Proč, když se osteochondróza jeví jako nestabilní chůze a slabost v nohou

Nestabilní chůze je abnormalita chůze, která může být způsobena onemocněním nebo poraněním pohybového aparátu, včetně kostí, kloubů, cév, periferních nervů, svalů a měkkých tkání. Další velkou skupinou příčin chvění je porážka nervového systému, která kontroluje pohyb nohou při chůzi.

První skupina příčin zahrnuje onemocnění, jako je osteochondróza, artritida, poranění páteře a dolních končetin, poranění svalů, deformace nohy spojené s nepohodlnou obuví.

Druhou je slabost končetin v důsledku mrtvice, Parkinsonovy nemoci, roztroušené sklerózy, encefalopatie a dalších onemocnění.

Shakiness je někdy výsledek dočasných příčin, takový jako trauma nebo infekce, a moci být trvalý problém charakterizovaný slabostí v nohách.

Porušení chůze může být jak jemné, tak těžké, což má za následek omezenou samoobsluhu.

Podstata nemoci

Jednou ze společných příčin chvění je osteochondróza, dystrofické onemocnění chrupavky a kostní tkáně. Tento proces se může vyvinout v jakékoliv osteoartikulární struktuře. Nicméně, tradičně, termín “osteochondrosis” je používán hlavně ve vztahu k porážce páteře.

Podstatou patologického procesu v této nemoci je, že v meziobratlové ploténce (chrupavkovité "těsnění" mezi obratli) dochází k dystrofickým změnám: oběhové poruchy, zhoršení výživy, ztráta tekutin. Deformace kotouče vede k zúžení prostoru mezi páteřemi, což mění jeho konfiguraci.

V důsledku toho mohou být v meziobratlovém prostoru porušena míšní nervy. Pokud dojde k sevření v krční oblasti, je bolest v krku, rameni, slabost v paži. Osteochondrotická léze hrudní oblasti se projevuje především bolestí zad.

Pokud se onemocnění vyskytuje v lumbosakrální oblasti, je bolest lokalizována v dolní části zad, může se rozšířit na nohy. Tato forma osteochondrózy je charakterizována výskytem zón, kde je snížena citlivost kůže, stejně jako snížená pohyblivost, slabost dolních končetin.

Co způsobuje tyto příznaky?

Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá, ale vyžaduje malou odchylku od základů anatomie a fyziologie.

V celém páteři z ní vystupují míšní nervy. Část větví těchto nervových kmenů poskytuje citlivost na určité oblasti kůže, zatímco jiné kontrolují činnost kosterních svalů. Větve dodávající svaly, po opuštění páteře, tvoří nervové plexusy a teprve poté jdou do svalů.

Nervy, které „navádějí“ nohy, fungují z bederní a sakrální páteře a tvoří dva stejné názvy plexus. Nejvýznamnější větev lumbálního plexu je femorální nerv, sakrální - ischiatický.

Každý z těchto nervových kmenů dodává řídícímu impulsu několik svalů dolních končetin. Je-li nervový kořen v meziobratlovém prostoru komprimován, vedení nervového impulsu ke svalům se zhorší a v noze (nebo obou nohách s bilaterálními lézemi) se objeví slabost. Kvůli slabosti se chůze stává roztřeseným.

Kromě poruchy řízení pohybu hraje bolest také roli při vzniku obtíží při chůzi.

Co dělat

Staggering chůze je spíše vážný příznak. Naléhavá potřeba poradit se s lékařem, obzvláště pokud slabost nohou rychle roste. K vyloučení situací vyžadujících chirurgický zákrok je nutné důkladné vyšetření. Tyto stavy mohou zahrnovat například progresivní hernii meziobratlové ploténky, stlačující nervovou tkáň.

Mírné závratě a nestabilita v nohou

Smysl pro rovnováhu je dávná lidská akvizice v procesu jejího vývoje. Člověk v jeho každodenním životě se ani zásadně nezajímá, jak chodí, běží, skáče, otočí hlavu a nespadá. Výsledná nerovnováha vede k panice. Iluzorní pohyb životního prostředí nebo samotného pacienta, pocit rotace, otřesy v hlavě, nestabilita, nejistota, házení na stranu, až do pádu - to se nazývá závratě.

Pacienti popisují závratě různými způsoby - houpání, plavání hlavy, rotace v hlavě, nestabilita, nekoordinace, slabost v nohách, roztřesenost při chůzi, pocit pádu nebo otáčení v hlavě...

Klamný pohyb objektů.

Funkce udržování rovnováhy závisí na vizuální, vestibulární, proprioceptivní a povrchové senzorické informaci a je poskytována jedinečným a velmi komplexním mechanismem, vestibulárním aparátem. Všechny smyslové informace jsou zpracovávány v centrální nervové soustavě, modulované aktivitou retikulární formace, extrapyramidovým systémem, mozečkem a mozkovou kůrou. Vestibulární receptory určují změnu lineárního a úhlového zrychlení a změny gravitační síly, řídí polohu hlavy a převádějí tyto informace na elektrické impulsy, které mozek zpracovává.

Vestibulární aparát je umístěn v kamenité části (pyramidy) temporální kosti. Ve své struktuře připomíná něco nereálně fantastického - kostní bludiště se skládá ze tří dutin: předního kostního šneku; centrální (vestibul) s eliptickým a sférickým pouzdrem; zadní (vestibulární komora), ve které jsou v horním a zadním laterálním směru mezery pro půlkruhové kanály; tři kostnaté půlkruhové kanály. Ve sférických a eliptických pytlích je malá skvrna (menší než 1 mm2), tvořená statolitovou membránou mukopolysacharidového gelu se zahrnutím drobných krystalů uhličitanu vápenatého - statolitů. Poloha membrány závisí na velikosti a síle lineárního zrychlení. Hlízovité buňky a válcovité buňky smyslového epitelu systému půlkruhových kanálků mají procesy (vlasy) - jeden tlustý a až 50 - 110 tenký. S lineárním zrychlením se oblouk pohybuje s tekutinou a má vliv na podkladový senzorický epitel s chlupy. Zde dochází k přeměně mechanických sil (zrychlení) na elektrickou aktivitu (nervový impuls). Tento velmi složitý mechanismus závisí na směru proudu endolymfy, orientaci vlasů.

