánět.

  Během spánku, zdravé děti ohnout ruce a nohy, av případě svalové hypotonie, je pozorován opačný účinek - končetiny jsou natažené podél těla, a tato situace nezpůsobuje nepříjemnosti pro dítě, i když to vypadá docela neobvyklé. Toto je často pozorováno u kojenců, protože u novorozenců je hypertonus normálně přítomen, což způsobuje, že vačky se zmenšují, as hypotoneem se ruce narovnají.

  Také v případě svalové slabosti existuje takové znamení, když se dítě vezme do náruče, položí dlaně do podpaží, u dítěte se svalovou slabostí se automaticky zvednou paže a padne, zatímco zdravé dítě zůstane viset na náručí dospělého.

  Diagnostika

  Diagnostikovat jakékoli onemocnění může být pouze lékař. Rodiče by proto neměli váhat při návštěvě neurologa a ortopeda, pokud má dítě svalovou slabost nebo svalový křeč. V každém případě je nutné podstoupit léčbu, která závisí na základní příčině.

  Pro potvrzení diagnózy pacienta bude odeslána krevní testy, moč, bude nutné projít vzorky na protilátky. Také budete muset podstoupit ultrazvuk, CT nebo MRI sken, stejně jako rentgen.

  Obvykle, aby se zjistila svalová hypotonie, stačí vidět neurologa. Lékař kontroluje reflexy, schopnosti dítěte. Děti s hypotonií zaostávají ve vývoji a neurolog to okamžitě vidí.

  Léčba

  Léčba svalové slabosti u dítěte

  Léčba bude záviset na příčině vzniku hypotonie. Patologie u kojenců je léčena fyzioterapeutickými metodami, malému pacientovi je předepsán průběh terapeutické masáže pro obnovení svalového tonusu. Stejně jako gymnastika a fyzioterapie normalizují krevní oběh a posilují svaly.

  Pokud byla zjištěna závažná patologie, léčba je předepsána svým účtem. V tomto případě budete muset konzultovat nejen pediatra a neurologa, pacient je odkázán na kardiologa, endokrinologa, ortopeda, logopeda a další specialisty. Je velmi důležité kontrolovat růst a vývoj dítěte, aby se zabránilo budoucím poruchám pohybového aparátu.

  Všechna léčiva pro léčbu svalové slabosti u dětí by měla být předepsána lékařem, individuálně počítat dávkování. Nesprávné užívání léků může vést k závažným komplikacím a vedlejším účinkům, proto se v případě takové patologie nedoporučuje léčit samostatně.

  Prevence

  Prevence svalové hypotonie u kojenců je především zdravé těhotenství. Během plánovacího období by matka a otec měli přestat pít, přestat kouřit a začít správně jíst a být testováni na vyloučení nebo vyléčení infekcí.

  Během těhotenství musí žena trávit dostatek času na čerstvém vzduchu, jíst správně a být sledována gynekologem na předporodní klinice a pravidelně testována. Pokud má dítě normální vývoj v děloze, lze se vyhnout mnoha závažným patologiím.

  Prognóza pro svalovou slabost u dětí závisí na diagnóze. S hypotenzí způsobenou hypoxií obvykle říkají o příznivé prognóze. Se správným zacházením vše projde bez stopy, dítě je plně obnoveno.

  Ale s takovými diagnózami, jako je myasthenia gravis, Downův syndrom, Prader-Williho syndrom a další závažné patologie, nemluví o úplném uzdravení. Pokud je však dítě ošetřeno, praktikováno a rozvíjeno, stane se plnohodnotným členem společnosti a bude žít normální život. Prognóza v tomto případě závisí na rodičích, jejich úsilí. Čím více úsilí vloží do zdraví a vývoje dítěte, tím lépe pro něj bude.

  Masáže (video)

  Pokud zjistíte chybu, vyberte fragment textu a stiskněte klávesy Ctrl + Enter.

  Doporučené kliniky

  EVROPSKÁ SPORTOVNÁ TRAUMATOLOGIE A ORTOPEDIKA (EMC Orlovsky)

  Kolem hodin.
  Rusko, Moskva, Orlovský pereulok 7
  +7 (495) 241-49-38

  Interpretace výsledků PET CT z jiného zdravotnického zařízení - 5 700 rublů.
  Vzdálené telemonitorování zdravotního stavu - 5800 rbl.
  Lékařské schůzky / konzultace:

  • ortopedický a traumatolog - 10 700 rublů.
  • chirurg 10700 rub.
  • Přednáška odborného lékaře - 35 000 rublů.
  • Zahraniční trauma chirurg - 9 600 rublů.

  Rusko-izraelské zdravotní středisko "Re-Clinic"

  Po-Pá: 09:00 - 19:00
  Rusko, Moskva, 2. Tverskoy-Yamskoy Pereulok, 10
  +7 (495) 989-53-49, +7 (916) 053-58-91, +7 (916) 053-59-08, +7 (910) 003-03-83

  • Kandidát na recepci lékařských věd pro náhradu endoprotézy kloubů - 3000 rub.
  • Recepce profesora náhrady endoprotézy kloubů - 5000 rublů.
  • Kandidát na recepci lékařských věd Artroskopie kloubů - 3000 rub.
  • Odstranění intraartikulárních těl - 24 000 rublů.
  • Rekonstrukce nohou - 97 000 rublů.
  • Hip artroplastika - 410000 rub.
  • Artroplastika kolena - 400.000 rublů.