Kostní labyrint je naplněn perilymfou, ve které je pomocí vazivového kordu zachován spojovací systém pásových pytlů a labyrintu s vložkou. Labyrint je naplněn endolymfou. Tekutiny se liší složením a nikdy se nedotýkají. Tři půlkruhové kanály (kruhové útvary) leží ve třech vzájemně kolmých rovinách, které představují trojrozměrný prostor.

Vestibulární aparát je zásobován vnitřní zvukovou tepnou, větví předních mozkových a bazilárních tepen.

Vestibulární jádra jsou umístěna v laterální zóně mozkového kmene a jsou zásobována pronikajícími větvemi z vertebrálních a bazilárních tepen. Toto místo je nejvíce citlivé na ischemické léze. Odtok krve jde do nadřazeného kostního sinusu a sigmoidního sinusu.

Vestibulární aparát je inervován vestibulárním nervem.

Vestibulární jádra - skupina buněk umístěných ve spodní části čtvrté komory - kosodélníková fossa. Čtyři jádra integrují informace z labyrintů a jiných somatosenzorických systémů. Jádra jsou spojena s okulomotorickými jádry, motorickou částí míchy, mozečkem, vegetativním nervovým systémem, časovými laloky mozkové kůry. Odtud přichází „odpověď“ na motorické neurony, které inervují svaly oka (stabilizace polohy očí při pohybu hlavy) a orgány zapojené do regulace držení těla.

Za normálních podmínek zůstává vestibulární aktivita na podvědomé úrovni, existuje okamžité „poznání“ změn vzorců smyslových vlivů. Člověk si nemyslí na polohu očí, když se hlava pohybuje a ohýbá, skáče, při chůzi a běhu o udržení rovnováhy... To vše se provádí okamžitě vestibulárním aparátem.

Jakákoliv dysfunkce generace, integrace, modulace v tomto úžasně komplexním mechanismu způsobí závratě, nerovnováhu a možná nevolnost, zvracení.

Závrat může být mírný, přechodný a může být rostoucím a konstantním příznakem závažné patologie. Příčiny závratí - patologie vestibulární části vnitřního ucha, poškození spojení s vestibulárními jádry v trupu, s mozečkem, středním podélným svazkem, jádry očních svalů, svalstvem krku a těla a mozkovou kůrou.

Systémové a nesystémové závratě. Systémové závratě se objevují, když je postižen vestibulární aparát, je to pocit pohybu vlastního těla a objektů. Může být doprovázena autonomními poruchami, záchvaty paniky, nystagmem, ztrátou sluchu. Pozorováno s Menierovým syndromem, virovou a bakteriální labyrintitidou, vestibulární neuronitidou, pozičními a posttraumatickými závratěmi.

Nesystémové závratě - pocit "ztráty vědomí", bezvědomí, zčernalé oči, strach, slabost, nepohodlí - s arteriální hypo a hypertenze, autonomní poruchy, nemoci kardiovaskulárního a respiračního systému.

- onemocnění uší - akutní nebo chronický zánět středního ucha (otitis); cholesteatom; po operacích v procesu mastoidu, na vnitřním uchu s poškozením labyrintu; barotrauma; otoskleróza; toxická, infekční a traumatická labyrintitida; neurom sluchového nervu; věkově podmíněné degenerativní procesy vestibulárního labyrintu;
- cerebrovaskulární onemocnění;
- infekční onemocnění, temporální kostní syfilis;
- traumatické poranění mozku, poranění spánkové kosti;
- onemocnění nervového systému - roztroušená skleróza, syringomyelie, Parkinsonova choroba, onemocnění mozečku...;
- migréna;
- onemocnění mozečku - degenerace, nádor;
- onemocnění krční páteře, Pagetova choroba (deformace ostózy) s lézí temporální kosti;
- nádory;
- intoxikace - alkoholem, průmyslovými rozpouštědly, drogami, rtutí, drogami;
- psychogenní poruchy;
- somatické nemoci - hypertenze, ateroskleróza, revmatismus, koronární srdeční onemocnění, arytmie, mrtvice, anémie, onkologická onemocnění, peptický vřed, metabolické poruchy...;
- „mořská nemoc“;
- duševní nemoc.

Závratě v patologii páteře je vyvolána poruchou oběhu - vertebro-bazilární insuficiencí, poruchami cervikálního sympatického plexu v důsledku poranění krku (whipbone), degenerativních dystrofických procesů páteře, spondylolistézy, vrozených anomálií páteře.

Mechanismus poranění krční páteře krční páteře.

Kosterní abnormality atlanto-okcipitální a cervikální oblasti jsou doprovázeny závratěmi, vyvolanými otočkami hlavy, doprovázenými bolestmi v krku, krku, zvonění v uších, podrážděností.

Poziční závratě - závratě v jedné poloze, při otáčení v posteli, v poloze na nějaké straně, klesání hlavy. Tato krátkodobá závratě, která může být doprovázena nevolností, se nevyskytuje, pokud pomalu pohybujete hlavou. Je pozorován u poranění hlavy, vaskulární patologie, patologie krční páteře, což může vést k oběhové insuficienci bludiště přes vertebrální tepny.

Závrat je nejčastějším příznakem v komplexu patologických projevů v případě vertebrobasilární insuficience. Jedná se o pravidelné nebo konstantní závratě, spontánní nebo provokované pohyby hlavy a krku, doprovázené pády, bolestmi hlavy, sníženým viděním, zdvojnásobením, znecitlivěním rtů a jazyka. Vertebrobasilární insuficience se vyskytuje u aterosklerózy karotických tepen, hypertenze, dyscirkulační encefalopatie a patologie vertebrálních tepen. V důsledku toho mají všechny tyto nemoci ve svém klinickém obraze závratě.

Závrat se vyskytuje u akutních poruch mozkové cirkulace - mrtvice (ischemické a hemoragické), často v mozkovém kmeni a mozečku, subarachnoidních krváceních, a často může zůstat příznakem následků minulých mozkových katastrof.

Závrat u neurologických onemocnění není nikdy jediným příznakem a je kombinován s neurologickými příznaky - bolest hlavy, hluk, zvonění, parestézie a znecitlivění obličeje a končetin, nevolnost a zvracení, porucha zraku, paréza, paralýza, ataxie, ztráta vědomí a objektivní neurologické symptomy, které uvidí neurologa.

Seznam léků s vedlejšími účinky - závratě, nevyčerpatelné: analgetika, antiaginosní léky, antihypertenzní činidla, beta-blokátory, diuretika, srdeční glykosidy, antibiotika, nesteroidní protizánětlivá činidla pro léčbu vředové choroby, antidepresiva, antikonvulziva, anxiolytika, hypnotika, antiparkinsonik agens, hormony,... aminoglykosidová antibiotika jsou zvláště ototoxická - streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamicin, tobramycin. Poškození vnitřního ucha aminoglykosidovými antibiotiky je někdy obtížné léčit. Nerovnováha v užívání vestibulotoxických léků je obvykle přechodná a obnovuje se po vysazení léku.

Vzhledem k tomu, že seznam bolestivých stavů se závratí je obrovský, pacient potřebuje komplexní vyšetření k určení příčiny vestibulárních poruch. V první řadě bude vyžadována konzultace s otolaryngologem a neurologem; praktický lékař, oční lékař, specialista na infekční onemocnění, cévní chirurg, kardiolog, v případě potřeby. ORL lékař zkoumá přímo vestibulární a sluchové pomůcky. Kromě vyšetření může neurolog vyžadovat radiografii krční páteře, temporální kost, dopplerografii velkých cév, vypočítanou a zobrazování magnetickou rezonancí pro detekci specifických neurologických symptomů. Laboratorní diagnostika je nutná - její objem závisí na individuálním stavu pacienta a zjištěných somatických onemocněních.

Závraty se snížením duševních schopností, neopodstatněnou bolestí, hypochondrií a depresí ukazují na přítomnost neurologické nebo psychiatrické příčiny onemocnění. Závrat je příznakem velkého počtu onemocnění. Příčinou závratě zůstává často nevysvětlitelná příčina závratě, a to i po komplexním klinickém vyšetření.

Pro symptomatickou léčbu vertiga se betahistinové přípravky používají v denní dávce 48 mg (betaserk, westinorm); cévní léky ke zlepšení krevního oběhu - Sermion, Cavinton, Memoplant; vitamíny skupiny B. Hlavní je léčba onemocnění, jehož příznakem byla závratě.

Pro prevenci vestibulárních poruch se doporučuje zdravý životní styl, vyloučení toxických látek, alkohol, nikotin, léky, cvičení, prevence cerebrovaskulárních onemocnění, včasná návštěva lékaře a provedení nezbytných vyšetření a doporučení léčby. Užitečná masáž, darsonvalizace oblasti krku, reflexologie, lázeňská léčba v závislosti na existujících onemocněních.

Bude vyžadována konzultace s otolaryngologem a neurologem; praktický lékař, oční lékař, specialista na infekční onemocnění, cévní chirurg, kardiolog, v případě potřeby.

Lékař neurolog Kobzeva S.V.

Vertigo (Vertigo) - pocit nedobrovolného pohybu vlastního těla v prostoru nebo pohyb okolních objektů ve vztahu k vašemu tělu.

Pocit závratě je doprovázen pocitem nestability, ztrátou rovnováhy a někdy se dokonce může zdát, že se podlaha pod nohama klouže.

Závrat je zpravidla neškodný pocit a stává se téměř každému, ale pokud se pravidelně opakuje, zejména pokud jej lze popsat jako závratě, měli byste se poradit s lékařem, protože to může znamenat přítomnost onemocnění.

Nejčastěji dochází k závratě při náhlé změně polohy těla, poranění hlavy, účinků toxických látek na tělo (alkohol, kouření, drogy), stresu atd.

Ve světovém společenství je vertigo známější pod jiným názvem - Vertigo.

Závrat - ICD-10: R11; ICD-9: 787.0
Vertigo - ICD-10: H81, R42; ICD-9: 780,4; MeSH: D014717

Lékaři Vertiga klasifikují takto:

Centrální závratě - dochází v důsledku poruch a / nebo onemocnění mozku. Může to být zranění, krvácení, nádory.

Periferní závratě - dochází v důsledku expozice nebo poškození vnitřního ucha nebo vestibulárního nervu.

Systémové závratě - dochází v důsledku poruchy v jednom ze systémů, které jsou zodpovědné za orientaci v prostoru: zrakové, vestibulární nebo svalové. Tento druh vyžaduje důkladnou diagnózu a komplexní léčbu.

Nesystémové (fyziologické) závratě - mohou být způsobeny neurogenními příčinami (stres, deprese, přepracování) nebo kvůli nedostatku glukózy (s nízkou dietou sacharidů, nalačno).

Samozřejmě, někdy je důvod mnohem jednodušší, než by se mohlo zdát, například: člověk vstal příliš rychle z postele do postele, nebo byl otřesen lodí, atrakcí atd. V tomto případě je příčinou nesoulad mezi vizuálními obrazy a fyzickými vjemy. Takový útok sám přechází.

Chcete-li pomoci přesně určit, jaký druh onemocnění způsobil závrať, další příznaky a různé laboratorní metody výzkumu může.

Příznaky závratě zahrnují následující příznaky:

- iluze pohybu (kroucení), zejména při vstávání nebo otáčení hlavy;
- dvojité vidění;
- ztráta rovnováhy;
- obecná slabost;
- nevolnost, zvracení;
- hyperhidróza;
- těžkost v hlavě;
- ztmavnutí očí;
- vysoká teplota;
- Tinnitus, ztráta sluchu, výtok z uší.

Navíc u některých onemocnění mohou být závratě doprovázeny:

- nepohodlí, bolest a omezený pohyb krční páteře (s osteochondrózou);
- porucha řeči, svalová citlivost a koordinace v prostoru (s mrtvicí);
- těžké závratě v určitých polohách těla se silnou bolestí hlavy s jednostrannou hluchotou (s mozkovými nádory);
- těžká závratě s nevolností, depresí a výkyvy nálady, až do ztráty vědomí (během menstruace, menopauzy, těhotenství v 1. trimestru).