  Knihy

  Jak vrátit klouby mládeže

  Autor: Igor Borschenko

  Objem: 420 stran

  Rok: 2016

  Cena: 249 rublů Přečtěte si nebo stáhněte fragment / Koupit knihu.

  Pravé a nepravdivé drogy

  Autor: Fedor Angles

  Objem: 256 stran

  Rok: 2014

  Cena: 434 str. Číst nebo stáhnout fragment / Koupit knihu.

  Tak, že nohy nebolí. Nejlepší terapeutická cvičení

  Autor: Valentin Dikul

  Objem: 130 stran

  Rok: 2016

  Cena: 99 str. Číst nebo stáhnout fragment / Koupit knihu.

  Hlavní příčiny hypotonie

  V této nemoci, dítě nemůže držet jeho paže a nohy dlouho dlouho. Pro tyto děti je těžké naučit se plazit, chytit hračky, držet hlavy rovně. Sedět na nich je obtížné a začínají chodit pozdě. Kolik měsíců začínají děti chodit, čtěte zde.

  Snížený svalový tonus u kojenců se může objevit bezprostředně po narození, ale tyto projevy mohou být diagnostikovány o několik měsíců později. Syndrom svalové slabosti je přímo spojen s centrálním nervovým systémem a je způsoben řadou faktorů.

  Kouření během těhotenství vede k nedostatku kyslíku a neurologickým problémům včetně hypotonie

  Vyvolávají vývoj onemocnění:

  1. Komplikace nemocí budoucí matky v procesu přenášení dítěte.
  2. Těžký nebo nouzový porod.
  3. Zneužívání matky kouřením nebo alkoholem, hektický životní styl.

  Mezi nejčastější příčiny slabého svalového tonusu u dítěte patří:

  • porušování organizace výživy kojenců;
  • snížená hmotnost dítěte při narození;
  • vrozené nemoci;
  • významný úbytek hmotnosti dítěte po virových i infekčních onemocněních;
  • vitamín D ve vysokých dávkách;
  • různé malformace drobků, vedoucí k patologickým změnám.

  Hypotonus u kojenců se může vyvinout na pozadí onemocnění, jako je obrna, botulismus, vrozená myopatie nebo svalová atrofie.

  8 způsobů, jak zjistit syndrom

  Charakteristické projevy zhoršené normální svalové aktivity umožňují včasné zjištění přítomnosti svalové slabosti:

  1 Především je to uvolněný stav novorozence, který leží v uvolněné poloze s otevřenými dlaněmi.

  2 Postavení nohou dítěte se slabými svaly v zádech, které činí 180 °, je pro drobky docela pohodlné.

  3 Během kojení může takové dítě často usnout, proces krmení je velmi pomalý.

  4 Nevyvinuté svaly hrudníku mají negativní vliv na sílu vytvářených zvuků. Když dítě začne šukat, čtěte zde.

  Častá dislokace kloubů s tímto onemocněním není neobvyklá.

  6
  Snížené reflexy také označují svalovou hypotonii.

  7
  V těžkých případech má dítě těžké přerušované dýchání, zavěšenou dolní čelist a jazyk padá ven.

  8 Známky hypotonie u kojenců je její vzhled. Takové dítě neustále hází hlavou dozadu, dopředu nebo v různých směrech, aniž by měla sílu udržet ji rovnou. Na podporu strouhanky používá lokty a kolena, jen nepatrně od sebe.

  Vedoucí oddělení novorozenců Kliniky porodnictví a gynekologie V.F.Snegireva O.V. Parshikova ve videu:

  Jaké je nebezpečí syndromu svalové slabosti?

  Hypotonus u kojenců není považován za život ohrožující onemocnění. Důsledky nemoci, pokud nejsou včas ošetřeny, se však mohou stát vážnými:

  1. Porušení normálního vývoje motorických dovedností vede k zaostávání za svými vrstevníky ve fyzickém vývoji.
  2. Oslabení vazivového aparátu vede k poškození kotníku, kolene, kyčlí a dalších kloubů.
  3. V obtížných případech dítě nemůže žvýkat a polykat jídlo. Pak se krmí trubicí nebo parenterálně.
  4. V budoucnu má dítě zakřivení páteře, což vede k narušení držení těla, skolióze.
  5. Hypotonie svalů u dítěte v kojeneckém věku vede k silnému oslabení pohybového aparátu a pravděpodobnosti vzniku úplné svalové dystrofie.

  Diagnóza onemocnění

  Když se objeví první příznaky, je nutné konzultovat neuropatologa. Závěr lékaře o stavu novorozence se provádí po několika jednoduchých manipulacích.


  Články O Depilaci