Závraty naznačují nesouhlas s informacemi přicházejícími do centrálního mozku z našich tří fyziologických systémů, které jsou zodpovědné za orientaci v okolním prostoru: vestibulární, vizuální a hmatové. V tomto ohledu mohou být příčiny závratí velmi velké. Zvažte některé z nich:

- užívání alkoholu, kouření, drog;
- těžká otrava jídlem;
- užívání některých léků, zejména antibiotik nebo léků na vysoký krevní tlak;
- kinetóza (v automobilech, letadlech, lodích a jiných dopravních prostředcích, jakož i na atrakcích);
- měsíčně (menstruace), menopauza;
- těhotenství;
- některé diety, hladovka;
- poranění hlavy nebo páteře;
- virové infekce (zima, chřipka);
- migréna;
- epilepsie;
- Menierova choroba;
- emoční vyčerpání, stres, strach, deprese a další psychické poruchy;
- nádor mozku;
- vegetovaskulární nebo neurocirikulační dystonie;

- vystavení nepříznivým faktorům prostředí: vysokým nebo nízkým teplotám, vysoké vlhkosti (sluneční a tepelné šoky, podchlazení atd.);

- Sedící práce. Při sedavé práci, zejména v případě, že sedadlo není příliš pohodlné, velké zatížení jde do páteře a krční oblasti, v důsledku čehož, pokud nechcete vstávat na dlouhou dobu, je krevní oběh mozku narušen, a v důsledku toho, když člověk vstane, tam je mírné závratě;

- Zdvih. Vertigo s cévní mozkovou příhodou je doprovázen poruchou řeči, koordinací ve vesmíru, nevolností, někdy zvracením, slabostí v pažích a nohou a možná ztrátou vědomí;

- Otitis. U otitidy jsou závratě doprovázeny ztrátou sluchu, hlukem a / nebo zvoněním v uších.

- Vestibulární neuritida. V tomto případě se vyznačuje zvýšenou závratí při vstávání a otáčení hlavy. Onemocnění začíná náhle, po 2-3 dnech se pacient cítí lépe. Po nějakou dobu však přetrvává iluze pohybu po zrychlení (zvedání ve výtahu, brzdění vozidla).

- Cervikální osteochondróza. Vertigo s krční osteochondrózou se zvyšuje s pohybem hlavy, zejména s ostrými zatáčkami a stoupáním. Pacienti někdy trpí nestabilitou chůze a dezorientací ve vesmíru. To vše je doprovázeno bolestí a omezeným pohybem krční páteře.

- Perilymfatická píštěl. Vyznačuje se závratí, tinnitem a náhlou jednostrannou hluchotou. Pacienti trpí také nevolností a zvracením.

- přechodné narušení mozkové cirkulace (přechodné ischemické ataky);

- Agorafobie. Závrat nastává kvůli strachu z otevřeného prostoru, zejména s mnoha lidmi. Ve stejné době, člověk může cítit závratě jen na to, že je třeba opustit dům.

Pokud máte často pocit závratě, musíte kontaktovat neurologa nebo terapeuta, který vás v závislosti na objasněném důvodu obrátí na příslušného odborníka, například na otorhinolaryngologa, endokrinologa.

Neurolog předepisuje především podstoupit vestibulární testy (kalorický test, rotační testy), stejně jako posturografii - studii interakce vizuálního, vestibulárního a svalového systému při zachování rovnováhy.

Pro diagnostiku možných onemocnění sluchadla můžete potřebovat zvukovou prahovou zvukovou metodu, akustickou impedancemetrii.

Pro zjištění stavu cév je předepsána počítačová tomografie nebo ultrazvuk.

Mohou také předepsat elektroencefalografii (EEG).

První pomoc při závratě

Pokud má člověk těžké závratě, první věc, kterou musíte udělat, je uklidnit se, nepanikařit.

Při těžkých závratech je třeba se posadit a zaměřit oči na předmět a také se snažit zavřít oči. Pokud pocit závratě nezmizí, bolestivé pocity (necitlivost paží nebo nohou, porucha řeči, silná bolest v břiše nebo hrudníku) se začnou projevovat okamžitě, když zavolají lékaře a před jeho příjezdem si najděte místo, kde si můžete lehnout. Současně se snažte nepohybovat a neotáčejte hlavou.

Pokud je člověk doma s těžkými závratěmi, zbavte ho těsně přiléhajícího oblečení a zajistěte čerstvý vzduch. Pak položte pacienta do postele a tak, aby jeho hlava, krk a ramena ležela na polštáři. Tato pozice zabraňuje přebytkům vertebrálních tepen, což není žádoucí při závratě. Je také nutné vyloučit otočení hlavy.

Chcete-li se zbavit závratí a zbavit ho současného stresu, můžete si na čelo dát studený ručník navlhčený lehkým roztokem octa, nebo můžete vypít 8-10 kapek 0,1% roztoku Atropinu.

Pokud se nemůžete uklidnit, můžete si vzít trankvilizéry: "Andaksin" - 0,2 g každý, "Seduxen" - 5 mg.

Závraty, zvýšení krevního tlaku, podrážděnost, poruchy spánku, často znamenají porušení mozkové cirkulace. Tolerovat takové příznaky je nepřijatelné - mohou skončit mrtvicí. Navíc, v posledních letech, mrtvice stala se mnohem mladší a je zvýšeně ovlivňovat lidi, kteří každý den čelí nadměrnému pracovnímu vytížení a vysokému stupni odpovědnosti: manažeři, majitelé podniků, otcové velkých rodin. Když se objeví příznaky mozkových poruch oběhového systému, lékaři často doporučují užívat kombinované léky ke zlepšení vaskulární funkce, například Vazobral. Jeho aktivní složky stimulují metabolické procesy v mozku, zlepšují stav krevních cév, eliminují účinky kyslíkového hladovění mozkové tkáně spojené se zhoršením krevního zásobení, mají stimulační účinek, který snižuje riziko mrtvice.

Aby byla léčba účinně prováděna, je nutná přesná diagnóza, proto léčbu v každém konkrétním případě předepisuje pouze ošetřující lékař!

Pro léčbu systémového závratě se používají léky v závislosti na příznacích, které doprovázejí závratě, ale hlavně tyto:

- antihistaminika: "Meklozin", "Promethazine", "Pipolfen", "Dimedrol";
- trankvilizéry, zmírňující úzkost: "Diazepam", "Lorazepam";
- sedativa: "Andaksin", "Seduxen";
- proti nevolnosti a agonistickému zvracení: „Zeercal“, „Metoclopramid“.

Při dlouhodobém záchvatu závratě se provádí dehydratace (Eufillin 2,4%, 10,0 ml intravenózně, Mannitol 15% 200 ml) a intravenózně injikovaný Diazepam 1,0 ml.

Etiologická terapie je možná pouze s omezeným počtem onemocnění (bakteriální labyrintitida, mozková mrtvice, temporální epilepsie, bazilární migréna, cholesteatom a další nádory zahrnující vestibulární analyzátor).

Léčba lidových léků vertigo často není horší a někdy dokonce převažuje nad tradičními léky, protože mají na rozdíl od léků minimální vedlejší účinky. Zde ale stojí za zmínku, že i použití tradičního léku by mělo být provedeno po konzultaci se svým lékařem.

Zvažte lidové prostředky pro závratě:

Mrkev a řepa. Na lačný žaludek musíte brát šťávu z mrkve a řepy.

Petržel 1 lžička. mletá petrželková semena nalijte 200 ml vody. Prostředky k vyluhování po dobu 6-8 hodin. Používejte v malých porcích po celý den.

Clover. 1 polévková lžíce. Já Čtyřlístek rozstřikuje 200 ml vroucí vody. Prostředky k pití po obědě a večeři.

Granátové jablko. Granátové jablko dokonale zvyšuje hladinu hemoglobinu, čímž zlepšuje krevní oběh a v důsledku toho odstraňuje nebo minimalizuje projevy závratí.

Lípa, máta a meduňka. 1 polévková lžíce. Já Kolekce květenství vápna, máty a meduňky zalít 200 ml vroucí vody. Lék pomáhá zklidnit časté závratě. Nápoj po obědě a večeři.

Moře Kale Jako preventivní lék na závratě, stejně jako na jeho časté projevy, prášek z mořských řas (prodávaný v lékárnách) je vynikající, který nasytí tělo mikroprvky zodpovědnými za normální provoz vestibulárního aparátu - jódu, fosforu atd. Také mořské zelí lze zakoupit v obchodech s potravinami.

Zázvorový čaj. Kromě toho, pro vertigo léčitelé doporučují užívat čaj ze zázvoru.

Závrat není sama o sobě ohrožující život, ale může to znamenat vážné zdravotní problémy. Proto v případě, že takové útoky a bolesti hlavy začaly náhle a jsou doprovázeny poruchami řeči, slabostí a necitlivostí končetin, je nutné okamžitě zavolat sanitku.

Abyste se zbavili častých záchvatů závratí, musíte dodržovat následující doporučení odborníků:

- odmítnout alkohol a kouřit;
- vyloučit z dietní soli soli;
- minimalizovat denní příjem kofeinu;
- provádět denní cvičení, zejména pokud máte sedavé zaměstnání;
- konzumovat potraviny obohacené vitamíny;
- pracovat s mírou a odpočinek je lepší trávit v přírodě, zejména v blízkosti vodních útvarů;
- vyhnout se stresu;
- Neprovádějte náhlé pohyby hlavy a krku;
- pokud často cestujete a zároveň se budete pohybovat v dopravě, můžete si vzít speciální nástroje pro pohybovou nemoc;
- Pokud je to možné, nechte si ortopedickou matraci s anatomickým efektem, protože během spánku je tělo na něm zcela uvolněné a zbytek je mnohem lepší. Stojí také za zmínku, že spaní na takových matracích zabraňuje ohýbání a svírání cév.

Tagy: příznaky závratě, závratě příznaky, závratě způsobuje závrať, časté závratě, lehké závratě, těžké závratě, léky na závratě, závratě s osteochondrózou, první pomoc při závratě, léčba závratě, závratě, nevolnost na zvracení.

Většina lidí, kteří se cítí slabí, mu nevěnují příliš velkou pozornost. Zdá se, že se nic neděje. Jen si myslím, slabost a nevolnost, které zmizí v 5-10 minutách. Nebo nestabilita v nohách, stav podobný mírné intoxikaci a ztmavnutí očí? To je podobné pocitu, který nastává po jízdě na kolotoči nebo během cesty do transportu. Často se to děje u dětí nebo u žen s nestabilním vestibulárním aparátem. Ale co když se příznaky objeví častěji a záchvaty se prodlužují?

Za prvé, s pomocí odborníka je nutné zjistit příčiny závratí, provést veškerou nezbytnou diagnostiku a zahájit správnou léčbu.
První příznak vertiga může být považován za špatné, dokonce iluzorní vnímání objektů, které obklopují člověka. Při jakémkoliv náhlém pohybu se může například při otočení hlavy objevit stav slabosti a pocit těžkosti v hlavě. Každý ví, že tyto příznaky u žen, zejména pokud se objeví pouze ráno, jsou známkou těhotenství. Pokud pocit závratí trvá celý den a je systematický, pak to může být signál vegetativních poruch nebo lézí nervového systému.

Nejčastěji je závratě se vzácnými výjimkami známkou nějaké nemoci. To není vždy nebezpečná choroba, ale tímto způsobem tělo signalizuje některé zdravotní problémy. Samozřejmě je nutné vzít v úvahu doprovodné symptomy a dobu trvání útoku. Slabost a nevolnost, například, může nastat v důsledku nesnášenlivosti nebo otravy drogami.

Pravděpodobné příčiny závratí:

migréna (více zde); poranění hlavy; virové infekce; epilepsie; oběhové poruchy mozku (více zde); mozkové nádory.

To nejsou všechny příčiny závratí a mnoho závisí na příznaky. Tento stav je často pozorován u těhotných žen a zároveň může pokračovat po celý den. Mírné závratě během těhotenství mohou v tomto případě znamenat nízký krevní tlak nebo nízkou hladinu glukózy v krvi. Pokud je zároveň cítit nevolnost, zejména v pozdějších obdobích, pak se musíte posadit a sklopit hlavu dolů. Ženy pociťují závratě a slabost se objevují s nástupem menopauzy. Nezapomeňte, že pocit, že se točí před očima, stejně jako nevolnost, je často známkou otravy léky nebo alkoholem.

Lékaři říkají, že hlavním důvodem, proč se hlava točí, je narušení mozkových cév. To znamená, že centrální nervový systém je velmi špatně zásobován krví, takže k útoku může dojít kdykoliv.

Pokud má člověk osteochondrózu krčních obratlů, pak je pociťován mírný závrat s ostrým zatáčením hlavy. V tomto případě pacient cítí nestabilitu v nohou.

Při analýze vertigo pacienta může lékař určit charakter svého vzhledu některými jednoduchými znaky:

Při patologii ucha dochází k závratě v důsledku toho, že jsou postiženy různé cévy a nervy Eustachovy trubice. To je doprovázeno bolestí a hlukem v uchu a ztráta sluchu může také nastat. Hlava se může otáčet v důsledku konstantního napětí a únavy. Mohou se objevit příznaky jako úzkost, záchvaty paniky, deprese a hysterie. Poruchy mozku. Příčiny závratě jsou hydrocefalus, otoky, kraniální trauma a cévní poruchy. V tomto případě pacient pociťoval neustálou nevolnost a slabost. V důsledku paralýzy očních svalů se může objevit závrať. Závrat s mrtvicí je doprovázen slabostí v končetinách, nevolností, nekoordinovaností, dvojitým viděním.

Jakmile se objeví pocit závratě a slabosti, je třeba se snažit udržet rovnováhu. Pokud je to možné, posaďte se

nebo se opírat o nějakou vhodnou položku. Pokud onemocníte ostrým otočením hlavy, pak je lepší si lehnout a na čelo namočené ve vodě s octem namočit obvaz. To pomůže zmírnit příznaky. Pokud se závratě začínají vyskytovat stále častěji, měli byste se poradit s lékařem, abyste zjistili jeho příčiny.

Diagnóza je nezbytná především pro zjištění příčin závratí. Doporučuje se vyhledat lékařskou pomoc v případě, že malátnost trvá několik týdnů, nebo pokud se stav zdraví dramaticky zhorší.

Je-li během závratě pozorována nutnost jít k odbornému lékaři, je nutná naléhavá potřeba:

těžké bolesti hlavy; ztráta vědomí; bolest na hrudi; brnění nebo necitlivost v končetinách; vysoká horečka; potíže při mluvení nebo chůzi.

Lékař musí zjistit povahu závratě a příznaky, které ji doprovázejí. Pacient je také povinen podrobně sdělit, zda má pocit nedostatku vzduchu, slabost v nohách, pokud jeho sluch klesá nebo se zhoršuje jeho zrak. Většina stížností, zejména od žen, se týká skutečnosti, že během útoku jsou trápeny nevolností a zvracením, stejně jako dvojitým viděním. Kromě toho je důležité, aby specialista věděl, zda pacient měl vážná poranění hlavy nebo páteře a zda užívá nějaké léky.

Léčba

Po zjištění všech příznaků a příčin závratě lékař předepíše léčbu pacientovi. V medicíně se nejčastěji používají následující léky:

nootropní; působící na cévní systém; antipsychotika; antihistaminika.

Někdy pro kompletní léčbu může vyžadovat operaci. Nejčastěji k tomu dochází po detekci nádoru nebo otosklerózy. Když jsou příčiny lehké závratě pacienta zakořeněny v duševní poruše, obvykle se předepisují sedativa.
V případě porušení práce vestibulárního aparátu může lékař předepsat nejen nezbytné přípravky, ale také doporučit speciální gymnastiku. Pokud se takové závratě objeví u těhotných žen, specialista se snaží předepsat léčbu, která nepoškozuje dítě.

Aby se zabránilo vzniku závratí, musíte dodržovat jednoduchá pravidla. Především musíte vést zdravý životní styl a zbavit se takových špatných návyků, jako je alkohol, kouření, drogy a také sport. To pomůže odstranit některé příčiny mírné závratě. V případě závažných chronických onemocnění je důležité dodržovat všechna lékařská doporučení, jít do sanatoria pro rehabilitaci nebo podstoupit vyšetření.
Neustále cítit trochu závratě, neměli byste se zdržet s lékařem, protože často příčiny tohoto stavu leží mnohem hlouběji. A tak je možné nemoc vyléčit v raném stádiu. Lékaři jsou často žádáni, aby je kontaktovali, dokonce i těhotné ženy, protože nevolnost, stejně jako jiné příznaky s tak špatným zdravotním stavem, mohou znamenat zdravotní problémy.

nerovnováha při chůzi

Golovokrujenie

mes 4 mes mes mes mes mes x mes 4 mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x na robotu ne xoju, ya xochu uznat eto voophe proxodit, i kak izbavitsya ot etovo, i naskolko opasno

Mám pocit, že chci znát odpověď na tuto otázku: co se stane s člověkem po smrti.

Dobrý den!
Dlouho jsem četl fórum a uvědomil jsem si, že spousta toho, co bylo napsáno a komentováno, se mnou souvisí. Podělím se o svůj příběh a doufám, že dostanu odpověď na fóru nebo komentář odborníka na toto téma. Na začátku takové stavy jako:
1. zvýšená nebo rychlá srdeční frekvence;
2. potíže s dýcháním;
3. nepohodlí v žaludku;
4. pocit závratě, nestability nebo mdloby;
Zejména 5. derealizace (pocit, že objekty jsou nereálné) nebo depersonalizace (pocit neskutečnosti ohledně vlastního „já“);

PA už odešla, ale tady se znovu objevila nestabilní chůze

Prosím, řekněte mi, jak se můžete vypořádat s následujícími dvěma příznaky:

1. nestabilní chůze. Zde začala moje fobická neuróza. Pak ale zmizela a objevila se PA, posedlé myšlenky, derealizace. Nyní je PA pryč, dotěrné myšlenky, zdá se, že derealizace odlétá i na trochu víc, ale teď se znovu objevila chvění chodu. Manuální terapeut mě ujišťuje, že to není v žádném případě spojeno s mou osteochondrózou děložního hrdla, kterou má každý.

Mohl by to být příznakem mé dlouhodobé psychické zátěže? Nebo je to proto, že nádoby jsou křeče?

Dobrý den, nevím, jak se dostat z obtížné životní situace. Už jsem byl nemocný 5,5 let, od svých 20 let. Všechno začalo z klasické PA, všechno se dělo v přítomnosti cizinců, bylo to děsivé a trapné. Útok byl po spoustě stresu a začal náhle, strach z opakování útoku zůstal až dodnes, myslím, že jsem vyvinul určitý druh sociální fobie, obávám se, že strávím noc v domě někoho jiného. Po dvou týdnech po PA byl strašný stav - závratě, „mimozemská hlava“, pocity, jako by byla vysoká teplota, ale všechna vyšetření v té době neodhalila patologii.

Tento naviják mi brání, vím, že je to příznak úzkosti, ale stále může pít Betaserk.

Dobrý den Oleg Mikhailovich. Stále piju tsipraleks 1,5 pilulky a finlepsin 0,5 v noci, ale tato vakcinace neprojde vůbec, byl jsem už mučený, to opravdu brání mi. Šel jsem ke svému psychiatrovi, zeptal se, co by se dalo udělat, řekl ti, že neřídí službu referentů ani psychoterapeuta, ale psychiatra, neměl bych odpovídat na vaše různé otázky a říkat, že mě vůbec odmítnou. Nemám duševní nemoc, ale měl jsem záchvaty paniky s agorafobií. Zeptal jsem se, jestli bych mohl přidat k Finlepsin a Tsipraleks přidat další Betaserk, ke kterému řekl, co chcete, bye.

Příčiny a léčba chvění při chůzi

Co způsobuje kolísání při chůzi? Na tuto otázku odpoví ošetřující lékař. Pacientova chůze k lékaři může hodně říct. Osoba právě prošla kanceláří a zkušený lékař již pochopil, jaký druh nemoci má, a bude schopen poradit, co dělat v tomto případě, jak léčit nemoc.

Některé nemoci způsobují roztřesenost během pohybu, ale tato vada je projevem obecné nemoci, a pokud se to stane náhle, pak by měl být konzultován odborník na pomoc.

To je pravděpodobně důsledek vazospazmu způsobeného zátěží svalů zad a krku. Člověk může padnout na jednu stranu. Existuje neustálý strach z pádu: v nohách vzniká nestabilita způsobená neurózou spojenou s fobií, která vede k obsedantním myšlenkám, depresi, člověk nemůže navštěvovat přeplněná místa. Pokud je taková anomálie způsobena nervovým přeplněním, úzkostným emocionálním stavem, pak se můžete rychle zbavit nejistoty, ale obrátit se na psychoterapeuta. Možná je to jediný důvod, který je prostě zcela vyloučen.

Cervikální osteochondróza způsobuje kolísavý pohyb. A s moderním životem v počítači - to je velmi běžný syndrom, ke kterému můžete ještě přidat závratě, tinnitus a tmavé blikání v očích. To se stane, když jsou obratle v nepohodlné, špatné poloze po dlouhou dobu, a proto jsou cévy sevřeny a pro krev je obtížné cirkulovat obvyklým způsobem. To teď nevstoupí do mozku ve správném množství, mozkové buňky nedostávají potřebný kyslík pro jejich normální fungování, a toto vede ke vzniku mnoha život ohrožujících nemocí.

Ale příčiny roztřesení při chůzi mohou být v řadě dalších nemocí, pro které je tento příznak nejvíce charakteristický.

Friedreichova nemoc, nebo časná cerebelární ataxie se nestává tak často. Podle statistik je na 100 000 lidí pouze 7 případů. Toto onemocnění nervového systému je dědičné, patří k neurodegenerativním. To se projevuje v dětství, ale může se projevit i v adolescenci, postupující se vzrůstající ataxií. Začne se skeletální deformita, pozoruje se i kardiomyodystrofie.

Doporučení pro výskyt otočení hlavy při chůzi

Koordinace pohybu a udržování držení těla ve vesmíru je přirozeným jevem. Člověk si myslí, jak tento proces funguje pouze tehdy, když vidí závratě a odchylky od normy. Poruchy rovnováhy mohou způsobit různé patologie nebo nemoci. Stojí za to zvážit podrobněji příčiny, které mají při chůzi závratě.

Závratě dochází v důsledku nekonzistence signálů mezi vestibulárním aparátem a senzorickým systémem. Na čem záleží? Příčinou je intoxikace, onemocnění uší, poškození mozku.

Typy závratí a jejich příznaky

Lékaři rozdělují závratě, které člověka znepokojují a brání mu v chůzi do několika typů. Jsou to:

 1. Systémová závratě se projevuje nejistotou při chůzi, ohromujících nohách, pocitem pohybu okolních objektů. A také ta osoba je trápena nevolností. Zde můžeme hovořit o poškození mozku nebo nemocech míchy.
 2. Nesystémové vertigo se projevuje celkovou slabostí, zvracením, mdlobou a ztmavnutím očí. Příčiny těchto příznaků jsou následující: kardiovaskulární nebo chronická onemocnění. Kromě toho mohou lékaři diagnostikovat hormonální selhání nebo problémy s dýchacím systémem.
 3. Dočasné závratě, ke kterým dochází při náhlém zastavení nebo akceleraci. Tyto jevy nepředstavují žádnou hrozbu pro lidské zdraví.
 4. Psychogenní vertigo je způsobeno problémy se spánkem, pravidelným stresem, únavou, apatií nebo strachem.
 5. Závrat a ospalost se mohou objevit při intoxikaci organismu, intoxikaci alkoholu, předávkování drogami nebo drogami.

Každý typ závratě má své vlastní příznaky. Existují však také běžné známky toho, že mnoho pacientů s poliklinikou si stěžuje na:

 1. Nevolnost
 2. Prázdnota v hlavě.
 3. Nestabilita v nohách. Závrat je často doprovázen chvění při chůzi.
 4. Pohyb objektů.
 5. Rozostření siluety před očima.
 6. Slabost v nohách.
 7. Poruchy koordinace a rovnováhy.
 8. Nadměrné pocení.
 9. Problémy se srdečním rytmem.
 10. Časté záchvaty paniky.
 11. Slabé

Proč závrať

Existuje mnoho faktorů, které vyvolávají závratě. Lékaři rozlišují nejběžnější z nich:

 1. Poruchy mozku a míchy: mrtvice, koronární srdeční onemocnění, nádor v mozku.
 2. Osteochondróza, kýla na páteři může nepříznivě ovlivnit chůzi a vyvolat závratě.
 3. Nemoci psychogenní povahy: neurózy, schizofrenie, psychóza.
 4. Nemoci vnitřního ucha.
 5. Útok hypertenze nebo hypotenze.
 6. Reakce těla na užívání léků.
 7. Důsledek intoxikace vždy vyvolává závratě.
 8. Časté migrény.
 9. Negativní emoce, deprese, pocity, únava často způsobují závratě.
 10. Anémie
 11. Patologie kardiovaskulárního systému se mohou projevovat neustálým závratem.
 12. Začátek vývoje roztroušené sklerózy.
 13. Problémy ve vestibulárním aparátu.
 14. Nesoucí dítě nebo hormonální poruchy.
 15. Změna klimatu.
 16. Nadměrná fyzická práce způsobuje při chůzi závratě.
 17. Otrava oxidem uhelnatým.
 18. Závratě při chůzi je pozorován v případě, že osoba je nesprávně jíst.

Jak je problém diagnostikován?

Lékař by měl především identifikovat patologii, která přispívá k pocitu intoxikace. K tomu musí osoba důkladně popsat symptomy a další informace:

 1. Při pozorování závratí uveďte přibližnou denní dobu.
 2. Řekněte o svých aktivitách.
 3. Objasněte dobu trvání a četnost výskytu závratě.
 4. Frekvence závratí při určité fyzické aktivitě.

Pokud hovoříme o metodách diagnostiky patologie, jsou různorodé. Moderní medicína poskytuje příležitost provést komplexní vyšetření těla pacienta a pochopit, jak provádět léčbu závratě. Nejběžnější diagnostické metody jsou:

 1. Elektrokardiogram a měření tlaku. Takové vyšetření potvrdí nebo vyloučí přítomnost kardiovaskulárních onemocnění u pacienta a pomůže určit příčinu závratí.
 2. Elektronistagmografie je studium rychlosti a směru přirozených a uměle vyvolaných očních otáček. Procedura umožňuje vyhodnotit práci vestibulárního systému a identifikovat určité poruchy.

Co dělat s ostrým záchvatem závratí

Pokud má člověk náhle závrať, měl by se řídit několika doporučeními. Jsou to:

 1. Najít podporu, na které se opřít, krčit nebo ležet.
 2. Udržujte se v ruce a nepropadejte panice. Můžete jít na přeplněné místo.
 3. Zaměřte se na jeden bod.
 4. Sundejte si teplé oblečení, uvolněte horní knoflíky na košili, uvolněte kravatu nebo šátek.
 5. Starší lidé by měli odstranit zubní protézu, pokud existuje. Hlava se může otáčet v důsledku stlačení zubního nervu.
 6. Pokud k útoku došlo v místnosti, pak se můžete omezit na čerstvý vzduch nebo větrat místnost.
 7. V přítomnosti tonometru je nutné měřit hladinu krevního tlaku.
 8. Když se zhoršení obecného stavu okamžitě zavolá záchranná brigáda.

Poté, co byla osoba vyšetřena odborníkem, musí striktně dodržovat své pokyny a navštívit kliniku pro úplné vyšetření těla a odstranění příznaků řezných nohou.

Jak léčit závratě

V současné době existuje mnoho možností, jak se zbavit nepříjemných a nebezpečných symptomů: zvracení, kroucení v hlavě, roztřesení při chůzi. To zahrnuje tradiční medicínu, fyzioterapii, tradiční recepty a cvičení.

Užívání léčiv

Po zjištění příčin manifestace patologických příznaků a kroužící hlavy jsou předepsány symptomatická léčba. To zahrnuje následující léky:

 1. Antihistaminika, která normalizují funkci vestibulárního aparátu a obnovují krevní oběh vnitřního ucha.
 2. Dimenhydrit, který blokuje zvracení. Zde je třeba poznamenat, že tento lék má určité nevýhody. Například to vede k apatii a únavě. Proto je nutné porovnat možná rizika s potřebou užívat tento lék.
 3. Diazepam, který je schopen eliminovat závratě a vestibulární aparát není tak citlivý na faktory prostředí. Léčba je v takových případech dlouhá a nemůže být přerušena.
 4. Vitamin B a léky ke zlepšení cirkulace mozku.
 5. Efedrin, který vede k inhibici aktivity vestibulárního systému.
 6. Tranquilizer, který snižuje počet negativních emocí a uvolňuje nervové napětí.

Fyzioterapeutická léčba

S cílem zlepšit průtok krve v krční páteři, snížit svalové napětí a zajistit stabilní tok kyslíku do mozku, lékaři doporučují uchýlit k fyzioterapii. Standardní léčba je založena na následujících postupech:

 1. Phonophoresis.
 2. Magnetoterapie.
 3. Elektroforéza.
 4. Cvičení terapie.
 5. Akupunktura.
 6. Příjem léčebných lázní.
 7. Různé druhy masáží.

K léčbě závratě by měl být kvalifikovaný odborník, který má určité znalosti a dovednosti. Navíc tato terapie vyžaduje speciální vybavení.

Lidová medicína

Pokud pacient nechce brát farmaceutické přípravky, pak mu lékaři doporučují, aby se pokusili léčit populárními recepty. Léčitelé identifikují několik nejpopulárnějších a nejúčinnějších prostředků:

 1. Zázvorový prášek nebo kapsle.
 2. Výfuk z jmelí, který zvyšuje průtok krve aterosklerózou.
 3. Ginkgo biloba a česnek, které také zlepšují krevní oběh.
 4. Odvar z lučního jetele, čistí cévy a odstraňuje závratě.
 5. Obyčejná cibule pomůže zbavit se chvění při chůzi.
 6. Tinktura Veronica sníží vzrušivost nervového systému.

Recepty tradiční medicíny se často uchylují k pacientům náchylným k alergickým reakcím na užívání drog. Pokud se závratě obávají osoby velmi často, pak si můžete vyzkoušet všechny dostupné možnosti léčby.

Závrat je nepříjemný příznak. Příčiny a léčba patologie jsou čistě individuální, takže návštěvě lékaře se nelze vyhnout. Pro prevenci onemocnění by měla být opuštěná káva, cukr a sůl; pít dostatek tekutin; po jídle nenarostou náhle ze stolu.

Nejdůležitější věcí není ignorovat známky nemocí. Je lepší provést vyšetření těla včas a zahájit léčbu, než začít závratě a čekat na výskyt závažných patologií.


Články O Depilaci